10+ jaar

Toonaangevend in rechtshulp

150+

Gespecialiseerde advocaten

30.000+

Juridische zaken behandeld

Home | Alimentatie | Partneralimentatie

Partneralimentatie aanvragen of wijzigen

Is er na de scheiding een duidelijk verschil in de inkomsten van jou en je partner? Kom je niet meer rond? Dan kun je mogelijk partneralimentatie aanvragen.
Ontvang je al partneralimentatie, maar is je inkomen of dat van je partner gewijzigd? Vraag wijziging aan van het alimentatiebedrag. Een advocaat kan helpen bij het berekenen en claimen van de alimentatie.

Wanneer je tot een echtscheiding besluit kan het zijn dat de meest verdienende partner verplicht wordt partneralimentatie te betalen aan de minst verdienende partner. De alimentatie is dan een financiële bijdrage in het levensonderhoud van de voormalige partner. Partneralimentatie staat los van kinderalimentatie en wordt apart berekend. De maximale duur van de verplichting om partneralimentatie te betalen is 12 jaar te rekenen vanaf het moment van inschrijving van de echtscheiding in de registers van de Burgerlijke Stand.

Hoogte van de partneralimentatie

De hoogte van de partneralimentatie wordt bepaald door twee factoren: de behoefte van de minst verdienende partner en de draagkracht van de andere partner. De behoefte is gerelateerd aan ‘de welstand’ van de partners tijdens het huwelijk. Het inkomsten- en uitgavenpatroon tijdens de laatste jaren van het huwelijk is dan van belang. Als je partner tijdens het huwelijk een hoog inkomen had kun je meer alimentatie eisen dan wanneer je partner een veel lager inkomen had.

Partneralimentatie en scheiding

Het is altijd aan te bevelen om onder leiding van een advocaat in goed overleg met elkaar te praten over een redelijk bedrag. Komen jullie er met elkaar uit dan leg je de afspraken schriftelijk vast in een echtscheidingsconvenant. Raadpleeg altijd een advocaat om dit voor je te regelen, de alimentatieregels zijn namelijk erg ingewikkeld. Komen jullie er samen niet uit dan kun je aan de rechter vragen om de partneralimentatie vast te stellen.

Wijzigingen van de situatie

Nadat de partneralimentatie is komen vast te staan (door een afspraak of door de rechter) kan het zijn dat de situatie wijzigt, bijvoorbeeld doordat je jouw baan verliest of gaat samenwonen met een nieuwe partner. De mogelijkheid bestaat dan altijd om een wijziging te vragen van het alimentatiebedrag. Op het moment dat de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen met een nieuwe partner dan vervalt de alimentatieverplichting onherroepelijk. Dat wil zeggen: er bestaat dan geen enkel recht meer op partneralimentatie, ook niet als de nieuwe relatie stukloopt en de samenwoning na korte tijd wordt beëindigd.

 

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug.

Wilt u ons inschakelen?

Neem dan contact met ons op:

  • Gratis adviesgesprek
  • Direct een jurist aan de lijn
  • Bereikbaar op werkdagen van 8:00-18:00

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

Berekening partneralimentatie

De behoefte aan partneralimentatie wordt gebaseerd op de levensstandaard tijdens het huwelijk. Simpel gezegd: het gaat erom wat je financieel gewend was ten tijde van het huwelijk. Was er tijdens het huwelijk veel te besteden? Dan kun je meer vragen voor alimentatie. was er minder te besteden? Dan zal de alimentatie lager liggen. Vervolgens wordt gekeken naar wat er voor de betalende partner financieel mogelijk is, de zogenaamde draagkracht. Er wordt uiteindelijk een afweging gemaakt tussen behoefte en draagkracht. Het vaststellen van het alimentatiebedrag is een complexe zaak. Er kunnen ook niet-financiële zaken een rol meespelen. Er bestaat geen maximum of minimum bedrag dat de wet voorschrijft. Wel zijn er richtlijnen opgesteld. Raadpleeg een advocaat voor meer informatie.

De achterliggende gedachte bij partneralimentatie is om een ondersteuning te leveren in het levensonderhoud. Het is geen volwaardig inkomen als plaatsvervanger voor salaris bij een baan. Op het moment dat de partner die alimentatie krijgt zelf meer geld gaat (of kan gaan!) verdienen (door bijvoorbeeld salarisverhoging) vermindert de behoefte aan alimentatie en kan deze dus verminderd worden. Een partner kan en hoeft dus maar voor een deel bij te dragen in het levensonderhoud van de voormalige partner. De partner die alimentatie krijgt, zal dus altijd een zelfstandig inkomen uit werk moeten zoeken of een uitkering aanvragen. Met andere woorden: deze partner moet proberen om zelf in zijn of haar levensonderhoud te voorzien.

Behoefte en draagkracht

De hoogte van de partneralimentatie wordt in veel gevallen berekend op basis van de zogenaamde 60% regel. Dit betekent dat de behoefte wordt vastgesteld op 60% van het netto gezinsinkomen ten tijd van het huwelijk minus de kosten van de kinderen. Vervolgens wordt eerst gekeken in hoeverre de alimentatiegerechtigde zelf in die behoefte kan voorzien met inkomen uit werk of uitkering. Voor het deel dat overblijft bestaat de behoefte aan alimentatie van de ex-partner.

Vervolgens wordt de draagkracht van de alimentatieplichtige berekend. In de draagkrachtberekening wordt rekening gehouden met de inkomsten en uitgaven van de alimentatieplichtige. Nadat alle kostenposten van de inkomsten van de alimentatieplichtige zijn afgetrokken blijft de zogenaamde draagkrachtruimte over. Van deze draagkrachtruimte is een vast percentage (meestal 60%) beschikbaar voor alimentatie, het beschikbare deel wordt de draagkracht genoemd. Het berekenen van alimentatie is een complexe zaak en is afhankelijk van veel factoren. Je doet er goed aan om dit te laten berekenen door een advocaat. De advocaat kan je ook adviseren rondom de alimentatie.

Hoe lang moet partneralimentatie betaald worden?

De officiële ingangsdatum van de alimentatiebetaling is de datum waarop de echtscheiding bij de burgerlijke stand staat ingeschreven. Het aantal jaren dat er partneralimentatie betaalt moet worden, is beperkt tot 5 jaar.

Partneralimentatie bij hertrouwen

Als de partner die alimentatie ontvangt gaat hertrouwen, samenwonen, of een geregistreerd partnerschap aangaat verliest deze partner het recht op partneralimentatie onherroepelijk. Omgekeerd kan ook de alimentatiebetaler gaan samenwonen of hertrouwen met een nieuwe partner. Meestal wordt de nieuwe partner geacht bij te dragen in 50% van de kosten. Daardoor kan het zo zijn dat de alimentatieplichtige meer geld overhoudt en dus meer alimentatie moet gaan betalen. Omgekeerd kan dat bedrag ook omlaag gaan als die nieuwe partner geen eigen inkomen heeft. De alimentatiebetaler moet dan immers ook voor zijn nieuwe partner zorgen. Als die nieuwe partner kinderen meebrengt in de nieuwe relatie is de situatie weer anders. Laat u goed informeren en adviseren over de verschillende mogelijkheden.