Home | Scheiden | Scheiden van tafel en bed
Wat is scheiden van tafel en bed?

Wanneer scheiden van tafel en bed?

Je gaat scheiden van tafel en bed als scheiden niet bij je geloof past. Of als je financieel los van elkaar wilt zijn. Je blijft wel officieel getrouwd. Het proces van scheiden van tafel en bed lijkt op een gewone  scheiding. Het belangrijkste verschil is dat je bij scheiden van tafel en bed officieel gehuwd blijft.

Wat is scheiden van tafel en bed?

Scheiden van tafel en bed is een vorm van scheiden waarbij het huwelijk niet beëindigd wordt. Je bent dan wel financieel uit elkaar maar wettelijk gezien blijf je getrouwd. Je kunt dus niet hertrouwen. Bij scheiden van tafel en bed regel je:

Procedure scheiding van tafel en bed

De procedure verloopt hetzelfde als een gewone echtscheidingsprocedure. Je hebt een scheidingsadvocaat nodig om het scheidingsverzoek in te dienen bij de rechtbank.

Je maakt afspraken over:

  • de verdeling van bezittingen en schulden;
  • partneralimentatie;
  • de minderjarige kinderen (ouderschapsplan)
  • de verdeling van de huurwoning of de koopwoning

    ! De rechter spreekt de scheiding van tafel en bed uit, maar je blijft wel officieel gehuwd.

Scheiding van tafel en bed omzetten naar een echtscheiding

Na drie jaar kun je de scheiding van tafel en bed om laten zetten in een definitieve scheiding. Dan eindigt het huwelijk definitief.

Verschil echtscheiding en scheiding van tafel en bed

Het belangrijkste verschil met een gewone scheiding is dat bij een scheiding van tafel en bed het huwelijk niet definitief wordt beëindigd. De scheiding wordt niet ingeschreven bij de gemeente. Je blijft dus officieel getrouwd. 

Hoe lang duurt een scheiding van tafel en bed?

Als je na de uitspraak van de rechter geen actie onderneemt, blijf je van tafel en bed gescheiden. Je kunt er wel voor kiezen om de scheiding in te trekken; in dat geval ben je weer gehuwd. Je kunt er na drie jaar ook voor kiezen om de scheiding definitief te regelen. Dat doe je met een advocaat die een aanvraag indient bij de rechter.

Alimentatie bij scheiding van tafel en bed

Na de scheiding van tafel en bed ben je financieel gescheiden. Daarom kun je afspraken maken over de partneralimentatie of de kinderalimentatie. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij een gewone echtscheidingsprocedure.

Kan ik met een geregistreerd partnerschap scheiden van tafel en bed?

Dat is niet mogelijk. Je kunt een geregistreerd partnerschap stoppen door:

  • een scheidingsprocedure, of
  • een overeenkomst met uw (ex)-partner, waarin u het geregistreerd partnerschap ontbindt.
    U heeft hiervoor een een notaris of een advocaat nodig.

Wat kost scheiden van tafel en bed?

Bij een scheiding van tafel en bed is een advocaat verplicht. Advocaten werken op basis van een uurtarief of gesubsidieerde rechtsbijstand. De uurtarieven variëren tussen de 150 en 220 euro per uur en zijn afhankelijk van de ervaring en specialisatie van de advocaat. Een scheidingsadvocaat zal samen met jou een plan van aanpak bespreken en een schatting maken van de kosten. De hoogte van de rekening is afhankelijk van de tijd die de advocaat nodig heeft om de scheiding voor jou te regelen. Kom je in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan betaal je een vaste eigen bijdrage aan de advocaat. De eigen bijdrage is afhankelijk van jouw inkomen en ligt ergens tussen de €300 en €900.  

Tip! Het scheelt in de kosten als je samen met je partner een advocaat inschakelt. Je betaalt dan met z’n tweeën 1 advocaat.