Home | Scheiden | Huwelijkse voorwaarden
Wanneer huwelijkse voorwaarden opstellen?

Alles wat je moet weten over huwelijkse voorwaarden

Trouwen op huwelijkse voorwaarden? Dan maak je afspraken over hoe bepaalde zaken geregeld en verdeeld worden bij een scheiding. Dit is anders dan wanneer je trouwt in gemeenschap van goederen.

Wat is trouwen op huwelijkse voorwaarden?

Huwelijkse voorwaarden zijn bijzondere afspraken over de bezittingen en vermogen van partners. Deze afspraken worden voor het huwelijk gemaakt. Het is een overeenkomst tussen echtgenoten waarin wordt bepaald welke bezittingen en schulden van wie zijn. Hier kan de ander dan bij een scheiding geen aanspraak op maken. Huwelijkse voorwaarden kan je ook ten tijde van het huwelijk afspreken.

Wanneer huwelijkse voorwaarden opstellen?

Het is verstandig om bij bepaalde omstandigheden huwelijkse voorwaarden op te stellen:

  • Heb jij of je partner een eigen onderneming? Bij financiële problemen kunnen schuldeisers van de ondernemer geen aanspraak maken op het vermogen van de partner;
  • Als jij of je partner veel schulden heeft, deze zullen dan bij de schuldenaar blijven;
  • Heb jij of heeft jouw partner veel eigen vermogen? Dan blijft dat ook gescheiden.

Huwelijkse voorwaarden kun je voordat je gaat trouwen of tijdens het huwelijk opstellen.

Soorten huwelijkse voorwaarden

Er zijn verschillende varianten van huwelijkse voorwaarden, de meest voorkomende zijn:

  1. Koude uitsluiting (erfenissen en schenkingen blijven gescheiden)
  2. Bij koude uitsluiting is er geen sprake van gemeenschap van goederen. Hierbij delen beide partners geen inkomsten, vermogen of schulden. Het bezit blijft dus privé.
  3. Bij beperkte gemeenschap van goederen is er een gemeenschappelijk deel en een privédeel. Je kan bijvoorbeeld kiezen om de woning samen te delen. Sinds 1 januari 2018 gelden er wettelijke regels betreft beperkte gemeenschap van goederen. Persoonlijke bezittingen die jij of je partner voor het huwelijk al hebben, blijven gescheiden tijdens het huwelijk. In geval van een scheiding wordt alleen gemeenschappelijk vermogen verdeeld. De beperkte gemeenschap van goederen verschilt dus van de algehele gemeenschap van goederen.
  4. Verrekenstelsels (periodiek/finaal)
  5. Bij een ‘periodiek verrekenbeding’ wordt er aan het eind van het jaar verrekend wat jij en je partner verdiend hebben, zodat ieder een gelijk deel van de inkomsten over houdt. Bij een ‘finaal verrekenbeding’ wordt er pas verrekend aan het einde van het huwelijk bij echtscheiding of door overlijden.

Wat kost huwelijkse voorwaarden?

Bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden is een notaris nodig. De notaris legt dit vast in een notariële akte. Hier zijn dan ook kosten aan verbonden. Er zijn verschillende prijzen voor het opstellen van de huwelijkse voorwaarden.

Elk notariskantoor hanteert andere prijzen. Daarom is er geen eenduidig antwoord te geven op hoeveel huwelijkse voorwaarden kosten. De kosten zijn gemiddeld tussen de €500,- en €1200,- euro.

Wanneer kies je hiervoor? Een scheiding van tafel en bed kan een oplossing zijn wanneer je om financiële of godsdienstige redenen geen echtscheiding wilt. Scheiden van tafel en bed is dan ook alleen mogelijk wanneer je getrouwd bent en niet bij een geregistreerd partnerschap. Als je om financiële redenen ervoor kiest om te scheiden van tafel en bed is het ook nog een mogelijkheid om huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Geldigheid huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden zijn geldig als ze door een notaris worden vastgesteld.

Huwelijkse voorwaarden aanpassen

Per januari 2012 kan je bij de notaris de huwelijkse voorwaarden aanpassen.

Huwelijkse voorwaarden opheffen

Per januari 2012 kan je bij de notaris de huwelijkse voorwaarden opheffen.

Echtscheiding bij huwelijkse voorwaarden

In geval van een echtscheiding bepalen jullie zelf wat wel of niet met elkaar wordt gedeeld. Meestal is er een zogenaamde verrekenbeding opgenomen in de huwelijkse voorwaarden. Daarin is vastgelegd dat partners profiteren van een groei in het vermogen. Het is de bedoeling om jaarlijks te kijken of het vermogen is gegroeid en dat dit bedrag tussen de partners verdeeld wordt. In de praktijk gebeurt dit weinig, daarom spreekt men over een finale afrekening. Een finale afrekening gebeurt bij een echtscheiding.

Huwelijkse voorwaarden opvragen

Huwelijkse voorwaarden worden ingeschreven in het Huwelijksgoederenregister. Het HGR houdt de registraties bij volgens het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969. Je kan het register kosteloos inzien.

Tags: wettelijke gemeenschap van goederen, tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap, inkomen van beide partners, bezittingen en inkomen, trouwen of een geregistreerd partnerschap, januari 2018 geldt automatisch, gemeenschap van goederen getrouwd, alle bezittingen en schulden