Home | Scheiden | Beperkte gemeenschap van goederen
Wat is beperkte gemeenschap van goederen?

Alles wat je moet weten over beperkte gemeenschap van goederen

Sinds 1 januari 2018 is er een nieuwe wet. Hierbij geldt dat je nu automatisch gaat trouwen in beperkte gemeenschap van goederen. Daarvoor trouwde je vaak in algehele gemeenschap van goederen.

Wat houdt beperkte gemeenschap van goederen in? Lees hieronder meer over beperkte gemeenschap van goederen.

Wat is beperkte gemeenschap van goederen?

Vanaf 1 januari 2018 geldt er een nieuwe wet. Hierin staat dat je automatisch trouwt in beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat je niet alle bezittingen en schulden meer deelt met je partner.

Het vermogen dat jullie samen tijdens het huwelijk opbouwen, behoort tot het gezamenlijke bezit. Dit geldt ook voor de schulden.

Daarbij zullen ook de bezittingen en schulden die jullie gezamenlijk voor het huwelijk hadden, onder de gemeenschap van goederen vallen.

Scheiding van goederen met beperkte gemeenschap

Niet al alle bezittingen en schulden zullen onder de beperkte gemeenschap van goederen vallen:

  • Persoonlijke bezittingen en schulden die voor het sluiten van het huwelijk van jou alleen waren, zullen ook van jou alleen blijven.
  • Erfenissen en schenkingen die je voor of tijdens het huwelijk krijgt, blijven van de desbetreffende persoon. Deze zal je dus niet delen met de ander tenzij in het testament anders is bepaald.
  • Ondernemingen die voor het huwelijk al bestaan, blijven privé.
  • Jullie bouwen allebei eigen pensioenrechten op.

Het is verstandig om altijd een goede administratie bij te houden als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent. Dit voorkomt later problemen bij een echtscheiding. Bij een scheiding moet je namelijk kunnen aangeven welke bezittingen buiten de gemeenschap van goederen zijn gevallen en dus privé zijn.

Hier kunnen soms onduidelijkheden over ontstaan omdat je soms niet meer weet of bezittingen van jou of van je partner zijn. Goede administratie zorgt voor bewijs van eigendom. Als je dit niet doet, zullen sommige bezittingen later onder het gezamenlijke bezit vallen.

Beperkte gemeenschap van goederen onderneming

Als jij en je partner gaan trouwen en heeft een van jullie misschien een eigen onderneming. Dan zal deze niet onder de gemeenschap van goederen vallen. De partner die de onderneming heeft zal echter wel een deel van zijn winst als vergoeding moeten betalen aan de andere partner. Dit om te compenseren voor salaris dat in de gemeenschap van goederen valt.

Later kunnen problemen ontstaan. Daarom is het als ondernemer nog steeds verstandig om te kijken naar trouwen op huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Dit is om eventuele risico’s uit te sluiten.

Beperkte gemeenschap van goederen woning

Een woning is een bezitting. Het is dan ook zo dat bezittingen (een woning) die van jezelf zijn voor het huwelijk, ook van jou blijven.

Alles wat je samen aangaat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap zal onder gemeenschap van goederen vallen. Dit wordt bij een scheiding dan ook gelijk verdeeld. Ditzelfde geldt voor schulden. Denk hierbij aan de hypotheek.

Heeft de ene partner meer in het huis heeft geïnvesteerd dan de andere partner? Dan zou dit bij een echtscheiding mogelijk wel verrekend kunnen worden.

Beperkte gemeenschap van goederen overlijden

Bij een huwelijk van beperkte gemeenschap van goederen blijft het privé vermogen ook na overlijden privé. Een erfenis valt dus niet in de gemeenschap van goederen. Dit zal onder het nalatenschap vallen en onder de erfgenamen verdeeld worden. Als je wel wilt dat de langstlevende echtgenoot de erfenis krijgt, zal dit moeten worden vastgelegd in een testament.

Op de website vind je meer informatie over scheiden in het algemeen. Zoek je een advocaat of mediator voor begeleiding tijdens een scheiding? Neem dan contact op met ons.