10+ jaar

Toonaangevend in rechtshulp

150+

Gespecialiseerde advocaten

30.000+

Juridische zaken behandeld

Home | Alimentatie | Kinderalimentatie

Kinderalimentatie

Als je gaat scheiden en je hebt kinderen samen, dan moet je er rekening mee houden dat er voor de kosten van zorg en opvoeding van de kinderen ‘kinderalimentatie’ betaald moet gaan worden. Ouders moeten samen afspraken maken over wie de zorg van de kinderen op zich gaat nemen. Afhankelijk daarvan zal er alimentatie betaald moeten worden aan degene die de zorg op zich neemt. Lees verder als je meer wilt weten over kinderalimentatie.  

Zoals je weet zijn ouders samen verantwoordelijk voor de verzorging en de opvoeding van hun kinderen. Bij een scheiding wordt de verzorging en de opvoeding van de kinderen verdeeld. De ouders zijn wettelijk verplicht  om bij te dragen in de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen en daarom moeten daar afspraken over gemaakt worden. Kinderalimentatie is een financiële bijdrage in de zorg en opvoeding. Jij en je ex partner moeten bij een echtscheiding hierover een afspraak maken.

Beide ouders: verantwoordelijk voor de kosten 

Ouders zijn wettelijk verplicht om bij te dragen in alle kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen. Ben jij na de echtscheiding de verzorgende ouder? Dan heb je recht op een bijdrage in de kosten van de kinderen van de niet-verzorgende ouder. De hoogte van deze kinderalimentatie is afhankelijk van de financiële behoefte van de kinderen en de draagkracht van de niet-verzorgende ouder. Oftewel hoe meer je verdient, hoe meer je aan alimentatie kunt betalen. 

Het is mogelijk om onderling een bepaald bedrag aan kinderalimentatie af te spreken. Deze gemaakte afspraak dient dan ook officieel vastgelegd te worden. Kom je er onderling helaas niet samen uit? Dan kun je de rechter vragen om het bedrag aan kinderalimentatie vast te stellen. Een advocaat kan je helpen om het verzoek tot kinderalimentatie in te dienen bij de rechter. Die kan je ook informeren over de mogelijkheden, consequenties en alle uitgangspunten waar rekening mee gehouden moet worden. Daarnaast kan de advocaat ook voor je berekenen wat wettelijk gezien het bedrag aan kinderalimentatie moet zijn.

Vaststellen kinderalimentatie

De behoefte aan kinderalimentatie wordt vastgesteld op basis van de gegevens tijdens het huwelijk. De behoefte kan worden berekend aan de hand van het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk en de leeftijd van de kinderen. Als de ouders op dat moment een kindgebonden budget ontvangen, dan wordt dit bij het gezinsinkomen opgeteld. Aan de hand van het inkomen wordt vastgesteld met behulp van de tabellen van NIBUD wat de ouders, los van de kinderbijslag, uitgaven aan hun kinderen. Dit is het eigen aandeel van de ouders in de kosten van hun kinderen. 

Nadat de behoefte is vastgelegd wordt beoordeeld hoeveel iedere ouder zou moeten bijdragen in die behoefte. Dit kan aan de hand van het netto inkomen of de draagkracht van beide ouders. De draagkracht is het inkomen dat je overhoudt na aftrek van de vaste lasten. Ontvangt een ouder het kindgebonden budget, dan wordt dit budget in mindering gebracht op de kosten van de kinderen. Het gevolg daarvan is dat het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen daalt. 

Tot slot wordt aan de hand van een draagkrachtberekening bekeken of de betreffende ouder wel in staat is om een financiële bijdrage te leveren in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen en zo ja, welke bijdrage maximaal kan worden geleverd. Aan de hand van alle gegevens wordt vervolgens de kinderalimentatie vastgesteld. De hoogte van de alimentatie is dus afhankelijk van de draagkracht van beide ouders. De berekeningen zijn vaak niet eenvoudig en daarom adviseren wij altijd om deze te laten uitvoeren door een familierecht advocaat. Kinderen tussen de 16 jaar en 18 jaar oud mogen hun mening omtrent de kinderalimentatie geven aan de rechtbank. Vanaf de 18e verjaardag mogen zij zelf de kinderalimentatie ontvangen op hun eigen rekening. 

