10+ jaar

Toonaangevend in rechtshulp

150+

Gespecialiseerde advocaten

30.000+

Juridische zaken behandeld

Home | Scheidingshulp | Samen naar een mediator

Samen naar een mediator

Kunnen jij en je partner nog goed met elkaar communiceren? Regel de echtscheiding in dat geval via een mediator. Een mediator echtscheiding is gespecialiseerd in conflictoplossing en/of bemiddeling in een geschil. Een mediator legt met jullie samen in goed overleg alle afspraken vast in een echtscheidingsconvenant. Willen jullie samen naar een scheiding mediator of wil je eerst wat meer informatie? Lees op deze pagina alles over mediation bij echtscheiding.

Als de communicatie tussen jou en je partner nog goed gaat is het sneller, gemakkelijker en goedkoper om samen met een scheidings mediator een overeenkomst (echtscheidingsconvenant) op te stellen. Een scheidings mediator is neutraal en ondersteunt en adviseert over alle belangrijke zaken die bij een echtscheiding moeten worden geregeld. Nadat de overeenkomst is ondertekend is de echtscheidingsprocedure nog maar een formaliteit en niet duur.

Echtscheiding convenant

Als je gaat scheiden en on speaking terms bent met je partner, kun je samen naar een echtscheiding mediator. De mediator bespreekt jou wensen, en zal je op basis van die wensen adviseren. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een convenant. Dit convenant moet dan door beide partners ondertekend worden. De belangrijkste afspraken in het convenant gaan over de kinderen (ouderlijk gezagomgangkinderalimentatie), de partneralimentatiede woning, de verdeling van de bezittingen, de schulden en de pensioenrechten. Als je nog andere specifieke zaken wil regelen dan kan dit ook in het convenant. Als er minderjarige kinderen in het spel zijn is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Het ouderschapsplan stel je samen met je (ex-)partner op. Hierin worden alle afspraken omtrent de  kinderen vastgelegd. De mediator helpt daarbij.

Gemeenschappelijk verzoekschrift

Zodra jullie beiden een handtekening onder het convenant hebben gezet is de echtscheiding nog slechts een formaliteit. De mediator echtscheiding stuurt het convenant en (indien van toepassing) het ouderschapsplan naar een advocaat om de formele procedure via de rechtbank af te wikkelen. de rechtbankprocedure is schriftelijk, een formaliteit, je hoeft dus niet zelf nog naar de rechter.

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug.

Wilt u ons inschakelen?

Neem dan contact met ons op:

  • Gratis adviesgesprek
  • Direct een jurist aan de lijn
  • Bereikbaar op werkdagen van 8:00-18:00

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

Gesubsidieerde rechtsbijstand bij mediation

Mogelijk kom je in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De toevoegingsgrenzen en eigen bijdragen vindt je op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Drie aandachtspunten voor een mediation bij echtscheiding of beëindiging samenwoning.

1. Bij echtscheidingszaken en beëindiging samenwoning wordt het inkomen van je partner buiten beschouwing gelaten: er wordt alleen naar het eigen inkomen gekeken.
2. Zijn er minderjarige kinderen, dan wordt je als alleenstaande ouder beschouwd als je bij de BRP (GBA) op hetzelfde adres staat ingeschreven als tenminste een van de kinderen. Staan de ouders nog op hetzelfde adres ingeschreven, dan worden beiden beschouwd als alleenstaande ouders en geldt voor beiden dus de hogere inkomensgrenzen. Daardoor komen meer mensen in aanmerking voor een toevoeging dan soms wordt gedacht.
3. Bij mediation is in veel gevallen de eigen bijdrage veel lager dan bij ieder een eigen advocaat.

Samen naar een mediator?

Wij adviseren daarom altijd om in overweging te nemen om samen via mediation te gaan scheiden. Dat kan namelijk flink in de kosten schelen.

Naar een Nmi of Mfn mediator?

Het MfN-register (voormalig NMI-register) is een kwaliteitsregister voor mediators. MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland. MfN-registermediators (voorheen NMI mediators) zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Mfn mediators zijn onafhankelijk en onpartijdig. MfN-registermediators hebben een erkende mediationopleiding voltooid en houden continu hun kennis en vaardigheden op peil door permanente educatie.