Home | Scheiden | Echtscheidingsconvenant
Wat is een echtscheidingsconvenant?

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Een echtscheidingsconvenant is een document waarin alle afspraken tussen jou en je ex staan over de scheiding. Wanneer jij en partner gaan scheiden zal je een echtscheidingsconvenant op moeten stellen. Deze afspraken kunnen gaan over bijvoorbeeld de alimentatie, boedelverdeling en/of het pensioen.

Is een echtscheidingsconvenant verplicht?

Als je ex partner en jij uit elkaar gaan, is het opstellen van een echtscheidingsconvenant niet verplicht. Als je gaat scheiden kunt je er ook voor kiezen om samen zelf afspraken te maken. Deze moet je dan zelf vastleggen in een document.

Ook kiezen sommigen voor online scheiden. Realiseer je wel dat uiteindelijk alsnog een advocaat moet worden ingeschakeld. Deze kan de scheiding voor jullie beiden indienen bij de rechtbank.

Wij raden het echter wel aan om een echtscheidingsconvenant op te laten stellen wanneer jullie gaan scheiden. Zijn afspraken vastgelegd en juridisch bekrachtigd? Dan kan dit problemen in de toekomst voorkomen voor beide partners. Ook zullen hypotheekverstrekkers en verzekeringsmaatschappijen een convenant nodig hebben om de scheiding af te wikkelen.

Hoe lang is een echtscheidingsconvenant geldig?

Een echtscheidingsconvenant vervalt niet. Dit betekent dus dat het voor altijd zal gelden. Wel zal het eventueel kunnen wijzigen.

Dit kan wanneer jij en ex partner het de afspraken van het convenant niet meer passend vinden. Je ex partner en jij moeten het beiden eens zijn als je het convenant wilt wijzigen.

Wat moet er in een echtscheidingsconvenant staan?

Een convenant is een document waarin verschillende afspraken worden opgenomen. Jij en partner kunnen zelf bepalen wat jullie er allemaal in willen hebben staan. Het is gebruikelijk om afspraken te maken over:

  • De hoogte van de partneralimentatie
  • De verdeling van de koopwoning (koopt de een de ander uit of verkoop je de woning)
  • De verdeling van het pensioen
  • De verdeling van de inboedel

Wanneer jij en je partner minderjarige kinderen hebben dan moeten jullie daar ook dingen voor vastleggen. Afspraken over de kinderen worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Hier kun je bijvoorbeeld het co ouderschap in vastleggen. Dit is onderdeel van het echtscheidingsconvenant. Het wordt bij de echtscheiding dan ook meegestuurd naar de rechter.

Echtscheidingsconvenant opstellen

Het opstellen van een convenant kan met behulp van een advocaat of mediator. Deze is gespecialiseerd in het maken van convenanten. Een advocaat of mediator is bevoegd om het echtscheidingsverzoek in te dienen bij de rechtbank. De rechter is uiteindelijk degene die het convenant zal bekrachtigen.

Wat kost een echtscheidingsconvenant

De kosten die bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant komen kijken kunnen erg uiteenlopen. Zo zijn de kosten afhankelijk van verschillende factoren, namelijk jouw situatie en de advocaat. De meeste advocaten hanteren een uurtarief. De kosten worden berekend op basis van de hoeveel tijd die in jouw zaak wordt gestoken.

Echtscheidingsconvenant wijzigen

Een wijziging van het echtscheidingsconvenant kan niet zomaar gebeuren. Jullie hebben namelijk de overeenkomst getekend en dit is bekrachtigd door de rechter. Toch kan er in uitzonderlijke gevallen een wijziging plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld wanneer:

  • Beide partijen het eens zijn over het wijzigen van de afspraken.
  • Wil je een eenzijdige wijziging dan moet er sprake zijn van onvoorziene omstandigheden. Er moet een dusdanig wijziging van omstandigheden zijn waardoor de huidige afspraken niet meer redelijk zijn.

 Een mediator of advocaat kan de rechter vragen het convenant te wijzigen.

Niet nakomen echtscheidingsconvenant

Als de rechter het convenant heeft bekrachtigd dan is dit rechtsgeldig. Jij en je ex partner  zijn allebei verplicht om zich te houden aan de gemaakte afspraken. Wanneer een van beiden dit niet doet, kan de andere partner nakoming afdwingen.

Betaalt de alimentatieplichtige geen alimentatie? Dan kan de alimentatiegerechtigde een incassobureau zoals het LBIO inschakelen om inning te vorderen.

 Op onze website vind je meer informatie over scheiden. Je kunt via onze zoekmachine een passende advocaat vinden voor jouw situatie.