Wil je weten hoeveel kinderalimentatie er betaald moet worden? Onze advocaten kunnen een officiële alimentatieberekening laten maken volgens de TREMA-normen. De TREMA-normen worden door de rechtbanken als basis genomen voor de vaststelling van alimentatie.

Recht op kinderalimentatie voor meerderjarige kinderen

De alimentatieplicht naar de ouder toe stopt als het kind de 18-jarige leeftijd heeft bereikt. De verantwoordelijkheid voor financiële bijdragen aan de opvoeding van het kind houdt uiteindelijk pas op wanneer het kind 21 jaar wordt. Vanaf 18 jaar kan het kind zelf aanspraak maken op alimentatie door het op op zijn/haar eigen rekening te ontvangen. De alimentatie wordt in de meeste gevallen per maand overgemaakt. De rechter kan een bedrag voor meerderjarige kinderen vaststellen. De rechter kan aan de uitkering hiervan voorwaarden stellen. 

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug.
Bel mij terug

Wilt u ons inschakelen?

Neem dan contact met ons op:

  • Gratis adviesgesprek
  • Direct een jurist aan de lijn
  • Bereikbaar op werkdagen van 8:00-18:00

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

Vaststellen kinderalimentatie

De behoefte aan kinderalimentatie wordt vastgesteld op basis van de gegevens tijdens het huwelijk. De behoefte kan worden berekend aan de hand van het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk en de leeftijd van de kinderen. Als de ouders op dat moment een kindgebonden budget ontvangen dan wordt dit bij het gezinsinkomen opgeteld. Aan de hand van het inkomen wordt vastgesteld met behulp van de tabellen van NIBUD wat de ouders, los van de kinderbijslag, uitgaven aan hun kinderen. Dit is het eigen aandeel van de ouders in de kosten van hun kinderen.

Nadat de behoefte is vastgesteld wordt beoordeeld hoeveel iedere ouder zou moeten bijdragen in die behoefte. Dit kan aan de hand van het netto inkomen of aan de hand van hun draagkracht. De draagkracht is het inkomen dat je overhoudt na aftrek van de vaste lasten. Ontvangt een ouder een kindgebonden budget, dan wordt dit budget in mindering gebracht op de kosten van de kinderen. Het gevolg daarvan is dat het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen daalt.

Tot slot wordt aan de hand van een draagkrachtberekening bekeken of de betreffende ouder wel in staat is om een bijdrage te leveren in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen en zo ja, welke bijdrage maximaal kan worden geleverd.

Aan de hand van alle gegevens wordt vervolgens de kinderalimentatie vastgesteld. De berekeningen zijn vaak niet eenvoudig en wij adviseren altijd om deze te laten uitvoeren door een deskundig advocaat.

Kinderen tussen de 16 jaar en de 18 jaar mogen hun mening omtrent de kinderalimentatie ook kenbaar maken aan de rechtbank.

Wil je weten hoeveel kinderalimentatie er moet worden betaald? Wij kunnen een officiële alimentatieberekening voor je laten maken volgens de TREMA-normen. De TREMA-normen worden door de rechtbanken als basis genomen voor de vaststelling van alimentatie. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Vast tarieven zijn mogelijk! Bel 085-0291000 of neem contact op via het formulier voor meer informatie.

Recht op kinderalimentatie voor meerderjarige kinderen

De alimentatieplicht stopt in beginsel als het kind de 18-jarige leeftijd bereikt heeft. Maar de verantwoordelijkheid voor financiële bijdragen aan de opvoeding van het kind houdt uiteindelijk pas op wanneer het kind 21 jaar wordt. Vanaf 18 jaar kan het kind zelf aanspraak maken op alimentatie. De rechter kan een bedrag voor meerderjarige kinderen vaststellen. Aan de uitkering van dit bedrag kan de rechter ook voorwaarden stellen.