10+ jaar

Toonaangevend in rechtshulp

150+

Gespecialiseerde advocaten

30.000+

Juridische zaken behandeld

Home | Verdelen na scheiding | Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden

Ben je getrouwd op huwelijkse voorwaarden? Dan staat er waarschijnlijk een verrekenbeding in jullie voorwaarden. Hebben jullie dit jaarlijks verrekend? Lees snel verder hoe een scheiding werkt wanneer je op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd. 

 

Als je getrouwd bent op huwelijkse voorwaarden, dan hebben jullie voor of tijdens het huwelijk afgesproken wat van wie is. De ander kan dan bij een scheiding hier geen aanspraak op maken. Sinds 1 januari 2012 heb je voor het wijzigen van huwelijkse voorwaarden geen rechter meer nodig. Er zijn verschillende soorten huwelijkse voorwaarden en afhankelijk daarvan kan je advocaat bepalen hoe alles verdeeld moet worden. Wanneer er in de huwelijkse voorwaarden overeen is gekomen dat er geen enkele gemeenschap van goederen is, wordt dit ‘koude uitsluiting’ genoemd. Het kan zijn dat je helemaal geen bezittingen samen hebt, maar meestal zijn toch een aantal bezittingen gemeenschappelijk.

Ben je niet op huwelijkse voorwaarden getrouwd, ga dan naar de pagina over gemeenschap van goederen.

Verdeling huis bij huwelijkse voorwaarden

Als je woont in een koophuis dat geregistreerd staat op naam van één van beide partners, dan hoeft het huis niet verdeeld te worden. Het is dan van de partner op wiens naam het huis staat. Als het huis op beide namen is geregistreerd moet het huis wel verdeeld worden, net zoals bij de gemeenschap van goederen.

Verdeling schulden bij huwelijkse voorwaarden

Over het algemeen geldt bij huwelijkse voorwaarden dat ieder de schulden behoudt die op zijn of haar naam staan. Wanneer de schulden zijn gemaakt maakt niet uit.
Het kan natuurlijk zijn dat je gezamenlijk een schuld bent aangegaan, bijvoorbeeld een hypotheekschuld. Deze schuld moet eerlijk worden verdeeld over beide partners.

Verdeling inboedel

Vaak is er bij de huwelijkse voorwaarden een lijst gevoegd met spullen die elke partner inbrengt in het huwelijk. Bij een scheiding houdt beiden de spullen die daar op staan. Vaak is het echter zo dat spullen kapot zijn gegaan of verouderd en dat je samen nieuwe spullen hebt gekocht. Deze spullen moeten dan eerlijk worden verdeeld.

Verdeling verzekeringen

Ook voor de verzekeringen geldt dat alles wat slechts op naam van één partner staat bij deze partner blijft. Maar ook hier is het heel goed mogelijk dat je verzekeringen op beide namen hebt afgesloten. Verzekeringen die een zekere waarde vertegenwoordigen, zoals een levensverzekering, beleggingsverzekering of lijfrente en die op beide namen zijn afgesloten moeten worden verdeeld.

Verrekenen

In de meeste huwelijkse voorwaarden is een periodiek verrekenbeding opgenomen. Verrekenen werkt heel anders dan verdelen en is soms een lastige materie. In het periodiek verrekenbeding staat dat je aan het einde van ieder kalenderjaar met elkaar moet verrekenen wat je verdiend hebt, zodat ieder een gelijk deel van de inkomsten over houdt. Probleem is dat de meeste partners die op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd niet jaarlijks met elkaar verrekenen. Dat leidt dan achteraf tot discussies en problemen. Is verrekening een issue, raadpleeg dan altijd een gespecialiseerde advocaat. Dat kan je veel geld opleveren c.q. besparen!

Je hebt ook de mogelijkheid om in de huwelijkse voorwaarden een finaal verrekenbeding op te nemen. Als je gaat scheiden wordt in dit finale verrekenbeding het gemeenschappelijke deel verdeeld op dezelfde methode alsof je in gemeenschap van goederen zou zijn getrouwd. Er wordt afgesproken om bepaalde zaken buiten deze verdeling te houden. Als je tijdens je niet hebt gehouden aan het periodieke verrekenbeding, wordt dit gecorrigeerd door een finaal verrekenbeding.