10+ jaar

Toonaangevend in rechtshulp

150+

Gespecialiseerde advocaten

30.000+

Juridische zaken behandeld

Home | De kinderen

Ouderschapsplan

Zijn er kinderen betrokken bij de echtscheiding, dan is een ouderschapsplan verplicht om te kunnen scheiden. Zonder een ouderschapsplan neemt de rechter de zaak niet in behandeling.

Na de echtscheiding zullen de kinderen vaak hun vaste woon- en verblijfplaats bij één van de ouders hebben. De kinderen en de ouder bij wie de kinderen niet wonen hebben recht op omgang met elkaar. De omgangsregeling wordt vastgelegd in een ouderschapsplan.

Kinderalimentatie

Ben jij de verzorgende ouder na de scheiding? Dan heb je meestal recht op kinderalimentatie. Het maakt niet uit of jullie gehuwd zijn geweest of een samenwoning hebben beëindigd. Beide ouders zijn verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen. Hoeveel kinderalimentatie de verzorgende ouder kan ontvangen hangt af van wat de behoefte is en wat de (ex-)partner kan betalen.

Ouderlijk gezag over de kinderen

Op het moment dat je getrouwd bent hebben jullie beide het gezag over de kinderen. Dat wil zeggen dat beide ouders gezamenlijk de belangrijke beslissingen nemen over de kinderen. Dit verandert niet door de echtscheiding. Het uitgangspunt is dat beide ouders ook na de scheiding belast blijven met het ouderlijk gezag.

Op het moment dat jullie getrouwd zijn hebben de ouders beiden het gezag over de kinderen. Daar hoef je niets aan te doen en gaat dus automatisch. Ouderlijk Gezag betekent dat de ouders gezamenlijk de belangrijke beslissingen nemen over de kinderen. Als één van de ouders het gezag niet kan uitoefenen, bijvoorbeeld in verband met vertrek naar het buitenland, dan kun je de rechter verzoeken om alleen met het ouderlijk gezag te worden belast. Dat kan bijvoorbeeld ook als de verhoudingen tussen beide ouders dusdanig slecht zijn dat geen enkele vorm van overleg mogelijk is en het belang van de kinderen hierdoor in de knel komen. Zo’n belangrijke beslissing kan op verzoek van één van de ouders worden genomen door de rechtbank.

Meerderjarige kinderen spelen nauwelijks een rol bij de echtscheiding. Vanaf de leeftijd van 18 jaar zijn de kinderen meerderjarig en vervalt het ouderlijk gezag. Het kind mag dan zelf weten waar het wil wonen en met wie het omgang heeft. Wel heeft het meerderjarige kind recht op alimentatie tot het 21ste levensjaar.

Bij een echtscheiding wordt er meestal voor gekozen dat de kinderen bij een van de ouders gaat wonen en dat er een omgangsregeling komt. Maar dat hoeft niet altijd. Je kunt er ook voor kiezen om de kinderen de helft van de tijd bij de moeder en de helft van de tijd bij de vader te laten wonen. Deze verdeling van de omgang heet co-ouderschap.

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug.