Home | Partneralimentatie
Wanneer partneralimentatie?

Wat is partneralimentatie?

Partneralimentatie is een maandelijkse financiële uitkering van de ene ex-partner aan de andere ex-partner. Na een echtscheiding bestaat namelijk nog steeds een verplichting om financieel voor elkaar te zorgen. Het is dus na een scheiding onvermijdelijk dat een partner moet bijdragen in de kosten van de ander.

Plicht partneralimentatie

Partneralimentatie is verplicht als:

  • een van de ex-partners niet voldoende inkomsten heeft en er ook niet in redelijkheid kan worden geacht dat deze ex-partner zelf voldoende inkomsten zal kunnen verwerven;
  • de ex-partner die wel voldoende inkomsten heeft, in staat is om de bijdrage te betalen (draagkracht);
  • er niet in de scheidingsstukken is afgesproken dat er van partneralimentatie wordt afgezien. 

Hoogte partneralimentatie

De partneralimentatie wordt berekend aan de hand van de behoefte van de ex-partner die de alimentatie ontvangt en de draagkracht van de ex-partner die de alimentatie betaalt. De behoefte van de ontvangende ex-partner is het bedrag dat nodig is om op dezelfde manier door te kunnen leven nadat de partners uit elkaar gaan. De draagkracht van de betalende ex-partner is het bedrag dat diegene maandelijks kan betalen.

Het berekenen van de partneralimentatie is erg complex. Het maandelijkse bedrag waar de ex-partner met de minste draagkracht recht op heeft, kan dan ook niet nauwkeurig worden berekend met een module. Je kunt dit het beste laten berekenen door een advocaat.

Neem contact op met ons voor hulp bij het zoeken van een geschikte familierecht advocaat.

Duur partneralimentatie

De plicht om partneralimentatie te betalen houdt op als degene die recht heeft op de partneralimentatie:

  • hertrouwt;
  • en geregistreerd partnerschap aangaat;
  • gaat samenwonen;
  • op andere wijze voldoende inkomsten heeft.

Over de duur van de partneralimentatie is de wetgeving op 1 januari 2020 veranderd.

Voor partneralimentatie bepaald of afgesproken vanaf 1 juli 1994 tot 1 januari 2020 geldt dat de verplichting tot het betalen van partneralimentatie na twaalf jaar stopt als je samen met je ex-partner kinderen hebt.

Heb je geen kinderen met je ex-partner en duurde het huwelijk langer dan vijf jaar? Dan duurt de partneralimentatie maximaal 12 jaar. Ben je korter dan 5 jaar gehuwd geweest met je ex-partner? Dan is de duur van het betalen van de partneralimentatie net zo lang als het huwelijk zelf is geweest. 

Bij partneralimentatie bepaald of afgesproken vanaf 1 januari 2020 geldt dat de partneralimentatie maximaal 5 jaar bedraagt. Als het huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan 10 jaar duurde, kan dit nog minder zijn. De ex-partner ontvangt dan alimentatie voor de helft van de tijd dat het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft geduurd.

Stel dat je 6 jaar getrouwd bent geweest. Dan moet jij of je partner 3 jaar lang partneralimentatie betalen. Er zijn wel 3 uitzonderingen op de regels die na 1 januari 2020 zijn ingevoerd:

  • Als je samen kinderen hebt met je ex-partner, stopt de partneralimentatie pas als het jongste kind 12 jaar is geworden.
  • Als de duur van het huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 15 jaar was en de ontvangende ex-partner binnen 10 jaar AOW ontvangt, duurt de alimentatieplicht totdat de ontvanger AOW krijgt.
  • Als je geboren bent voor 1970 en het huwelijk of geregistreerd partnerschap langer duurde dan 15 jaar, maar je over meer dan 10 jaar pas de AOW leeftijd bereikt, is de alimentatieduur 10 jaar.

Bij samenloop van omstandigheden zoals hierboven genoemd, geldt de langste termijn. 

Geen partneralimentatie betaald

Is er geen partneralimentatie is betaald door jouw ex? Dan zul je nog een keer moeten om te overleggen.

Lukt dit niet? Dan kun je het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (het LBIO) inschakelen. Zij kunnen het bedrag innen bij je ex-partner.