10+ jaar

Toonaangevend in rechtshulp

150+

Gespecialiseerde advocaten

30.000+

Juridische zaken behandeld

Home | Kinderen en scheiden | Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag over de kinderen

Als jullie zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebben, hebben jullie allebei gezag over de kinderen. Samen maak je dan de belangrijke beslissingen.
Dit verandert niet door een echtscheiding; jullie houden beiden gezag. 

Wat is ouderlijk gezag?

Bij de geboorte van het kind zijn er twee biologische ouders. Als jullie getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, hebben jullie automatisch allebei gezag en zijn jullie juridische ouders. Is er geen huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan heeft de vader niet het automatische gezag. Dit moet de vader aan de rechter vragen. Dit kan gezamenlijk als de moeder hiermee instemt. De vader moet wel eerst het kind erkennen. 

Gezag betekent dat beide ouders belangrijke beslissingen maken over de kinderen. Dit kan gaat over de schoolkeuze, beslissingen over de verzorging en opvoeding, keuzes over medische behandelingen et cetera. Ook ben je tot een bepaalde leeftijd aansprakelijk voor eventuele schade die je kind aanricht. Bij gezamenlijk gezag gaan beide ouders over het opvoeden en verzorgen van het kind. Het belang van de kinderen dient altijd voorop te staan. 

Wijzigen van het ouderlijk gezag

Als één van de ouders het gezag niet kan uitoefenen dan kun je de rechter verzoeken om alleen met het ouderlijk gezag te worden belast. Dit kan bijvoorbeeld als de verhoudingen tussen de ouders dusdanig slecht zijn dat het belang van het kind in de knel komt. De rechter zal in dit geval vooral naar het belang van het kind kijken. De beslissing kan op verzoek van één van de ouders worden genomen. 

Het wijzigen van het ouderlijk gezag gaat middels een verzoekschrift bij de rechtbank. De meningen van de kinderen worden meegenomen in het besluit van de rechter op het verzoekschrift. De rechtbank kan het gezag wijzigen als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. Er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en het niet te verwachten is dat dit binnen een redelijke tijd verbetert, of
  2. Wijziging van het gezag in het belang van het kind noodzakelijk is.

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug.
Bel mij terug

Wilt u ons inschakelen?

Neem dan contact met ons op:

  • Gratis adviesgesprek
  • Direct een jurist aan de lijn
  • Bereikbaar op werkdagen van 8:00-18:00

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

Gezag aanvragen door niet-gehuwde vader

Ben je als vader niet gehuwd met de biologische moeder van je kind? Zijn jullie ook geen geregistreerde partners? Dan krijg je als vader niet automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Als je gezamenlijk gezag wil aanvragen dan kun je dit doen via de rechtbank. Dit kan alleen als de vader het kind heeft erkend.

Minderjarige kinderen

Bij het besluiten over het ouderlijk gezag ligt er een verschil tussen minderjarige kinderen die jonger zijn dan 12 jaar, en minderjarige kinderen die ouder zijn dan 12 jaar. 

  • Bij minderjarige kinderen onder de 12 jaar besluit de rechter volledig zelf over het gezag. Het kind mag spreken met de rechter, maar alleen als hij of zij dit aangeeft. Dit gebeurt dus niet automatisch. De reden hierachter is dat jonge kinderen nog niet in de positie zijn om zelf keuzes te mogen maken voor de toekomst. De rechter maakt zelf een uitgebreide afweging van de feiten en gegeven omstandigheden over de toekomst van het minderjarige kind. 
  • Minderjarige kinderen die ouder zijn dan 12 jaar kunnen zelf invloed uitoefenen op hun toekomstige gezag. Bovendien kunnen zij – eventueel zonder hun ouders – hun voorkeur uitspreken tegenover de kinderrechter over hoe zij de verdeling van het ouderlijk gezag het liefst zien. Als de ouders in onderling overleg uit elkaar gaan wordt er een zogenaamde kindverklaring opgesteld. Hierin staan een paar vragen die door het kind ingevuld mag worden. Dit mogen zij ook samen met de ouders doen. Zo kan een kind duidelijk aangeven waar hij of zij wil wonen bijvoorbeeld. Bij goed onderling overleg bij het uit elkaar gaan kan een kindverklaring voldoende zijn voor de rechter. Gebeurt dit niet, dan worden kinderen die ouder zijn dan 12 jaar altijd gehoord door de kinderrechter. Dit is verplicht volgens de wet. Dit is vertrouwelijk; hier wordt geen afschrift van verstrekt en ook niet van de brieven van de minderjarigen. Belangrijk is om op te merken dat de kinderen weliswaar invloed hebben, maar dat hun voorkeur niet bindend is voor de rechter. 

Informatieplicht voor de ouder met het wettige gezag

Na de scheiding is de ouder die het ouderlijk gezag heeft verplicht de andere ouder van informatie te voorzien en te raadplegen als er belangrijke wijzigingen plaatsvinden in de opvoeding. Denk bijvoorbeeld aan een wisseling van school, een verhuizing, et cetera.