Home | Alimentatie | Kinderalimentatie
Wanneer vervalt kinderalimentatie

Alles wat je moet weten over kinderalimentatie

Als je gaat scheiden en je hebt kinderen samen, dan moet je er rekening mee houden dat er ‘kinderalimentatie’ betaald moet gaan worden. Ouders moeten samen afspraken maken over wie de zorg van de kinderen op zich gaat nemen. Afhankelijk daarvan zal er alimentatie betaald moeten worden aan degene die de zorg op zich neemt. Lees verder als je meer wilt weten over kinderalimentatie.  

Zoals je weet zijn ouders samen verantwoordelijk voor de verzorging en de opvoeding van hun kinderen. Bij een scheiding wordt de verzorging en de opvoeding van de kinderen verdeeld. De ouders zijn wettelijk verplicht om bij te dragen in de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen. Kinderalimentatie is een financiële bijdrage in de zorg en opvoeding. Jij en je ex partner moeten bij een echtscheiding hierover een afspraak maken.

Waar is kinderalimentatie voor bedoeld?

Ouders zijn wettelijk verplicht om bij te dragen in alle kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen. Ben jij na de echtscheiding de verzorgende ouder? Dan heb je recht op een bijdrage in de kosten van de kinderen van de niet-verzorgende ouder.

De hoogte van deze kinderalimentatie is afhankelijk van de financiële behoefte van de kinderen en de draagkracht van de niet-verzorgende ouder. Oftewel hoe meer je verdient, hoe meer je aan alimentatie kunt betalen. 

Kinderalimentatie berekenen

De hoogte van deze kinderalimentatie is afhankelijk van de financiële behoefte van de kinderen en de draagkracht van de niet-verzorgende ouder. De behoefte aan kinderalimentatie wordt vastgesteld op basis van de gegevens tijdens het huwelijk. De behoefte wordt berekend aan de hand van het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk en de leeftijd van de kinderen. Het kindgebonden budget wordt bij het gezinsinkomen opgeteld. 

Nadat de behoefte is vastgelegd wordt beoordeeld hoeveel iedere ouder zou moeten bijdragen in die behoefte. Dit kan aan de hand van het netto inkomen of de draagkracht van beide ouders. De draagkracht is het inkomen dat je overhoudt na aftrek van de vaste lasten. Het kindgebonden budget wordt in mindering gebracht op de kosten van de kinderen. Het gevolg daarvan is dat het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen daalt. 

Tot slot wordt aan de hand van een draagkrachtberekening bekeken of de betreffende ouder wel in staat is om een financiële bijdrage te leveren. Daarna wordt gekeken welke bijdrage maximaal kan worden geleverd. Aan de hand van alle gegevens wordt vervolgens de kinderalimentatie vastgesteld.

Kinderalimentatie vastleggen

Het is mogelijk om onderling een bepaald bedrag aan kinderalimentatie af te spreken. Deze gemaakte afspraak dient dan ook officieel vastgelegd te worden. Kom je er onderling niet uit? Dan kun je de rechter vragen om het bedrag aan kinderalimentatie vast te stellen. Een advocaat kan je helpen om het verzoek tot kinderalimentatie in te dienen bij de rechter. Daarnaast kan de advocaat ook voor je berekenen wat wettelijk gezien het bedrag aan kinderalimentatie moet zijn.

Wie betaalt kinderalimentatie?

De biologische ouders van het kind zijn verantwoordelijk voor de kosten van dat kind. Het gaat daarbij niet alleen om ouders die met elkaar getrouwd zijn. Na een scheiding blijft deze onderhoudsplicht bestaan en ook ouders die nooit met elkaar getrouwd zijn geweest zijn onderhoudsplichtig. Ook wanneer een ouder geen omgang of contact heeft met zijn/haar kind moet er kinderalimentatie worden betaald.

De juridische ouder is bijna altijd onderhoudsplichtig. Dit hoeft niet altijd een biologische ouder te zijn. De mee-moeder van een lesbisch stel of de mee-vader van een homo stel die juridisch ouder is, is onderhoudsplichtig. Dat geldt ook voor de man die een kind heeft erkend van wie hij niet de biologische vader is.

Tot slot is voorlopig nog de stiefouder onderhoudsplichtig. Alleen als hij/zij getrouwd is met de juridische ouder en het kind bij hem/haar woont.

De ouder bij wie een kind de meeste tijd verblijft is degene aan wie de alimentatie moet worden betaald. De ouder bij wie een kind het minste verblijft is degene die de alimentatie moet betalen.

Kinderalimentatie tot welke leeftijd?

De alimentatieplicht naar de verzorgende ouder toe stopt als het kind 18 jaar is. De verantwoordelijkheid voor financiële bijdragen aan de opvoeding van het kind stopt pas als het kind 21 jaar is. Vanaf 18 jaar kan het kind zelf aanspraak maken op alimentatie door het op op zijn/haar eigen rekening te ontvangen. De alimentatie wordt in de meeste gevallen per maand overgemaakt.

Wanneer kinderalimentatie herzien?

Wanneer u minder inkomen heeft, daalt uw draagkracht. Als uw ex-partner gaat samenwonen of trouwen met een nieuwe partner stijgt zijn/haar inkomen. De draagkracht stijgt dan ook. In zulke situaties is het verstandig om een herberekening van de kinderalimentatie te maken.

Herberekening kinderalimentatie

Wanneer er sprake is van een nieuwe situatie met betrekking tot inkomen, is het mogelijk om een herberekening te laten maken. De hoogte van de alimentatie zal dan waarschijnlijk anders zijn. Deze berekening zal op dezelfde wijze worden gedaan als de eerste berekening. Het is verstandig om eerst overleg te hebben met je ex-partner over een herziening van de kinderalimentatie. Als je er samen niet uit komt kun je een herberekening laten maken door een advocaat.

Indexering kinderalimentatie 2020

Elk jaar wordt de kinderalimentatie door de overheid geïndexeerd. De hoogte van deze indexering wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld en bekend gemaakt. De verhoging wordt gebaseerd op de gemiddelde stijging van de lonen en het prijsniveau in Nederland. Voor 2020 is dit percentage 2,5 procent.