10+ jaar

Toonaangevend in rechtshulp

150+

Gespecialiseerde advocaten

30.000+

Juridische zaken behandeld

Home | Scheiden | Ieder een eigen advocaat

Eenzijdig scheiden

Wil jij wel scheiden maar je partner niet? Lukt het niet om goede afspraken te maken? Dan is de kans klein dat jullie er samen uit gaan komen. Zelf verdere stappen ondernemen kan de oplossing zijn. Je hebt dan een eigen advocaat nodig. Lees hieronder wat het betekent om te scheiden met een eigen advocaat.

Wat is eenzijdig scheiden?

Uit elkaar gaan kan een hoop met zich meebrengen. Het is belangrijk dat dit goed geregeld wordt. Het liefst natuurlijk in goed overleg; lukt dit niet, dan is het belangrijk om een eigen advocaat in te schakelen. Samen met je eigen advocaat stel je een verzoekschrift op dat hij of zij gaat indienen bij de rechter. In tegenstelling tot een gezamenlijk verzoekschrift is een eenzijdig verzoekschrift gebaseerd op jouw gegevens. Naast het verzoekschrift kan er een verzoek tot nevenvoorzieningen worden gedaan. Dit zijn zaken die samenhangen met de scheiding, bijvoorbeeld wie er in het huis blijft wonen, een ouderschapsplan voor minderjarige kinderen, partner- en/of kinderalimentatie, et cetera. 

Verschil met gezamenlijk scheiden

Bij een gezamenlijke scheiding zegt het woord het al; jullie gaan samen om de tafel om de zaken te bespreken. Dit kan als jullie op goede voet zijn, goed overleg kunnen voeren en er graag samen uit willen komen. Er wordt dan ook één advocaat ingeschakeld die jullie beider belangen behartigt. Er zal dan in beginsel ook geen zitting plaatsvinden. De advocaat dient het gezamenlijke verzoek tot echtscheiding in en de rechter doet hierover uitspraak. 

Is dit echter niet het geval en loopt het onderling overleg niet, dan is het verstandiger om beide een eigen advocaat te nemen. Het verschil is dat een eigen advocaat staat voor jouw belangen en niet voor die van je ex partner. Op de zitting zal jouw advocaat dan ook alleen jouw belangen behartigen. 

Naar de rechter

Nadat het verzoekschrift en de eventuele nevenvoorzieningen zijn opgesteld, dient jouw advocaat dit in bij de rechtbank. Hierna heeft jouw ex partner, als hij of zij het niet eens is met de verzoeken, zes weken de tijd om te reageren door middel van een verweerschrift. Na het ontvangen van dit verweerschrift vindt de zitting plaats. Hier worden de standpunten toegelicht en geeft de rechter een uitspraak over de scheiding en de gevorderde nevenvoorzieningen. Dit is dan de beschikking op het eenzijdige verzoek. 

Een beschikking, en nu?

Zodra de beschikking is afgegeven, kan je binnen drie maanden in hoger beroep. De hogere rechter kijkt dan opnieuw naar de hele zaak. Je kan je echter ook berusten in de uitspraak van de rechter. Doet je partner dit ook, dan kan er een akte van berusting getekend worden. Dit betekent dat jullie akkoord gaan met de scheiding en niet in hoger beroep gaan; de afspraken zijn vastgelegd. Deze akte wordt bij de beschikking gevoegd. Maar let op; je bent nog niet officieel gescheiden! De scheiding is pas definitief zodra de beschikking en de akte van berusting wordt ingeschreven in het register van de Burgerlijke Stand. 

Duur van de procedure

Goed om te beseffen is dat een eenzijdige scheiding langer duurt dan een gezamenlijke scheiding. Nadat het eerste verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend, heeft de ander zes weken de tijd om een verweerschrift in te dienen. Zijn of haar advocaat kan ook nog eens uitstel vragen na de eerste zes weken. De tijd kan zich zo snel opstapelen. Na de beschikking staat de termijn van drie maanden van hoger beroep die er bovenop kunnen komen. Al met al is het mogelijk dat je ruim een half jaar verder bent voordat de scheiding officieel kan worden ingeschreven. 

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug.
Bel mij terug