10+ jaar

Toonaangevend in rechtshulp

150+

Gespecialiseerde advocaten

30.000+

Juridische zaken behandeld

Home | Kinderen en scheiden | Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag over de kinderen

Wanneer er sprake is van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap hebben beide ouders het gezag over de kinderen.  

Gezag betekent dat de ouders gezamenlijk de belangrijke beslissingen nemen over de kinderen. De ouders met het gezamenlijk gezag zijn dan de juridische ouders van het kind. Zij nemen gezamenlijk beslissingen over bijvoorbeeld de schoolkeuze. Dit verandert niet door de echtscheiding. Het uitgangspunt is dat beide ouders ook na de scheiding belast blijven met het ouderlijk gezag.

Ben je niet getrouwd tijdens de geboorte van het kind? Dan heeft de biologische moeder automatisch het gezag, de vader niet. De vader moet het gezag via de rechter aanvragen. Als de moeder hiermee instemt kunnen jullie het gezag gezamenlijk aanvragen. De vader moet dan wel eerst het kind erkennen. 

Wijzigen ouderlijk gezag

Als één van de ouders het gezag niet kan uitoefenen dan kun je de rechter verzoeken om alleen met het ouderlijk gezag te worden belast. Dit kan bijvoorbeeld als de verhoudingen tussen de ouders dusdanig slecht zijn dat het belang van het kind in de knel komt. De rechter zal in dit geval vooral naar het belang van het kind kijken. De beslissing kan op verzoek van één van de ouders worden genomen.

Verzoekschrift wijziging ouderlijk gezag

Als je het gezag wil wijzigen dan kun je een verzoek indienen bij de rechtbank. De rechter neemt hierover een besluit. De mening van de kinderen zal in het besluit worden meegewogen. De rechtbank kan het gezag wijzigen als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. Er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en het niet te verwachten is dat dit binnen een redelijke tijd verbetert, of
  2. wijziging van het gezag in het belang van het kind noodzakelijk is.

 

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug.
Bel mij terug

Wilt u ons inschakelen?

Neem dan contact met ons op:

  • Gratis adviesgesprek
  • Direct een jurist aan de lijn
  • Bereikbaar op werkdagen van 8:00-18:00

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

Aanvragen ouderlijk gezag door niet-gehuwde vader

Ben je als vader niet gehuwd met de moeder van je kind? Zijn jullie ook geen geregistreerde partners? Dan krijg je als vader niet automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Als je het gezamenlijk gezag wil aanvragen dan kun je dit doen via de rechtbank. Dit kan alleen als de vader het kind heeft erkend.

Minderjarige kinderen, jonger dan 12

Als er kinderen ouder dan 12 jaar in het spel zijn luistert de rechter ook naar de mening van het kind. Het is uiteindelijk aan de rechter om definitief te bepalen onder wiens directe gezag het kind komt te staan. Jonge kinderen zijn niet in de positie om zelf keuzes te mogen maken voor de toekomst.

Wanneer de rechter zal gaan oordelen over de toekomst van het kind zal de rechter een uitgebreide afweging maken van de feiten en gegeven omstandigheden. Als het kind specifiek aangeeft te willen spreken met de rechter behoort dit tot de mogelijkheden. Dit wordt echter niet automatisch gedaan bij kinderen van onder de 12 jaar.

Minderjarige kinderen, ouder dan 12

Kinderen boven de 12 jaar kunnen zelf invloed uitoefenen op hun toekomstige gezag. Aan de kinderrechter kunnen zij  – afzonderlijk –  hun voorkeur kenbaar maken hoe zij de verdeling van het ouderlijk gezag het liefst zien. Als de ouders in onderling overleg uit elkaar gaan wordt er gevraagd om een ‘kindverklaring’. Hierin staan een paar vragen die door het kind ingevuld mag worden (dit mag ook onder begeleiding van de ouders gebeuren). Het kind kan hierin bijvoorbeeld duidelijk maken waar hij of zij wil wonen. Als de ouders in goed overleg uit elkaar gaan kan een kindverklaring voldoende zijn voor de rechter.

Als dit niet het geval is dan worden kinderen ouder dan 12 jaar worden altijd gehoord door de kinderrechter (dit moet namelijk volgens de wet). Die vertrouwelijk met de kinderen praat. Van het verhoor van het minderjarige kind wordt geen afschrift verstrekt en ook niet van de brieven van de minderjarigen. Voor het verhoor door de kinderrechter worden kinderen zelf uitgenodigd door de rechter. Hierbij moet opgemerkt worden dat kinderen weliswaar invloed hebben, maar hun voorkeur niet bindend is voor de rechter.

Informatie verplichting voor de ouder met het wettige gezag

De ouder met het ouderlijk gezag na de scheiding is verplicht om de andere ouder van informatie te voorzien, en de andere ouder te raadplegen als er belangrijke wijzigingen plaatsvinden in de opvoeding. Een wisseling van school bijvoorbeeld.

Als je het ouderlijk gezag hebt dan heb je de verplichting om beslissingen te nemen in het belang van de kinderen. Het belang van de kinderen dient altijd voorop te staan. Bij gezamenlijk gezag gaan beide ouders over het opvoeden en verzorgen van het kind.