10+ jaar

Toonaangevend in rechtshulp

150+

Gespecialiseerde advocaten

30.000+

Juridische zaken behandeld

Home | Alimentatie | Kinderalimentatie

Kinderalimentatie

De ouders zijn samen verantwoordelijk voor de verzorging en de opvoeding van hun kind(eren). Bij een scheiding wordt de verzorging en de opvoeding verdeeld. En omdat de ouders wettelijk verplicht zijn om bij te dragen in de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen wordt er kinderalimentatie afgesproken. Kinderalimentatie is een financiële bijdragen. Daarom moeten jij en je partner bij de scheiding een financiële regeling met elkaar treffen.

Beide ouders: verantwoordelijk voor de kosten 

Ouders zijn wettelijk verplicht om bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen. Ben je na een echtscheiding de verzorgende ouder? Dan kun je een bijdrage in de kosten van de kinderen vragen van de niet-verzorgende ouder. Dit heet kinderalimentatie. De hoogte hiervan is afhankelijk van de financiële behoefte van de kinderen en de draagkracht van de alimentatieplichtige. Hoe meer je verdient, hoe meer je kunt betalen. 

Onderling kunnen jullie een bepaald bedrag aan kinderalimentatie afspreken. Kom je er samen niet uit? Dan kun je de rechter verzoeken om de kinderalimentatie vast te stellen. Een advocaat kan je nader informeren over de mogelijkheden, consequenties en uitgangspunten welke in acht moeten worden genomen.

Vaststellen kinderalimentatie

De behoefte aan kinderalimentatie wordt vastgesteld op basis van de gegevens tijdens het huwelijk. De behoefte kan worden berekend aan de hand van het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk en de leeftijd van de kinderen. Als de ouders op dat moment een kindgebonden budget ontvangen dan wordt dit bij het gezinsinkomen opgeteld. Aan de hand van het inkomen wordt vastgesteld met behulp van de tabellen van NIBUD wat de ouders, los van de kinderbijslag, uitgaven aan hun kinderen. Dit is het eigen aandeel van de ouders in de kosten van hun kinderen. 

Nadat de behoefte is vastgelegd wordt beoordeeld hoeveel iedere ouder zou moeten bijdragen in die behoefte. Dit kan aan de hand van het netto inkomen of aan de hand van hun draagkracht. De draagkracht is het inkomen dat je overhoudt na aftrek van de vaste lasten. Ontvangt een ouder een kindgebonden budget dan wordt dit budget in mindering gebracht op de kosten van de kinderen. Het gevolg daarvan is dat het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen daalt. 

Tot slot wordt aan de hand van een draagkrachtberekening bekeken of de betreffende ouder wel in staat is om een financiële bijdrage te leveren in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen en zo ja, welke bijdrage maximaal kan worden geleverd. Aan de hand van alle gegevens wordt vervolgens de kinderalimentatie vastgesteld. De berekeningen zijn vaak niet eenvoudig en daarom adviseren wij altijd om deze te laten uitvoeren door een deskundig advocaat. Kinderen tussen 16 jaar en 18 jaar mogen hun mening omtrent de kinderalimentatie ook kenbaar maken aan de rechtbank. 

Wil je weten hoeveel kinderalimentatie er betaald moet worden? Onze advocaten kunnen een officiële alimentatieberekening laten maken volgens de TREMA-normen. De TREMA-normen worden door de rechtbanken als basis genomen voor de vaststelling van alimentatie.

Recht op kinderalimentatie voor meerderjarige kinderen

De alimentatieplicht stopt in beginsel als het kind de 18-jarige leeftijd heeft bereikt. Maar de verantwoordelijkheid voor financiële bijdragen aan de opvoeding van het kind houdt uiteindelijk pas op wanneer het kind 21 jaar wordt. Vanaf 18 jaar kan het kind zelf aanspraak maken op alimentatie. De rechter kan een bedrag voor meerderjarige kinderen vaststellen. Aan de uitkering van dit bedrag kan de rechter ook voorwaarden stellen. 

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug.

Wilt u ons inschakelen?

Neem dan contact met ons op:

  • Gratis adviesgesprek
  • Direct een jurist aan de lijn
  • Bereikbaar op werkdagen van 8:00-18:00

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

Vaststellen kinderalimentatie

De behoefte aan kinderalimentatie wordt vastgesteld op basis van de gegevens tijdens het huwelijk. De behoefte kan worden berekend aan de hand van het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk en de leeftijd van de kinderen. Als de ouders op dat moment een kindgebonden budget ontvangen dan wordt dit bij het gezinsinkomen opgeteld. Aan de hand van het inkomen wordt vastgesteld met behulp van de tabellen van NIBUD wat de ouders, los van de kinderbijslag, uitgaven aan hun kinderen. Dit is het eigen aandeel van de ouders in de kosten van hun kinderen.

Nadat de behoefte is vastgesteld wordt beoordeeld hoeveel iedere ouder zou moeten bijdragen in die behoefte. Dit kan aan de hand van het netto inkomen of aan de hand van hun draagkracht. De draagkracht is het inkomen dat je overhoudt na aftrek van de vaste lasten. Ontvangt een ouder een kindgebonden budget, dan wordt dit budget in mindering gebracht op de kosten van de kinderen. Het gevolg daarvan is dat het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen daalt.

Tot slot wordt aan de hand van een draagkrachtberekening bekeken of de betreffende ouder wel in staat is om een bijdrage te leveren in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen en zo ja, welke bijdrage maximaal kan worden geleverd.

Aan de hand van alle gegevens wordt vervolgens de kinderalimentatie vastgesteld. De berekeningen zijn vaak niet eenvoudig en wij adviseren altijd om deze te laten uitvoeren door een deskundig advocaat.

Kinderen tussen de 16 jaar en de 18 jaar mogen hun mening omtrent de kinderalimentatie ook kenbaar maken aan de rechtbank.

Wil je weten hoeveel kinderalimentatie er moet worden betaald? Wij kunnen een officiële alimentatieberekening voor je laten maken volgens de TREMA-normen. De TREMA-normen worden door de rechtbanken als basis genomen voor de vaststelling van alimentatie. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Vast tarieven zijn mogelijk! Bel 085-0291000 of neem contact op via het formulier voor meer informatie.

Recht op kinderalimentatie voor meerderjarige kinderen

De alimentatieplicht stopt in beginsel als het kind de 18-jarige leeftijd bereikt heeft. Maar de verantwoordelijkheid voor financiële bijdragen aan de opvoeding van het kind houdt uiteindelijk pas op wanneer het kind 21 jaar wordt. Vanaf 18 jaar kan het kind zelf aanspraak maken op alimentatie. De rechter kan een bedrag voor meerderjarige kinderen vaststellen. Aan de uitkering van dit bedrag kan de rechter ook voorwaarden stellen.