Home | Scheiden | Echtscheidingsconvenant
Wat is een echtscheidingsconvenant?

Wat is een echtscheidingsconvenant?

In een echtscheidingsconvenant staan alle afspraken omtrent de scheiding tussen jou en je ex partner vastgelegd. Wanneer jij en partner gaan scheiden zal je een echtscheidingsconvenant op moeten stellen. Deze afspraken kunnen gaan over bijvoorbeeld de alimentatie, boedelverdeling en/of het pensioen. 

Is een echtscheidingsconvenant verplicht?

Het is niet verplicht om een echtscheidingsconvenant op te laten stellen. Je kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen om samen zelf afspraken te maken en dit vast te leggen in een document. Wel raden wij het aan om een echtscheidingsconvenant op te laten stellen wanneer jullie beiden besluiten te gaan scheiden. Wanneer afspraken vast zijn gelegd en juridisch bekrachtigd worden kan dit problemen in de toekomst voorkomen. Ook zullen hypotheekverstrekkers en verzekeringsmaatschappijen een convenant nodig hebben om de scheiding af te wikkelen.

Hoe lang is een echtscheidingsconvenant geldig?

Een echtscheidingsconvenant vervalt niet. Dit betekent dus dat het voor altijd zal gelden. Wel zal het eventueel kunnen wijzigen. Dit kan wanneer jij en ex partner het niet meer eens zijn met de afspraken die erin staan. Als je het convenant wil wijzigen dan moeten jij en je ex partner het hier beide over eens zijn.

Wat moet er in een echtscheidingsconvenant staan?

Een convenant is een document waarin verschillende afspraken worden opgenomen. Jij en partner kunnen zelf bepalen wat jullie er allemaal in willen hebben staan. Het is gebruikelijk om afspraken te maken over:

  • De hoogte van de partneralimentatie
  • De verdeling van de koopwoning (koopt de een de ander uit of verkoop je de woning)
  • De verdeling van het pensioen
  • De verdeling van de inboedel

Wanneer jij en je partner minderjarige kinderen hebben dan moeten jullie daar ook dingen voor vastleggen. Afspraken over de kinderen worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Hier kun je bijvoorbeeld het co ouderschap in vastleggen. Het is een onderdeel van het echtscheidingsconvenant en het wordt bij de echtscheiding dan ook meegestuurd naar de rechter.

Echtscheidingsconvenant opstellen

Het opstellen van een convenant kan met behulp van een advocaat of mediator. Deze is gespecialiseerd in het maken van convenanten. Een advocaat of mediator is bevoegd om het echtscheidingsverzoek in te dienen bij de rechtbank. De rechter is uiteindelijk degene die het convenant zal bekrachtigen.

Wat kost een echtscheidingsconvenant

De kosten die bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant komen kijken kunnen erg uiteenlopen. Zo zijn de kosten afhankelijk van verschillende factoren, namelijk jouw situatie en de advocaat. De meeste advocaten hanteren een uurtarief. Op basis van hoeveel tijd er in jouw zaak gaat zitten (jouw situatie) zullen de kosten berekend worden.

Echtscheidingsconvenant wijzigen

Een wijziging van het echtscheidingsconvenant kan niet zomaar gebeuren. Jullie hebben namelijk de overeenkomst getekend en dit is bekrachtigd door de rechter. Toch kan er in uitzonderlijke gevallen een wijziging plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld wanneer:

  • Beide partijen het eens zijn over het wijzigen van de afspraken.
  • Wil je een eenzijdige wijziging dan moet er sprake zijn van onvoorziene omstandigheden. Er moet een dusdanig wijziging van omstandigheden zijn waardoor de huidige afspraken niet meer redelijk zijn.

Een mediator of advocaat kan de rechter vragen het convenant te wijzigen.

Niet nakomen echtscheidingsconvenant

Als de rechter het convenant heeft bekrachtigd dan is dit rechtsgeldig. Dit betekent dat jij en je ex partner beide verplicht zijn om zich te houden aan de gemaakte afspraken. Wanneer een van beide dit niet doet dan kan de andere partner nakoming afdwingen. Als de alimentatieplichtige bijvoorbeeld geen alimentatie betaald dan kan de alimentatiegerechtigde een incassobureau zoals het LBIO inschakelen om inning te vorderen.