10+ jaar

Toonaangevend in rechtshulp

150+

Gespecialiseerde advocaten

30.000+

Juridische zaken behandeld

Home | Kinderen en scheiden | Ouderschapsplan

Ouderschapsplan

Als je van plan bent om te scheiden en je hebt samen met je partner minderjarige kinderen, dan is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Het is erg belangrijk om alle zaken over de zorg en opvoeding van je kinderen goed te regelen. 

Sinds 1 maart 2009 is het in Nederland verplicht om een ouderschapsplan op te stellen bij een echtscheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of bij een scheiding van tafel en bed. Als je uit elkaar gaat en jullie zijn niet getrouwd of zijn een geregistreerd partnerschap aangegaan, maar jullie hebben wel allebei het gezamenlijk gezag over de kinderen, dan is het opstellen van een ouderschapsplan ook verplicht. Het plan is niet verplicht als je uit elkaar gaat en een van jullie beiden heeft alleen het gezag. Toch raden wij je ook dan aan om alsnog een ouderschapsplan te maken, zodat alle afspraken omtrent de kinderen zwart op wit staat en hier geen verwarring over kan ontstaan.

Als ouders gaan scheiden is het verplicht om alle afspraken omtrent de kinderen vast te leggen in een plan. Dit houdt in ieder geval alle afspraken in over de verzorging en de opvoeding van de kinderen. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. Het gaat bijvoorbeeld om de omgangsregeling, hoe de ouders elkaar informeren over belangrijke onderwerpen met betrekking tot de kinderen en hoe andere belangrijke beslissingen genomen gaan worden, zoals de keuze van school, medische behandeling et cetera. Daarnaast staan ook de financiële regelingen zoals kinderalimentatie en spaarrekeningen in het plan beschreven. De overheid heeft het ouderschapsplan als vereiste voor het starten van een echtscheidingsprocedure ingesteld om ervoor te zorgen dat ouders hier samen beslissingen over maken. Voordeel hiervan is dat alles met betrekking tot de kinderen meteen is geregeld en vastgelegd. Dit brengt ook voor de kinderen rust met zich mee. Het is de bedoeling dat men zich ook daadwerkelijk houdt aan alle afspraken die in het ouderschapsplan staan.

Wat moet er allemaal in het plan staan?

Hoe uitgebreid het ouderschapsplan wordt, is afhankelijk van wat jullie zelf belangrijk vinden. Een aantal onderdelen zijn in ieder geval verplicht:

  • een overzicht waarin alle zorg- en opvoedingstaken zijn uitgewerkt;
  • omgangsregeling;
  • de alimentatie die jij of je ex-partner gaat betalen voor de kosten van verzorging van de kinderen;
  • financiële afspraken over bijzondere kosten;
  • afspraken over belangrijke aangelegenheden van de kinderen, zoals schoolkeuze, medische behandeling, spaarrekeningen;
  • afspraak over de manier waarop jij en jouw ex-partner elkaar gaan informeren over belangrijke onderwerpen.

Betrek de kinderen erbij

Jullie doen er goed aan om de kinderen te betrekken bij het opstellen van het plan. Het is belangrijk dat de kinderen zich fijn voelen bij de afspraken die jullie over hen maken. Probeer altijd rekening te houden met de gevoelens en gedachten van de kinderen. Geef ze niet het gevoel dat ze moeten kiezen tussen jullie. Het beste is om rekening te houden met hun sport, school en hobby’s. Daarnaast is het van belang dat je ze het gevoel geeft dat je geïnteresseerd bent in hoe ze denken over bepaalde onderwerpen, maar dat de ouders uiteindelijk de beslissingen hierover maken.

Het opstellen van een ouderschapsplan kan best moeilijk zijn. Daarom is het verstandig om hierbij hulp te vragen van een advocaat. Die kent de praktische implicaties van zo’n plan en kan jullie goed adviseren, zodat er achteraf geen problemen ontstaan.

Evalueren van het plan

Als het ouderschapsplan eenmaal is opgesteld, is het de bedoeling dat jullie dit een aantal keer per jaar met elkaar bespreken. Als de kinderen oud genoeg zijn, dan kunnen zij betrokken worden bij deze gesprekken over de gemaakte afspraken. Wat werkt wel en wat werkt toch niet zo goed? Hoe voelen de kinderen zich bij de afspraken na deze een paar maanden in de praktijk te hebben uitgevoerd? Het is belangrijk dat ze zich ook na de scheiding gehoord voelen.

Wanneer de omstandigheden veranderd zijn, dan kan het eventueel in goed overleg (met de kinderen) worden aangepast.

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug.