Home | Alimentatie | Partneralimentatie
Wanneer partneralimentatie?

Alles wat je moet weten over partneralimentatie

Je gaat scheiden en wil je weten of je partneralimentatie krijgt? Of ben jij degene die na de scheiding alimentatie moet betalen? Lees dan snel verder voor meer informatie!

Wat is partneralimentatie?

Partneralimentatie is een financiële ondersteuning in de kosten. Als jullie uit elkaar gaan, betaalt de partner (die het meest verdient) aan de andere partner.

Je bent verplicht om elkaar als ex-echtgenoten financieel te helpen. Dit is het geval als één van de twee na de echtscheiding onvoldoende inkomsten. Partneralimentatie betalen is niet hetzelfde als kinderalimentatie. De berekening daarvan is daarom anders.

Wanneer partneralimentatie?

Heeft één van de partners na de scheiding onvoldoende inkomsten om in het levensonderhoud te voorzien? Bij de berekening hiervan wordt rekening gehouden met het levensstandaard ten tijde van het huwelijk.

Wanneer vervalt recht op partneralimentatie?

In de volgende gevallen eindigt partneralimentatie:

 1. Bij overlijden van een van de ex-partners;
 2. als de alimentatieontvanger hertrouwt;
 3. als de alimentatieontvanger gaat samenwonen;
 4. of als de alimentatieontvanger een geregistreerd partnerschap aangaat;
 5. Als de alimentatieontvanger genoeg inkomen heeft;
 6. of de alimentatiebetaler niet meer kan betalen.

Wanneer partneralimentatie niet getrouwd?

Als je niet getrouwd bent, maar wel samenwonend met een samenlevingscontract. Hierin moet partneralimentatie geregeld zijn. Als dit niet het geval is heb je hier geen recht op. Je zou onderling nog wel andere afspraken kunnen maken.

Hoe lang partneralimentatie?

Dit hangt af van wanneer het echtscheidingsverzoek is ingediend bij de rechtbank. Is het echtscheidingsverzoek vóór 31 december 2019 ingediend? Dan is de wettelijke termijn van maximaal 12 jaar nog van toepassing.

Vanaf 1 januari 2020 geldt de ‘Wet herziening partneralimentatie’. De duur van partneralimentatie is van 12 jaar naar 5 jaar gegaan. Er is dus maximaal recht op 5 jaar partneralimentatie, tenzij 1 van onderstaande uitzonderingen van toepassing is.

De uitzonderingen zijn:

 • Heb je kinderen die jonger zijn dan 12 jaar? Dan eindigt de partneralimentatie niet eerder dan wanneer het jongste kind 12 jaar is.
 • Ben je langer dan 15 jaar getrouwd en bereik binnen 10 jaar de AOW-leeftijd? Dan duurt partneralimentatie tot de ontvangende partner de AOW-leeftijd heeft bereikt.
 • Is de alimentatie-ontvanger boven de 50 jaar en het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd? Dan duurt partneralimentatie maximaal 10 jaar.

Hoeveel partneralimentatie?

De hoogte van de betaalde partneralimentatie hangt af van twee factoren:

 • de behoefte van de partner die alimentatie gaat ontvangen en
 • de draagkracht van de partner die moet betalen. De behoefte ziet op ‘de welstand’ van de partners tijdens het huwelijk.

Er wordt gekeken naar het inkomsten- en uitgavenpatroon tijdens de laatste jaren van het huwelijk.

Wij raden je aan om onderling een afspraak te maken. Jullie kunnen ook onderling een bedrag afspreken. Leg dit ook vast in een scheidingsconvenant. Je doet er goed aan om dit te laten controleren door een advocaat.

Komen jullie er niet uit? Schakel dan een familierecht advocaat in om jullie hierbij te helpen.

Hoe bereken je partneralimentatie?

De behoefte van de alimentatie-ontvanger is gebaseerd op de levensstandaard tijdens het huwelijk. Simpel gezegd: het gaat erom wat je financieel gewend was tijdens het huwelijk.

Was er veel te besteden? Dan kun je meer vragen voor alimentatie. Was er minder te besteden? Dan zal de alimentatie lager liggen.

Vervolgens wordt gekeken naar wat er financieel mogelijk is voor de betalende partner, de zogenaamde draagkracht. Daar wordt dan rekening mee gehouden. Er wordt uiteindelijk een afweging gemaakt tussen behoefte en draagkracht.

Het vaststellen van het alimentatiebedrag is lastig. Ook niet-financiële zaken kunnen meespelen. Er bestaat geen wettelijke maximum of minimum bedrag. Wel zijn er richtlijnen opgesteld.

Je kunt zelf een indicatieve berekening maken van de partneralimentatie.

De achterliggende gedachte bij partneralimentatie is om te ondersteunen in het levensonderhoud. Het is niet bedoeld als volwaardig inkomen.

Wanneer de alimentatieontvanger meer verdient wordt de behoefte minder. De alimentatie-ontvanger moet dus altijd een zelfstandig inkomen uit werk zoeken of een uitkering aanvragen. Met andere woorden: hij/zij moet proberen om zelf voldoende inkomen te hebben.

Hoeveel partneralimentatie gemiddeld?

Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Omdat dit per situatie verschilt. Hoe meer iemand verdient, hoe meer hij of zij partneralimentatie zou moeten of kunnen betalen. Dit wordt afgestemd op de behoefte van de alimentatieontvanger en draagkracht van de alimentatiebetaler.