Home | Scheiden | Gemeenschap van goederen
Gemeenschap van goederen

Alles wat je moet weten over gemeenschap van goederen

Ben je getrouwd in gemeenschap van goederen of ga je in gemeenschap van goederen trouwen? En hebben jullie een koophuis of gezamenlijke schulden? Vraag je je af hoe al jullie bezittingen verdeeld gaan worden en hoe het zit met je eigen bedrijf? Lees op deze pagina alles over de verdeling bij gemeenschap van goederen.

Wat is trouwen in gemeenschap van goederen?

Als je voor 1 januari 2018 een huwelijk of geregistreerd partnerschap bent aangegaan dan ben je in algehele gemeenschap van goederen getrouwd. Dat betekent dat alle bezittingen én schulden van jullie samen zijn. Als jij en je partner gaan scheiden moeten alle bezittingen gelijk verdeeld worden.

Gemeenschap van goederen wetswijziging

Sinds 1 januari 2018 geldt de beperkte gemeenschap van goederen. Als je na 1 januari 2018 getrouwd bent, ben je automatisch in beperkte gemeenschap van goederen getrouwd. Er gelden dan andere regels met betrekking tot de verdeling van het gezamenlijke bezit.

Welke gevolgen heeft de wetswijziging?

Als jij en je partner gaan trouwen en niets bijzonders afspreken, dan trouwen jullie automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat je eigen bezittingen en schulden (denk aan een huis of onderneming) na het sluiten van een huwelijk alleen van jou zijn. Voor het geregistreerd partnerschap gelden ook dezelfde regels.

Scheiden met beperkte gemeenschap van goederen, wat wordt er verdeeld?

Bij een scheiding worden alle gezamenlijke bezittingen en schulden verdeeld. Persoonlijke schulden en/of bezittingen blijven dus ‘persoonlijk’. Je dient wel te kunnen bewijzen dat iets persoonlijks is.

Trouwen in gemeenschap van goederen eigen huis

Ben je getrouwd voor 1 januari 2018? En heb je geen huwelijkse voorwaarden afgesproken? Dan zijn alle bezittingen die je al had voor het huwelijk, nu ook van je partner. In geval van een scheiding heeft de andere partner 50% recht op jouw woning. Je kunt samen met jou ex-partner afspraken maken over wie er in het huis blijft wonen. Indien jij in het huis blijft wonen zal je de ander uit moeten kopen. 

Gemeenschap van goederen huis op 1 naam

Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd voor 1 januari 2018 vallen alle bezittingen en schulden in de gemeenschap. Dit betekent dat jij en je ex-partner allebei recht hebben op 50% van de woning. Ook als het huis alleen op de naam van je ex-partner staat. Alleen als er speciale afspraken over de koopwoning zijn gemaakt is het mogelijk dat de woning buiten de gemeenschap valt. Deze zullen dan vastgelegd moeten worden bij de notaris.

Bewoon je een huurwoning en staat de naam van jouw partner op het huurcontract? Als je getrouwd bent ben je automatisch medehuurder. Jij hebt dus evenveel recht op het bewonen van de huurwoning als jouw partner.

Getrouwd in gemeenschap van goederen eigen zaak

Als je getrouwd bent in gemeenschap van goederen, is een bedrijf altijd gemeenschappelijk eigendom. Bij een scheiding moeten mensen alles gelijk verdelen, dus óók de onderneming. Het maakt niet uit of het om een bv, een eenmanszaak of een vof gaat .Deze gelijke verdeling geldt in principe ook als u wel op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd, maar er nooit tussendoor is verrekend. Het verdelen of verrekenen van een onderneming is een lastige klus, zeker als mensen elkaar moedwillig dwarszitten.

Scheiden gemeenschap van goederen

Scheiden mediation

Mediation werkt goed bij twee partijen die getrouwd zijn in gemeenschap van goederen. En die de insteek hebben om er samen uit te komen.

Een mediator helpt jullie bij de verdeling van de gezamenlijke goederen. Legt alle afspraken vast in een scheidingsconvenant. Helpt jullie om een oplossing te vinden voor geschilpunten.

Tijdens de mediation is het belangrijk om samen tot een oplossing te komen. Dus instemming van beide partijen is noodzakelijk.

Een mediator moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Per mediator verschilt de werkwijze natuurlijk. Ga alleen bij een MFN Registermediator.

Via ons kan je daarmee in contact komen. Wij helpen je daarbij.

Kom je in aanmerking voor een toevoeging? Dan kan je ook een gesubsidieerde mediation aanvragen. Hierover kan je meer vinden op de website van Raad voor Rechtsbijstand.

