10+ jaar

Toonaangevend in rechtshulp

150+

Gespecialiseerde advocaten

30.000+

Juridische zaken behandeld

Home | Echtscheidingsblogs | Scheiding aanvragen

Hoe vraag ik een echtscheiding aan?

Als je gaat scheiden, moet er veel geregeld worden. Het beste is om samen afspraken te maken. Over bijvoorbeeld de kinderen, de verdeling van de spullen en de woning. Voor hulp schakel je een advocaat of mediator in. Een mediator kan je helpen bij het opstellen van een ouderschapsplan of echtscheidingsconvenant. Kom je er samen niet uit? Dan schakel je een advocaat in die de rechter vraagt om de juiste beslissing te nemen.

Maak samen afspraken

Probeer samen met je partner een overzicht te maken van zaken die geregeld moeten worden en zet dit op papier. Bijvoorbeeld over:

Alleen of samen scheiden?

Dit is een hele belangrijke keuze die van invloed is op het verdere verloop van de scheiding!

Samen scheiden

Lukt het om afspraken te maken, dan heb je een advocaat-mediator nodig om de scheiding te regelen. De advocaat kan je helpen bij het opstellen van bijvoorbeeld het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant. Lukt dit, dan wordt het scheidingsverzoek ingediend bij de rechter en is de scheidingsprocedure een formaliteit. Vaak ben je binnen enkele weken officieel gescheiden. Lukt het niet om samen met je partner alle afspraken te maken, dan kun je er voor kiezen om een mediator in te schakelen. Die helpt jullie om alles rond te krijgen. Een mediator is onpartijdig. 

Scheiden met eigen advocaat

Komen jullie er niet uit? Dan kun je zelf een advocaat inschakelen. Jouw advocaat komt voor jouw belangen op. Jouw partner kan ook een eigen advocaat inschakelen. De advocaten proberen altijd eerst tot een regeling te komen. Lukt dit niet, dan wordt de rechter gevraagd om een beslissing te nemen. 

Tussenstap – spoedprocedure

Soms kun je de beslissing van de rechter niet afwachten. Dan is het mogelijk om een spoedprocedure te starten. Je kunt een voorlopige beslissing aan de rechter vragen over bijvoorbeeld de kinderen of alimentatie. Dit wordt een “voorlopige voorziening” genoemd. Dat is een tijdelijke regeling totdat de scheidingsprocedure helemaal is afgerond. 

De scheidingsprocedure

Om te kunnen scheiden is een advocaat verplicht. Dat wordt “verplichte procesvertegenwoordiging” genoemd. Een advocaat kan de scheiding eenzijdig – of op gemeenschappelijk verzoek aanvragen.

Echtscheiding – eenzijdig verzoek

Jouw advocaat stelt een verzoekschrift op en vraagt de rechter om de scheiding uit te spreken en een beslissing te nemen over bijvoorbeeld de kinderen, de alimentatie en de woning. De advocaat van jouw (ex)partner kan hierop reageren (verweerschrift). Er vindt een zitting plaats waar je samen met jullie advocaten naar toe gaan. Daar wordt de zaak toegelicht en kan de rechter vragen stellen. De uitspraak wordt na de zitting schriftelijk aan jouw advocaat gestuurd. Dit kan enkele weken duren. 

Echtscheiding – gezamenlijk verzoek

Als je samen met je (ex)partner samen met een advocaat alle afspraken hebt gemaakt, dan kun je samen één advocaat inschakelen om het echtscheidingsverzoek in te dienen. De rechter stuurt binnen enkele weken de uitspraak naar jouw advocaat.

Inschrijven echtscheiding

Je bent pas officieel gescheiden als de uitspraak van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Jouw advocaat zorgt hier voor. Dat kan pas op het moment dat jij en je (ex)partner niet in hoger beroep gaan. Je kunt de scheiding inschrijven als je beiden een zogenaamde “akte van berusting” hebt ondertekend. Anders moet je drie maanden wachten, totdat de hoger beroepstermijn is verlopen. 

Hoger beroep

Ben jij of is jouw (ex)partner het niet eens met de uitspraak van de rechter? Dan kun je binnen 3 maanden in hoger beroep. Ook hiervoor is een advocaat verplicht. 

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug.

Wilt u ons inschakelen?

Neem dan contact met ons op:

  • Gratis adviesgesprek
  • Direct een jurist aan de lijn
  • Bereikbaar op werkdagen van 8:00-18:00

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

Internationale scheiding

Als jij zelf niet in Nederland woont maar jouw partner wel, dan stuurt de advocaat het verzoek naar de rechtbank in de regio waar je partner woont. Wonen jullie geen van beiden in Nederland, maar willen jullie wel in Nederland scheiden? Dan moet het verzoek naar de rechtbank in Den Haag gestuurd worden. Je kunt in dat geval alleen in Nederland een scheiding aanvragen als jullie beiden de Nederlandse nationaliteit hebben. Is een van deze twee situaties het geval, dan spreken we van een internationale scheiding.

Echtscheiding aanvragen met andere nationaliteit

In de volgende gevallen kun je ongeacht je nationaliteit een echtscheiding aanvragen in Nederland:

  • Jullie willen beiden scheiden en een van jullie heeft de gewone verblijfplaats in Nederland;
  • Jouw partner wil de scheiding inzetten en jouw gewone verblijfplaats is in Nederland;
  • Jij wil zelf de scheiding inzetten en je hebt tenminste 1 jaar in Nederland je gewone verblijfplaats gehad;
  • Jullie hebben beiden de gewone verblijfplaats in Nederland;
  • De laatste gewone verblijfplaats van jou of van je partner bevindt zich in Nederland en een van jullie verblijft daar nog.

In het buitenland getrouwd en huwelijk in Nederland ingeschreven

Als je in het buitenland bent getrouwd en het huwelijk is in Nederland ingeschreven bij de burgerlijke stand van jouw woonplaats, dan geldt het huwelijk als een Nederlands huwelijk. Je ontbindt het huwelijk dan met een Nederlandse echtscheiding. Wil je weten wat de gevolgen van deze Nederlandse scheiding zijn voor het land waar  het huwelijk  gesloten is, dan kun je terecht bij de ambassade van het desbetreffende land.

Scheiding in het buitenland aanvragen

Of een in Nederland gesloten huwelijk in een ander land kan worden ontbonden, hangt af van de regels van het betreffende land. Voor juridisch advies en rechtsbijstand kun je het beste contact opnemen met een advocaat in het betreffende land. Het is mogelijk dat een echtscheiding volgens de toepasselijke regels niet mogelijk is.