10+ jaar

Toonaangevend in rechtshulp

150+

Gespecialiseerde advocaten

30.000+

Juridische zaken behandeld

Home | Scheiden | Spoedprocedure

Spoedprocedure

Wil jij scheiden, maar kom je er niet uit met je partner? Bijvoorbeeld over hoe alles geregeld moet worden totdat de scheiding officieel is? 

Vooral als de situatie dreigt uit de hand te lopen, is het handig om de rechter in een spoedprocedure te verzoeken om een voorlopige beslissing te nemen. Dit wordt een voorlopige voorziening genoemd.  Een echtscheidingsadvocaat, ook wel familierecht advocaat, kan je hierbij helpen.

In een aantal gevallen kun je de rechter vragen om een snelle beslissing te nemen als er tijdens de scheiding dingen geregeld moeten worden die niet lang(er) op zich kunnen laten wachten. Zo’n dergelijke procedure wordt dus  een voorlopige voorziening genoemd. Dat is een soort kort geding tijdens de echtscheidingsprocedure. Er moet een verzoek tot een voorlopige voorziening ingediend worden bij de rechtbank. De procedure begint dan met een verzoekschrift dat ingediend moet worden door een advocaat. Uiterlijk in de derde week na het verzoekschrift wordt de zaak op zitting behandeld door de rechter. De rechter beslist zo snel mogelijk na de zitting.

Wanneer een spoedprocedure?

Je kunt de rechter vragen om een snelle (voorlopige) uitspraak te doen over de volgende onderwerpen:

  1. wie de echtelijke woning mag gebruiken tijdens de echtscheidingsprocedure;
  2. wie de dagelijkse spullen mag gebruiken (inboedel, potten en pannen e.d.);
  3. wie de kinderen krijgt toevertrouwd tijdens de echtscheidingsprocedure;
  4. welk bedrag de andere echtgenoot (dus degene die de kinderen niet krijgt toevertrouwd) voor de verzorging en opvoeding van de kinderen moet betalen (kinderalimentatie);
  5. vaststelling van de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken of de omgang tussen het kind en de echtgenoot die niet het gezag uitoefent;
  6. vaststelling van een regeling voor het geven van informatie of het raadplegen van de echtgenoten over de minderjarige kinderen van de echtgenoten;
  7. vaststelling van een voorlopig bedrag dat de ene echtgenoot moet betalen voor het levensonderhoud van de andere echtgenoot (partneralimentatie).

Is je partner een voorlopige voorziening gestart? Wat kan je hiertegen doen?

Als de rechter een voorlopige voorziening heeft uitgesproken dan kun je hiertegen niet in beroep gaan. Wel kun je, met hulp van een familierecht advocaat, tussentijds om een wijziging van de voorlopige voorziening vragen. Dit is alleen mogelijk als er in de eerste uitspraak van de rechtbank van de verkeerde omstandigheden is uitgegaan of als de situatie ingrijpend is veranderd. 

Na de uitspraak

Nadat de rechter uitspraak heeft gedaan, moet de echtscheidingsprocedure uiterlijk binnen vier weken worden gestart. Gebeurt dit niet op tijd? Dan vervalt de voorlopige voorzieningen uitspraak en moet je weer opnieuw beginnen.

De definitieve beslissing over alle onderwerpen gebeurt in de echtscheidingsprocedure zelf. Die procedure kan – afhankelijk van de complexiteit – een behoorlijk aantal maanden duren.

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug.