10+ jaar

Toonaangevend in rechtshulp

150+

Gespecialiseerde advocaten

30.000+

Juridische zaken behandeld

Home | Kinderen en scheiden | Co-ouderschap

Wat is co-ouderschap?

Co-ouderschap is een omgangsregeling tussen de ouders en de kinderen na de scheiding. Ouders kiezen bij co-ouderschap voor een gelijke verdeling van de zorg- en opvoedtaken voor de kinderen. De co ouders hebben dan ieder 50% de opvoeding en de verzorging van de kinderen.

Wat is belangrijk bij co-ouderschap?

Co-ouderschap is niet in de wet geregeld. Dit betekent dat ouders samen afspraken moeten maken. In ieder geval gaan deze afspraken over:

  • De verdeling van de zorgtaken en opvoedtaken, dit wordt gelijk verdeeld. Zorg ervoor dat de kinderen evenveel bij elke ouder wonen. Een voorbeeld is: een week bij de ene ouder en een week bij de andere ouder per maand. Hoe dit precies wordt verdeeld is afhankelijk van wat jullie specifieke wensen zijn.
  • De kosten voor de zorg en opvoeding. Het kan zijn dat de ene ouder meer inkomen heeft dan de ander. In dat geval kan er een extra bijdrage in de kosten van de kinderen worden afgesproken.
  • Op welke manier jullie informatie over de kinderen met elkaar gaan delen.

Bij een co-ouderschap is het van belang dat de ouders goed met elkaar communiceren en in staat zijn om één lijn te trekken richting de kinderen. Meestal hebben de ouders gezamenlijk ouderlijk gezag en beslissen zij samen hoe zij de regeling gaan afspreken. Het is erg belangrijk dat de kinderen zich goed voelen bij de regeling. Dit vereist veel overleg en een goede omgang met elkaar. Helaas is dat vaak een probleem bij een echtscheiding, zeker kort na de scheiding als de emoties nog hoog zitten. Het is daarom belangrijk om heel goed de voordelen en nadelen van een co-ouderschapsregeling van tevoren af te wegen.

Ouderschapsplan.

Leg jullie afspraken omtrent co-ouderschap vast in het ouderschapsplan. Ouders dienen dit te ondertekenen. Zijn jullie gehuwd of is er sprake van een geregistreerd partnerschap? Dan is een ouderschapsplan verplicht om het scheidingsproces te kunnen starten. Jullie hebben een advocaat nodig om de scheiding en uiteraard het co-ouderschap bij de rechter te regelen.

Ook voor samenwonende ouders met gezag is een ouderschapsplan verplicht.

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug.
Bel mij terug

Wilt u ons inschakelen?

Neem dan contact met ons op:

  • Gratis adviesgesprek
  • Direct een jurist aan de lijn
  • Bereikbaar op werkdagen van 8:00-18:00

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

Hoe zit het met kinderalimentatie bij co-ouderschap?

Bij co-ouderschap zorgen de ouders evenveel voor de kinderen. De kinderen wonen evenveel bij de ouders. Dit betekent dat de ouders ongeveer evenveel kosten maken voor de verzorging en de opvoeding van de kinderen. In zo’n geval hoeft er in principe geen kinderalimentatie afgesproken te worden. Als een van de ouders minder verdient, dan kunnen er wel afspraken gemaakt worden over kinderalimentatie. De meest verdienende ouder zou dan toch mee kunnen betalen. Bij co -ouderschap is het gebruikelijk om een gezamenlijk bankrekening te openen. Daarop zouden ouders een bedrag kunnen storten voor eventuele extra kosten voor de kinderen.

Kun je co-ouderschap achteraf nog aanpassen of wijzigen?

Gescheiden ouders kunnen in overleg eerder gemaakte afspraken aanpassen. Bijvoorbeeld als de situatie is gewijzigd. Belangrijk is dat de nieuwe afspraken vast komen te staan in een nieuw ouderschapsplan. Een gespecialiseerde familierecht advocaat kan helpen om de afspraken goed op papier te zetten. Denk je dat je er niet uit zal komen met jouw ex-partner? Dan is een optie om een familierecht advocaat in te schakelen die tevens een mediator is. Bel ons voor meer informatie en hulp.

Hoe zit het met de kinderbijslag als er sprake is van een co-ouderschap?

Dit is afhankelijk van waar of bij wie het kind is ingeschreven. Als het kind bij de moeder is ingeschreven, ontvangt zij de kinderbijslag. De moeder kan dan ook kindgebonden budget aanvragen. Het kindgebonden budget van de Belastingdienst kunnen ouders niet verdelen. Dit geldt niet voor de kinderbijslag, de Sociale Verzekeringsbank kan de kinderbijslag verdelen als er sprake is van co-ouderschap.  

Hebben jullie twee of meer kinderen? Dan kunnen jullie beiden kindgebonden budget aanvragen. Hiervoor dienen jullie elk voor een ander kind kinderbijslag aan te vragen bij de SVB. Daarna vragen jullie het kindgebonden budget aan bij de Belastingdienst. 

Heb ik ouderlijk gezag nodig om te kunnen kiezen voor co-ouderschap?

Nee dat is niet verplicht.