10+ jaar

Toonaangevend in rechtshulp

150+

Gespecialiseerde advocaten

30.000+

Juridische zaken behandeld

Home | Scheidingshulp | Advocaat of mediator

Het verschil tussen advocaat en mediator

Wat is een advocaat

Een advocaat wordt ook wel raadsman of raadsvrouw genoemd. Om in Nederland advocaat te worden, moet een beëdigingsverzoek worden gedaan aan de rechtbank. Nadat de beëdiging heeft plaatsgevonden, wordt de advocaat ingeschreven op het tableau van de rechtbank. Om beëdigd te kunnen worden geldt de eis dat er een universitaire juridische opleiding Rechtsgeleerdheid met succes is gevolgd. Tijdens de eerste drie jaar mag de advocaat zijn beroep niet zelfstandig uitoefenen, maar werkt hij/zij onder begeleiding van een ervaren advocaat, ook wel patroon genoemd. Ook volgt de advocaat tijdens de eerste 3 jaar van zijn loopbaan door de Orde van Advocaten voorgeschreven opleidingen. Pas na 3 jaar mag de advocaat zijn/haar beroep  zelfstandig uitoefenen.

Rechten en plichten van de advocaat

De Advocatenwet en de Gedragsregels voor Advocaten zijn van toepassing op de advocaat. De advocaat is verplicht lid van de Nederlandse Orde van Advocaten, welke organisatie bevoegd is om regels te stellen aan de beroepsuitoefening. Zo moet de advocaat altijd een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering regelen en zich houden aan specifieke gedragsregels. De advocaat is verplicht om ieder jaar de nodige opleidingen te volgen. Daar wordt streng op gecontroleerd. De advocaat heeft een wettelijk beroepsgeheim. Hij mag – tenzij de cliënt daar uitdrukkelijk toestemming voor verleent – geen vertrouwelijke  informatie naar buiten brengen.

Orde van advocaten

De Nederlandse Orde van Advocaten is een rechtspersoon en houdt toezicht op de advocatuur in Nederland. De advocaat moeten zich altijd zo gedragen dat “het vertrouwen in de advocatuur of in zijn/haar eigen beroepsuitoefening” niet wordt geschaad.

Wanneer moet je een advocaat in de arm nemen?

Wanneer je hebt besloten om te gaan scheiden van je partner zal dit in werking moeten worden gezet via een advocaat. Het is belangrijk om goede afspraken te maken over bijvoorbeeld de minderjarige kinderen en de verdeling van het vermogen. In het geval van problemen na het scheiden van uw ex-partner is het in de meeste gevallen ook de juiste keuze een advocaat in te schakelen die je van gespecialiseerd advies zal voorzien.

Wanneer je wil gaan scheiden en jij en je partner denken alle afspraken in goed overleg overeen te kunnen komen, bestaat er de mogelijkheid om een mediator in te schakelen. Dit betekent dat jij en je partner samen naar een mediator gaan om de overeengekomen afspraken vast te leggen.

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug.

Wilt u ons inschakelen?

Neem dan contact met ons op:

  • Gratis adviesgesprek
  • Direct een jurist aan de lijn
  • Bereikbaar op werkdagen van 8:00-18:00

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

Wat is een mediator

Een mediator is een neutrale derde partij die gesprek(ken) tussen de bijvoorbeeld scheidende partijen faciliteert. Een mediator is een professioneel conflictbemiddelaar. De mediator heeft een bemiddelende rol en waakt er voor dat hij/zij geen inhoudelijke sturing geeft aan gesprekken. Mediator is geen beschermde titel. Een aantal mediators is gecertificeerd door het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Deze mediators zijn gebonden aan de gedragsregels van het NMI.

Mediation overeenkomst

De afspraken met de mediator worden meestal vastgelegd in een mediationovereenkomst. In dit contract, dat afgesloten wordt door de partijen én de mediator, worden de zaken zoals de spelregels, vertrouwelijkheid, de verdeling van de kosten, de rol van derden (bijv. advocaten en adviseurs) vastgelegd.

De vaststellingsovereenkomst

Wanneer de mediation gesprekken tot een voor beide partijen bevredigend eindresultaat hebben geleid, worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. In echtscheidingszaken wordt dit ook wel een echtscheidingsconvenant genoemd. Een mediator is geen advocaat. Zodra de mediation is afgerond met een overeenkomst dient het echtscheidingsverzoek nog te worden ingediend bij de rechtbank door een advocaat. Dit is vaak nog een formaliteit. Veel mediators werken samen met advocaten. Zodra de uitspraak van de rechtbank is ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand bent u officieel gescheiden.

Waarom mediation?

Een procedure voor de rechter is altijd mogelijk, maar in veel gevallen niet de beste oplossing. Na een procedure is de verhouding tussen partijen er meestal niet beter op geworden. Zeker in echtscheidingszaken loont het de moeite te nemen om samen met en mediator naar oplossingen van de gerezen geschillen te zoeken.