Home | Alimentatie wijzigen
Alimentatie wijzigen

Direct advies?

Neem contact met ons op.

 • Gratis adviesgesprek
 • Direct een jurist aan de lijn
 • Bereikbaar op werkdagen van 08:00 – 21:00

Alimentatie wijzigen

Een eerder vastgelegd of afgesproken bedrag aan alimentatie kan gewijzigd worden. Om een aanpassing door te kunnen voeren moeten er wel gewijzigde omstandigheden zijn. Bijvoorbeeld werkloosheid, verandering van de verblijfplaats van de kinderen of een verandering van de kosten.

Als de situatie is veranderd, dan kun je een wijzigingsverzoek bij de rechtbank indienen. Een advocaat is hierbij verplicht. De rechter beoordeelt de gewijzigde omstandigheden en er zal een nieuwe berekening worden gemaakt.

Wanneer alimentatie wijzigen

De alimentatie blijft niet altijd hetzelfde. Er kunnen zich veranderingen voordoen die van invloed zijn. Een verandering die van invloed is op de draagkracht kan een goede reden zijn om de alimentatie te wijzigen. Dit kan namelijk met zich meebrengen dat het afgesproken bedrag niet meer redelijk is.

De volgende gebeurtenissen zouden een goede reden kunnen zijn om de alimentatie te wijzigen:

 • ontslag of werkloosheid;
 • hogere reiskosten of hypotheeklasten na noodzakelijke verhuizing;
 • wijziging omgangsregeling;
 • verandering kosten;
 • het aangaan van nieuw of ander werk met ander inkomen;
 • pensionering;
 • hertrouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaan;
 • bij scheiding verkeerd of onjuiste gegevens gebruikt.

Dit zijn enkele voorbeelden waardoor je wellicht in aanmerking komt van een wijziging van de alimentatie. Deze wijzigingen gelden zowel voor de betaler als ontvanger van de alimentatie.

Hoogte alimentatie wijzigen

Als jij als je ex-partner beide de alimentatie willen aanpassen kunnen jullie in goed overleg nieuwe afspraken maken. Stel dat dit niet lukt, dan kunnen jullie er ook voor kiezen om samen in gesprek te gaan met een mediator. De mediator kan helpen om afspraken te maken waar jullie het beiden mee eens zijn.

Lukt het ook niet met een mediator om nieuwe afspraken te maken, dan kan dit via een advocaat. De advocaat zal dan proberen opnieuw de hoogte vast te stellen o.b.v. jouw situatie. De advocaat neemt hiervoor contact op met je ex-partner om de juiste gegevens te krijgen. Ook doet hij dit om de wijziging te bespreken.

Het kan voorkomen dat een ex-partner niet mee wil werken aan de wijziging. In dit geval kan je naar de rechter. Je vraagt de rechter om de hoogte van de kinderalimentatie te veranderen. Hiervoor is een advocaat verplicht.

Bij een wijziging zal de rechter de draagkracht en behoefte beoordelen. Hij doet dit door te kijken of er gewijzigde omstandigheden zijn. Vervolgens probeert hij de achterhalen of dit buiten jouw schuld om is gebeurd. Als dit niet geval is, dan zal de rechter niet akkoord gaan met een wijziging van de alimentatie.

Alimentatie wijzigen zonder advocaat

Als jij en je ex-partner het er samen overeen zijn dat de alimentatie gewijzigd moet worden, dan kunnen jullie samen dit onderling regelen. Jullie kunnen dan buiten de rechter om een ander bedrag afspreken.

Om tot een redelijk bedrag te komen vind je op onze website een rekentool. Deze rekentool geeft zeer globaal weer wat voor jouw situatie een redelijk bedrag is aan alimentatie. Naast deze rekentool kan je ook via het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) een herberekening laten maken. Je overhandigt dan een aantal financiële gegevens over jullie situatie.

Wij raden aan om het nieuwe alimentatie schriftelijk vast te leggen in het ouderschapsplan of een andere overeenkomst. Dit om eventuele verwarringen of problemen in de toekomst te voorkomen.

Wel geldt een belangrijke kanttekening bij een wijziging zonder rechter, en dus ook zonder advocaat. Als in het verleden door de rechter een uitspraak is gedaan over de hoogte van de alimentatie, dan blijft deze gelden. Op het moment dat je ex-partner de nieuwe afspraak niet nakomt, dan geldt de oude uitspraak van de rechter. De nieuwe afspraak wordt als niet gemaakt beschouwd.