•  U kunt zelf afspreken met uw ex-partner hoe lang u partneralimentatie betaalt. Deze periode kunt u ook laten vastleggen door de rechter. Wanneer de vastgestelde periode eindigt, stopt uw betalingsverplichting. Als u over de duur van de betaling geen afspraken heeft gemaakt, gelden er andere regels.

  •  U kunt uw echtscheiding aanvragen met een verzoekschrift, dat u via uw advocaat aan de rechtbank stuurt. Hiermee begint u een echtscheidingsprocedure.

    Naast het verzoek om te scheiden kunt u in het verzoekschrift vragen om een nevenvoorziening. In een nevenvoorziening beslist de rechter over een verzoek dat samenhangt met uw echtscheiding. U kunt dit ook in een apart verzoekschrift of in een verweerschrift doen.

  •  Een echtscheiding is pas definitief als de echtscheidingsuitspraak van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

    De uitspraak van de rechter wordt echtscheidingsbeschikking genoemd. De echtscheidingsbeschikking is onherroepelijk op het moment dat er geen bezwaar of beroep meer gemaakt kan worden, of wanneer er geen bezwaar meer gemaakt zal worden.

  •  Scheidingsbemiddeling of mediation betekent dat een erkende bemiddelaar (mediator) u en uw partner helpt bij het oplossen van de conflicten die (zijn) ontstaan bij de scheiding. Mediation is een vrijwillige keuze.
    Een mediator hoeft geen advocaat te zijn, vaak is dit echter wel het geval.

De dienstverlening van Echtscheiding.nl wordt beoordeeld met een 8.7 (400 beoordelingen) De hoogste score is een 10.