Home | Scheiden | Huwelijkse voorwaarden
Wanneer huwelijkse voorwaarden opstellen?

Alles wat je moet weten over huwelijkse voorwaarden

Trouwen op huwelijkse voorwaarden? Voorafgaand aan het huwelijk of geregistreerd partnerschap maak stel je voorwaarden op. Deze gaan over hoe bezittingen verdeeld worden bij een scheiding. Ook andere belangrijke zaken worden hierin vermeld.

Dit is anders dan wanneer je in gemeenschap van goederen getrouwd bent. Op de website kun je over gemeenschap van goederen en alle andere onderwerpen rondom scheiding meer lezen.

Wat is trouwen op huwelijkse voorwaarden?

Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden zijn bijzondere afspraken over de verdeling van bezittingen en vermogen van partners. Deze afspraken worden voor het huwelijk gemaakt.

Het is een overeenkomst tussen echtgenoten waarin wordt bepaald welke bezittingen en schulden van wie zijn. Op eigen bezittingen of vermogen kan de ander dan bij een scheiding geen aanspraak maken. Huwelijkse voorwaarden kun je ook ten tijde van het huwelijk afspreken. Als je ex partner en jij uit elkaar gaan, zullen deze huwelijkse voorwaarden gevolgen hebben.

Wanneer huwelijkse voorwaarden opstellen?

Het is verstandig om bij bepaalde omstandigheden huwelijkse voorwaarden op te stellen:

  • Heb jij of heeft je partner een eigen onderneming? Bij financiële problemen kunnen schuldeisers van de ondernemer geen aanspraak maken op het vermogen van de partner.
  • Heb jij of heeft je partner veel schulden? Dan zullen deze bij de schuldenaar blijven.
  • Heb jij of heeft jouw partner veel eigen vermogen? Dan blijven deze ook gescheiden.

Huwelijkse voorwaarden kun je voordat je gaat trouwen of tijdens het huwelijk opstellen.

Soorten huwelijkse voorwaarden

Bij gemeenschap van goederen zijn alle bezittingen en schulden verdeeld over de partners. Bij huwelijkse voorwaarden is dit anders.

Er zijn verschillende varianten van huwelijkse voorwaarden. Hieronder vind je de meest voorkomende:

koude uitsluiting (erfenissen en schenkingen blijven gescheiden)

Bij koude uitsluiting is geen sprake van gemeenschap van goederen. Hierbij delen beide partners geen inkomsten, vermogen of schulden. Het bezit blijft dus privé.

beperkte gemeenschap van goederen

Hierbij is er een gemeenschappelijk deel en een privé-deel. Je kunt bijvoorbeeld kiezen om de woning samen te delen. Sinds 1 januari 2018 gelden er wettelijke regels bij beperkte gemeenschap van goederen.

Heb je of heeft je partner persoonlijke bezittingen van voor het huwelijk? Dan blijven deze ook alleen van jou of van je partner tijdens het huwelijk.

In geval van een scheiding wordt alleen gemeenschappelijk vermogen verdeeld. De beperkte gemeenschap van goederen verschilt dus van de algehele gemeenschap van goederen.

verrekenstelsels (periodiek/finaal)

Periodiek verrekenbeding: alle inkomsten van jou en je partner worden aan het einde van het jaar verrekend. Zo houdt ieder een gelijk deel van de inkomsten over.

Finaal verrekenbeding: alle inkomsten van jou en je partner worden bij einde van huwelijk of overlijden verrekend.

Wat kost huwelijkse voorwaarden?

Bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden is een notaris nodig. De notaris legt deze vast in een notariële akte. Hier zijn kosten aan verbonden. Er zijn verschillende prijzen voor het opstellen van de huwelijkse voorwaarden.

Elk notariskantoor hanteert andere prijzen. Daarom is er geen eenduidig antwoord te geven op de vraag hoeveel huwelijkse voorwaarden kosten. De kosten zijn gemiddeld tussen de €500,- en €1200,- euro.

Kies je om financiële redenen voor scheiden van tafel en bed? Dan is het ook mogelijk om huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Echtscheiding bij huwelijkse voorwaarden

Bij een echtscheiding bepalen jullie zelf wat wel of niet met elkaar wordt gedeeld. Meestal is er een zogenoemd verrekenbeding opgenomen in de huwelijkse voorwaarden. Daarin is vastgelegd dat partners profiteren van een groei in het vermogen.

Je moet jaarlijks kijken of het vermogen is gegroeid. Dit extra bedrag moet tussen de partners worden verdeeld. In de praktijk gebeurt dit weinig. Daarom is er een finale afrekening.

Een finale afrekening gebeurt na een echtscheiding.

Huwelijkse voorwaarden opvragen

De huwelijkse voorwaarden moeten worden ingeschreven in het Huwelijksgoederenregister (HGR). Dit houdt de registraties bij volgens het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969. Je kunt het register kosteloos inzien.