Home | Partneralimentatie
Wanneer partneralimentatie?

Wat is partneralimentatie?

Partneralimentatie is een maandelijkse financiële uitkering van de ene ex-partner aan de andere ex-partner. Na een echtscheiding bestaat namelijk nog steeds een verplichting om financieel voor elkaar te zorgen. Er wordt bij de berekening gekeken naar draagkracht en behoefte. De ex-partner met de grootste draagkracht betaalt aan de ex-partner met de kleinste draagkracht. 

Plicht partneralimentatie

Partneralimentatie is verplicht als:

  • Een van de ex-partners niet voldoende inkomsten heeft en er ook niet in redelijkheid kan worden geacht dat deze ex-partner zelf voldoende inkomsten zal kunnen verwerven;
  • De ex-partner die wel voldoende inkomsten heeft, in staat is om de bijdrage te betalen (draagkracht);
  • Er niet in de scheidingsstukken is afgesproken dat er van partneralimentatie wordt afgezien. 

Hoogte partneralimentatie

De partneralimentatie wordt berekend aan de hand van de behoefte van de ex-partner die de alimentatie ontvangt en de draagkracht van de ex-partner die de alimentatie betaalt. De behoefte van de ontvangende ex-partner is het bedrag dat nodig is om op dezelfde manier door te kunnen leven nadat de partners uit elkaar gaan. De draagkracht van de betalende ex-partner is het bedrag dat diegene maandelijks kan betalen.

De partneralimentatie berekenen is erg complex en het maandelijkse bedrag waar de ex-partner met de minste draagkracht recht op heeft kan dan ook niet nauwkeurig worden berekend met een module. U kunt dit het beste laten berekenen door een advocaat.

Duur partneralimentatie

De plicht om partneralimentatie te betalen houdt op als degene die recht heeft op de partneralimentatie:

  • Hertrouwt;
  • Een geregistreerd partnerschap aangaat;
  • Gaat samenwonen;
  • Op andere wijze voldoende inkomsten heeft.

Over de duur van de partneralimentatie is de wetgeving op 1 januari 2020 veranderd.

Voor partneralimentatie bepaald of afgesproken vanaf 1 juli 1994 tot 1 januari 2020 geldt dat de verplichting tot het betalen van partneralimentatie na verloop van 12 jaren stopt als u samen met uw ex-partner kinderen heeft. Heeft u geen kinderen met uw ex-partner en duurde het huwelijk langer dan 5 jaar, dan duurt de partneralimentatie maximaal 12 jaar. Bent u korter dan 5 jaar gehuwd geweest met uw ex-partner, dan is de duur van het betalen van de partneralimentatie net zo lang als het huwelijk zelf is geweest. 

Voor partneralimentatie bepaald of afgesproken vanaf 1 januari 2020 geldt dat de partneralimentatie maximaal 5 jaar bedraagt. Als het huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan 10 jaar duurde, kan dit nog minder zijn. De ex-partner ontvangt dan alimentatie voor de helft van de tijd dat het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft geduurd. Stel dat u 6 jaar getrouwd bent geweest, dan moet u of uw partner 3 jaar lang partneralimentatie betalen. Er zijn wel 3 uitzonderingen op de regels die na 1 januari 2020 zijn ingevoerd:

  • Als u samen kinderen heeft met uw ex-partner, stopt de partneralimentatie pas als het jongste kind 12 jaar is geworden;
  • Als de duur van het huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 15 jaar was en de ontvangende ex-partner binnen 10 jaar AOW ontvangt, dan duurt de alimentatieplicht totdat de ontvanger AOW krijgt; 
  • Als u geboren bent voor 1970 en het huwelijk of geregistreerd partnerschap langer duurde dan 15 jaar, maar u over meer dan 10 jaar pas de AOW leeftijd bereikt, dan is de alimentatieduur 10 jaar.

Bij samenloop van omstandigheden als hierboven genoemd, dan geldt de langste termijn.