Home | Scheiden met kinderen | Ouderschapsplan
Hoe lang is een ouderschapsplan geldig?

Alles wat je moet weten over een ouderschapsplan

Gaan jullie scheiden en hebben jullie samen minderjarige kinderen? Dan is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Lees hier wat een ouderschapsplan precies is, of het verplicht is en wat er precies in moet staan. 

Wat is een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan is een vereiste voor het starten van de echtscheidingsprocedure. Op deze manier is alles rondom de kinderen alvast afgesproken en vastgelegd voordat men uit elkaar gaat. 

Is een ouderschapsplan verplicht?

Sinds 1 maart 2009 is het in Nederland verplicht om een ouderschapsplan op te stellen als je gaat scheiden in de volgende gevallen:

  • echtscheiding
  • beëindiging van een geregistreerd partnerschap
  • scheiding van tafel en bed
  • uit elkaar gaan (geen huwelijk of geregistreerd partnerschap) en er is gezamenlijk gezag over het kind/de kinderen

In deze gevallen is het verplicht om alle afspraken betreffende de kinderen vast te leggen. 

Gaan jullie uit elkaar en heeft één van de twee het gezag, dan is een ouderschapsplan niet verplicht. Het wordt echter wel sterk aangeraden. Het is voor het belang van de kinderen om de afspraken vastgelegd te hebben zodat hier later geen verwarring over kan ontstaan.

Is een ouderschapsplan rechtsgeldig?

Zodra de afspraken op papier staan en jij en je ex partner deze ondertekenen, is het definitief. Het ouderschapsplan is dan rechtsgeldig. Dit hoef je nergens in te leveren; zorg er wel voor dat zowel jij als je ex partner een exemplaar hebben om in te kunnen zien. 

Hoe lang is een ouderschapsplan geldig?

Er is geen vastgestelde einddatum voor een ouderschapsplan. Vaak is het zo dat zo’n plan moet meegroeien met de behoeften van het kind. Over een kind van 2 maak je andere afspraken dan over een kind van 8. Het is dus belangrijk dat er met enige regelmaat gekeken wordt of het plan nog wel actueel genoeg is.

Ouderschapsplan opstellen

Bij een scheiding met kinderen is het belangrijk om goede afspraken te maken over hoe jullie de onderlinge zorg op jullie gaan nemen over jullie kinderen, na de scheiding. Hoe je een ouderschapsplan het beste kunt opstellen en wat hierin moet komen te staan, lees je hieronder.

Hoe maak je een ouderschapsplan?

Het is verstandig om de hulp in te schakelen van een advocaat, die jullie goed kan inlichten over wat er allemaal geregeld moet worden bij het opstellen van een ouderschapsplan. Samen met de advocaat maken jullie afspraken die door beiden ondertekend worden.

Wat staat er in het ouderschapsplan?

Bij het verplichte ouderschapsplan zijn er in ieder geval een aantal zaken die in het plan moeten staan. Dit betreft: 

  • een overzicht waarin alle zorg- en opvoedingstaken zijn uitgewerkt
  • omgangsregeling
  • de alimentatie die jij of je ex-partner gaat betalen voor de kosten van verzorging van de kinderen
  • financiële afspraken over bijzondere kosten
  • afspraken over belangrijke aangelegenheden van de kinderen, zoals de schoolkeuze, medische behandeling wanneer nodig, spaarrekeningen
  • afspraak over de manier waarop jij en jouw ex-partner elkaar gaan informeren over belangrijke onderwerpen

Naast deze verplichte punten kunnen er over allerlei andere zaken nog afspraken gemaakt worden die voor jullie van toepassing zijn. 

Belangrijk is om de kinderen te betrekken bij het maken van de afspraken. Het gaat immers om hen; zij moeten zich ook goed voelen bij de beslissingen die gemaakt worden over hun leven. Zij mogen niet het gevoel krijgen dat ze moeten kiezen tussen hun ouders. Het belang van de kinderen staat voorop, op basis hiervan kunnen jullie het beste de afspraken maken.

Wat als ouder zich niet aan ouderschapsplan houdt?

Het is natuurlijk de bedoeling dat beide ouders zich aan het ouderschapsplan houden. Het betreft immers de verzorging en opvoeding van de kinderen. Houdt één van jullie zich niet aan de afspraken die in het ouderschapsplan staan, dan wordt de overeenkomst dus niet nageleefd. Het is belangrijk om eerst te proberen om er samen uit te komen. Lukt dit niet, dan is het van belang dat er een familierecht advocaat wordt ingeschakeld. De advocaat kan samen met jou kijken naar de mogelijkheden en eventueel de rechter vragen om uitspraak te doen over de betreffende kwestie. Hij of zij zal dan een kort geding aanspannen om de naleving van het ouderschapsplan te vorderen.