Home | Scheiden | Beperkte gemeenschap van goederen
Wat is beperkte gemeenschap van goederen?

Alles wat je moet weten over beperkte gemeenschap van goederen

Per 1 januari 2018 geldt automatisch dat als je gaat trouwen dit in beperkte gemeenschap van goederen is. Wat houdt dit in? en wat betekent dit voor jou? Lees hieronder meer over beperkte gemeenschap van goederen.

Wat is beperkte gemeenschap van goederen?

Sinds 1 januari 2018 is er een nieuwe wet. Het is nu namelijk zo dat je zal trouwen in beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat je niet alle bezittingen en schulden deelt. Het vermogen dat jullie samen tijdens het huwelijk opbouwen, behoort tot het gezamenlijke bezit. Dit geldt ook voor de schulden. Daarbij zullen de bezittingen en schulden die jullie gezamenlijk voor het huwelijk hadden, onder de gemeenschap van goederen vallen.

Scheiding van goederen met beperkte gemeenschap

Niet al alle bezittingen en schulden zullen onder de beperkte gemeenschap van goederen vallen, zo is het dat:

  • Persoonlijke bezittingen en schulden die voor het sluiten van het huwelijk van jou waren zullen ook van jou blijven.
  • Erfenissen en schenkingen die je voor of tijdens het huwelijk krijgt, van de desbetreffende persoon blijven. Dit zal je dus niet delen, tenzij je in het testament anders bepaalt.
  • Ondernemingen die voor het huwelijk al bestaan blijven privé.
  • Je zal allebei eigen pensioenrechten opbouwen.

Het is verstandig om altijd een goede administratie bij te houden. Dit om latere problemen bij een echtscheiding te voorkomen. Bij een scheiding moet je namelijk kunnen aangeven welke bezittingen buiten de gemeenschap van goederen zijn gevallen en dus privé zijn. Hier kunnen soms onduidelijkheden over ontstaan omdat men niet meer weet of bezittingen van hen of hun partner zijn. Houd dit dus goed bij want zonder een bewijs van eigendom zal het onder het gezamenlijke bezit vallen.

Beperkte gemeenschap van goederen onderneming

Als jij en je partner gaan trouwen en een van jullie een eigen onderneming heeft. Dan zal deze niet onder de gemeenschap van goederen vallen. Echter zal de partner die de onderneming heeft wel een deel van zijn winst als vergoeding moeten betalen aan de andere partner. Dit om te compenseren voor salaris dat in de gemeenschap van goederen valt. Dit kan later voor problemen zorgen. Daarom is het als ondernemer nog steeds verstandig om te kijken naar trouwen op huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Dit om eventuele risico’s uit te sluiten.

Beperkte gemeenschap van goederen woning

Een woning is een bezitting. Het is dan ook zo dat bezittingen (een woning) die van jezelf zijn voor het huwelijk, ook van jou blijven. Alles wat je samen aangaat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap zal onder gemeenschap van goederen vallen. Dit wordt bij een scheiding dan ook evenredig verdeeld. Ditzelfde geldt voor schulden denk hierbij aan je hypotheek. Als de ene partner meer in het huis heeft geïnvesteerd dan de andere partner, dan zou dit bij een echtscheiding wellicht nog wel verrekend kunnen worden.

Beperkte gemeenschap van goederen overlijden

Bij een huwelijk van beperkte gemeenschap van goederen blijft het privé vermogen ook na overlijden privé. Een erfenis valt dus niet in de gemeenschap van goederen. Dit zal onder het nalatenschap vallen en onder de erfgenamen verdeeld worden. Als je wel wilt dat de langstlevende echtgenoot de erfenis krijgt dan zal dit moeten worden vastgelegd in een testament.