10+ jaar

Toonaangevend in rechtshulp

150+

Gespecialiseerde advocaten

30.000+

Juridische zaken behandeld

Home | De kinderen | Ouderschapsplan

Ouderschapsplan

Als je gaat scheiden en jullie hebben gezamenlijk minderjarige kinderen, dan is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Het is van belang dat je alle zaken over de zorg en opvoeding goed voor je kinderen regelt. Lees hieronder meer informatie over een ouderschapsplan.

Sinds 1 maart 2009 is het verplicht om een ouderschapsplan te maken bij echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of bij scheiding van tafel en bed. Dit is ook verplicht, wanneer je niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, maar je hebt beiden wel het gezag over de kinderen en jullie gaan uit elkaar. Als een van de ouders het gezag alleen heeft, dan is het niet verplicht wanneer de ouder uit elkaar gaat met de andere ouder. Het is alleen wel verstandig om dit toch te doen, zodat alle afspraken zwart op wit in het ouderschapsplan staan.

Zoals hierboven staat zijn de ouders verplicht om alle afspraken omtrent de kinderen vast te leggen, wanneer zij gaan scheiden. Dit houdt in ieder geval in alle afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. Het gaat om de omgangsregeling, hoe informatie over de kinderen aan elkaar over belangrijke onderwerpen doorgeeft  en belangrijke beslissingen, die genomen moeten worden over de kinderen over zoals de schoolkeuze, medische behandeling et cetera. Daarnaast staan ook de financiële regelingen zoals kinderalimentatie in het plan. Om ervoor te zorgen dat ouders  bij een echtscheiding hierover samen beslissingen maken, heeft de overheid het ouderschapsplan als vereiste voor het starten van een echtscheidingsprocedure ingesteld. Voordeel is dat alles met betrekking tot de kinderen, dan meteen goed geregeld is en vastgelegd kan worden.

Wat moet er allemaal instaan?

Hoe uitgebreid het ouderschapsplan wordt, mogen jullie zelf bepalen op basis van wat je belangrijk vindt. Een aantal onderdelen zijn verplicht:

  • een overzicht waarin alle zorg- en opvoedingstaken uitgewerkt zijn;
  • omgangsregeling;
  • de alimentatie die jij of je ex-partner gaat betalen voor de kosten van verzorging van de kinderen;
  • financiële afspraken over bijzondere kosten;
  • afspraken over belangrijke aangelegenheden van de kinderen, zoals schoolkeuze, medische behandeling, spaarrekeningen;
  • afspraken over de manier waarop jij en jouw ex-partner elkaar zullen informeren over belangrijke onderwerpen.

Betrek de kinderen erbij

Als de kinderen oud genoeg zijn, dan kun je de kinderen betrekken bij het ouderschapsplan. Omdat het opstellen van een ouderschapsplan best moeilijk kan zijn, is het ook verstandig om hierbij hulp te vragen aan een advocaat. Die kent de praktische implicaties van zo’n plan en kan jullie beiden goed adviseren, zodat problemen achteraf worden voorkomen.

Eventueel aanpassen bij veranderende omstandigheden

Als het ouderschapsplan eenmaal is opgesteld, is het de bedoeling dat de ouders het een aantal keer per jaar bespreken. Wanneer de omstandigheden veranderd zijn, dan kan het eventueel in goed overleg worden aangepast.

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug.