Home | Scheiden | Echtscheidingsconvenant
Wat is een echtscheidingsconvenant?

Alles wat je moet weten over een echtscheidingsconvenant

Als jij en je partner gaan scheiden is het van belang dat er duidelijke afspraken gemaakt worden voor na de scheiding. Dit wordt vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Lees hier over de hoofdzaken die met een echtscheidingsconvenant te maken hebben.

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Een echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst. Hierin staan alle afspraken die jij en je partner maken wanneer jullie uit elkaar gaan. Afspraken die gemaakt worden voor de minderjarige kinderen, zoals de opvoeding van de kinderen, worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Dit is een onderdeel van het echtscheidingsconvenant.

Als alle afspraken vast staan dan zal de advocaat het scheidingsverzoek indienen bij de rechtbank. De advocaat kan de rechter dan vragen om de scheiding uit te spreken.

Wat moet er in een echtscheidingsconvenant staan?

Een echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst. Dit is een document waarin de afspraken staan die jij en je partner samen met de advocaat hebben gemaakt. Het is verstandig om hierin belangrijke zaken vast te leggen, zoals:

Echtscheidingsconvenant opstellen

Het opstellen van een convenant gebeurd door een advocaat of mediator. Deze zal het uiteindelijke scheidingsverzoek indienen bij de rechtbank. De rechter zal het convenant bekrachtigen. De afspraken die zijn vastgelegd in het convenant zijn dan rechtsgeldig. Je bent verplicht je hieraan te houden.

Wat kost een echtscheidingsconvenant?

De kosten die gemaakt worden tijdens het opstellen van een convenant hangen van een aantal dingen af. Je stelt een echtscheidingsconvenant op bij een scheiding. Er is geen duidelijk antwoord op voorhand te geven wat de kosten bij een scheiding gaan zijn. Dit verschilt namelijk per advocaat.

Sommige advocaten werken op basis van een vast tarief en anderen op basis van een uurtarief. Verder hangen de kosten af van alles wat er in jouw situatie geregeld en vastgesteld moet worden. Bij een eerste intakegesprek zal de advocaat een inschatting kunnen maken en op basis daarvan een betalingsvoorstel doen.

Wijzigen echtscheidingsconvenant

Als het convenant is bekrachtigd door de rechter dan is het niet zomaar mogelijk om dit te veranderen. Het is in een aantal gevallen denkbaar dat ex partners de afspraken kunnen wijzigen of het convenant kunnen herzien om nieuwe afspraken te maken:

  • Wanneer beide partners het samen eens zijn over een wijziging van het convenant.
  • Als er een dusdanige verandering van omstandigheden is waardoor bepaalde afspraken niet meer redelijk zijn.

Staat er in een echtscheidingsconvenant iets waar jij en je ex partner beide een wijziging in willen? Of zijn afspraken niet meer redelijk? Dan kunnen jullie een advocaat of mediator inschakelen om de afspraken te herzien en een aanvullende overeenkomst te maken. Deze zal de advocaat weer de naar de rechtbank sturen om dit te laten bekrachtigen.

Is een echtscheidingsconvenant verplicht?

Een echtscheidingsconvenant opstellen is niet verplicht. Je kan zelf ook een document maken waarin afspraken worden vastgelegd. Wel wordt het sterk aangeraden om dit op te stellen als je gaat scheiden. Dit om op een later tijdstip problemen te voorkomen.

Een advocaat of mediator kan hierbij helpen. Deze zal het echtscheidingsconvenant samen met het verzoekschrift tot echtscheiding indienen bij de rechtbank.

Hoe lang is een echtscheidingsconvenant geldig?

Een echtscheidingsconvenant zal voor altijd blijven gelden. Bij een wijziging zal de aanvullende overeenkomst gelden.

Echtscheidingsconvenant getekend en dan?

Als het echtscheidingsconvenant door beide partijen is getekend dan zal de advocaat of mediator het scheidingsverzoek indienen bij de rechtbank. De rechter zal hier een uitspraak over doen. De scheiding hoeft daarna alleen nog ingeschreven te worden bij de gemeente. Verder is het belangrijk dat je de afspraken uit het convenant nakomt.

Niet nakomen echtscheidingsconvenant

Als de rechter het echtscheidingsconvenant heeft bekrachtigd dan staan de afspraken vast en ben je verplicht je hieraan te houden. Als jij of je ex partner de gemaakte afspraken niet nakomt, zoals bijvoorbeeld door de partneralimentatie niet te betalen. Dan kan de ander een incassobureau zoals het LBIO inschakelen om te vorderen.

Echtscheidingsconvenant opvragen

Als je zelf het echtscheidingsconvenant niet meer hebt dan kun je dit opvragen bij de advocaat of de rechtbank. Een advocaat moet het echtscheidingsconvenant namelijk minstens 7 jaar bewaren in zijn archieven. Heeft de advocaat het dossier niet meer liggen dan kun je dit altijd gratis opvragen bij de rechtbank.