Procedures

Samen naar een advocaat of mediator

Rubriek :

Als u nog goed met uw partner kunt communiceren is het sneller, eenvoudiger en goedkoper om samen met een advocaat een overeenkomst (convenant) op te stellen en een verzoek tot echtscheiding te doen.

Ieder een eigen advocaat

Rubriek :

Als u er niet in onderling overleg uit komt, kunt u met uw eigen advocaat een eenzijdig verzoekschrift indienen. Uw partner krijgt dan de gelegenheid om - ook met een eigen advocaat - een verweerschrift in te dienen. Daarna vindt er een zitting bij de rechter plaats waar de standpunten kunnen worden toegelicht. De rechtbank doet daarna de uitspraak.

Spoedprocedure / voorlopige voorziening

Rubriek :

In een aantal gevallen kunt u de rechter vragen om een snelle beslissing te nemen. Dit kan als er dingen geregeld moeten worden die niet lang(er) op zich kunnen laten wachten. Zo’n procedure wordt een voorlopige voorziening genoemd.