Indexatie alimentatie 2016: 1,3%

Alle alimentatiebedragen (zowel kinderalimentatie als partneralimentatie) worden met 1,3% verhoogd.

Ondertrouw wordt melding voorgenomen huwelijk

Vanaf 1 september 2015 hoeven stellen die willen trouwen of een geregistreerd partnerschap aan willen gaan, niet meer naar het gemeentehuis. Een melding van het voornemen volstaat.

Kamer: voorstel korte partneralimentatie

De partneralimentatie moet soberder en mag niet langer meer duren dan hooguit vijf jaar. Een Kamermeerderheid van VVD, PvdA en D66 noemen het huidige systeem achterhaald, oneerlijk en ouderwets. De drie partijen hebben een voorstel tot wetswijziging  bij de Raad van State ingediend.

Co-ouderschap na echtscheiding: welke voorwaarden?

Als ouders besluiten om na een echtscheiding door middel van co-ouderschap voor hun kind(eren) te gaan zorgen, dan wordt de zorg voor hun kinderen verdeeld. Het Gerechtshof in Den Bosch zet de voorwaarden op een rijtje.

Fiscaal voordeel kinderalimentatie per 1 januari 2015 vervallen

De aftrek 'uitgaven voor levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar' is per 1 januari 2015 afgeschaft.

Wet hervorming kindregelingen en kinderalimentatie per 1 januari 2015

Er verandert nogal wat door de Wet hervorming kindregelingen.

Wet hervorming kindregelingen

Met ingang van 1 januari 2015 treedt de Wet hervorming kindregelingen in werking. Vanaf die datum zijn er vier regelingen die ouders financieel ondersteunen: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de kinderopvangtoesla

Gezagsregister digitaal

Vanaf 1 januari 2014 kunnen advocaten het landelijk Centraal GezagsRegister digitaal raadplegen.

Meer kans op scheiding als vrouw veel drinkt

Uit onderzoek is gebleken dat de kans op een echtscheiding groter is als de vrouw veel meer drinkt dan de man. De kans is het kleinst als beide partners ongeveer evenveel drinken.

Alimentatie 2013 - 1,7% omhoog

Ieder jaar wordt in november door de minister bepaald met welk percentage de alimentatie verhoogd moet worden. Deze verhoging gaat gelijk op met de loonstijging. Voor 2013 is deze verhoging vastgesteld op 1,7%.

De dienstverlening van Echtscheiding.nl wordt beoordeeld met een 9.1 (678 beoordelingen) De hoogste score is een 10.