Schulden bij gemeenschap van goederen

Ook voor de schulden geldt dat deze 50/50 verdeeld moeten worden tussen beide partners. Daarbij maakt het niet uit of je de schulden samen bent aangegaan of alleen.

Volgens de wet is de schuld namelijk van jullie allebei. Je kunt allebei een eigen lening afsluiten en dan de gezamenlijke schulden inlossen. Het is ook mogelijk de schulden aan te houden. Schulden die tijdens het huwelijk zijn aangegaan, en zelfs schulden die vóór het huwelijk zijn aangegaan door jou of je partner, vallen binnen de gemeenschap van goederen.

Verschil tussen huwelijkse voorwaarden en gemeenschap van goederen

Huwelijkse voorwaarden zijn afspraken over bezittingen en/of schulden. Dit wordt afgesproken voor het huwelijk. Bezittingen en/of schulden blijven gescheiden.

Hoe werkt het opstellen van huwelijkse voorwaarden? Ga dan naar de pagina over huwelijkse voorwaarden.

In een gemeenschap van goederen vallen de bezitten en schulden binnen de gezamenlijke gemeenschap. Deze zijn dan van jou en je partner samen.

Wat is beperkte gemeenschap van goederen?

Bent u getrouwd na 1 januari 2018? Dan geldt de beperkte gemeenschap van goederen. Al uw persoonlijke bezittingen en schulden die u vóór het trouwen heeft, blijven van u alleen. Bezittingen en schulden die u na het trouwen krijgt, zijn van u samen. Erfenissen en schenkingen die je voor of tijdens het huwelijk ontvangt vallen ook buiten de gemeenschap van goederen.

Beperkte gemeenschap van goederen onderneming

Zijn jij en je partner na 1 januari 2018 getrouwd en heeft een van beide een onderneming? Dan zal deze niet onder de gemeenschap van goederen vallen. Echter zal de partner die de onderneming heeft wel een deel van zijn winst als vergoeding moeten betalen aan de andere partner. Dit om te compenseren voor salaris dat in de gemeenschap van goederen valt. Dit kan later voor problemen zorgen. Daarom is het als ondernemer nog steeds verstandig om te kijken naar trouwen op huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Dit om eventuele risico’s uit te sluiten.

Geregistreerd partnerschap huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen

Ben je getrouwd na 1 januari 2018? En heb je geen huwelijkse voorwaarden afgesproken? Dan zijn alle bezittingen die je al had voor het huwelijk, alleen van jou.

In geval van een scheiding heeft de andere partner geen recht op jouw onderneming. Dit blijft gescheiden.

Getrouwd in gemeenschap van goederen veranderen

Als je al getrouwd bent in gemeenschap van goederen kun je hierna alsnog kiezen voor huwelijkse voorwaarden. Dit is gebruikelijk als je bijvoorbeeld een bedrijf gaat starten. Deze huwelijkse voorwaarden moet je opstellen bij de notaris. Deze stelt dan een akte van verdeling op. Daarin wordt duidelijk welke bezittingen en welke schulden van welke partner zijn.

Gemeenschap van goederen ontbinden

De gemeenschap van goederen loopt door totdat er iets gebeurt waardoor het wordt ontbonden. Hierbij kan worden gedacht aan de echtscheiding of het overlijden van een van de echtgenoten. Ook als een gemeenschap van goederen wordt omgezet naar huwelijkse voorwaarden wordt deze gemeenschap ontbonden.

Als de gemeenschap van goederen wordt ontbonden dan zullen alle goederen verdeeld  moeten worden.

Ben je getrouwd voor 1 januari 2018? Jij en je partner hebben dan hetzelfde aandeel in de verdeling. Alle goederen zullen 50/50 moeten worden verdeeld. Voor wat betreft schulden uit de gemeenschap van goederen blijven beide echtgenoten aansprakelijk, ook na de ontbinding van de gemeenschap van goederen.

Als je na 1 januari 2018 bent getrouwd geldt de beperkte gemeenschap van goederen. Lees daar hier meer over.

Huwelijkse voorwaarden omzetten naar gemeenschap van goederen

Het is mogelijk om huwelijkse voorwaarden om te zetten naar een gemeenschap van goederen. Het omzetten van de huwelijkse voorwaarden behoeft de goedkeuring van de rechter.

Getrouwd in gemeenschap van goederen omzetten in huwelijkse voorwaarden

Als je al getrouwd bent in gemeenschap van goederen kun je hierna alsnog kiezen voor huwelijkse voorwaarden. Dit is gebruikelijk als je bijvoorbeeld een bedrijf gaat starten. Deze huwelijkse voorwaarden moet je opstellen bij de notaris. Deze stelt dan een akte van verdeling op. Daarin wordt duidelijk welke bezittingen en welke schulden van welke partner zijn.