Home | Scheiden met kinderen | Co-ouderschap
Wat is co ouderschap?

Alles wat je moet weten over co ouderschap

Hebben jullie kinderen? Dan is het co ouderschap een mooie oplossing. Jullie zijn dan gelijkwaardig verantwoordelijk voor de kinderen na de scheiding. Lees hieronder meer over hoe dit tot stand komt. 

Wat is co ouderschap?

Co ouderschap is een omgangsregeling tussen de ouders en de kinderen na de scheiding. Ouders kiezen voor een gelijke verdeling van de zorg- en opvoedingstaken voor de kinderen.

Ouders dragen ieder voor de helft van de tijd zorg voor de kinderen per week. Dan gaat het om de opvoeding en de verzorging van de kinderen. De ouders blijven meestal dicht bij elkaar wonen. Zo hoeven de kinderen niet te ver te reizen.

Verschil co ouderschap en omgangsregeling

Bij een traditionele omgangsregeling komt de zorg bij één van de twee ouders te liggen. Dit is in tegenstelling tot het co ouderschap. Hierbij blijven beide ouders evenveel verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van de kinderen. 

Kosten voor de kinderen worden bij een traditionele omgangsregeling vaak niet gelijk verdeeld. Één ouder krijgt dan een bijdrage: de kinderbijslag. Het merendeel hiervan is voor de verantwoordelijke ouder.

Bij co ouderschap worden de kosten 50/50 verdeeld. Ook blijven beide ouders betrokken bij bijvoorbeeld schoolverplichtingen. Bij een traditionele omgangsregeling is dit vaak één ouder.

Co ouderschap nadelen

Een nadeel voor de kinderen kan zijn dat ze tussen twee huizen moeten leven. Dit kan voor kinderen ingrijpend zijn. 

Een ander nadeel is dat je continu met je ex partner wordt geconfronteerd. Dit moet je wel aankunnen. Ouders moeten zo goed mogelijk met elkaar te kunnen omgaan. Dit is in het belang van kinderen.

Co ouderschap aanvragen

Leg jullie afspraken over co ouderschap vast in het ouderschapsplan. Ouders moeten dit te ondertekenen. 

Zijn jullie gehuwd of is er sprake van een geregistreerd partnerschap? Dan is een ouderschapsplan verplicht om het scheidingsproces te kunnen starten. Jullie hebben een advocaat nodig om de scheiding en het co ouderschap bij de rechter te regelen.

Co ouderschap weigeren

Weigert één van de ouders het co ouderschap? Dan kan dit uiteraard niet worden opgenomen in het ouderschapsplan. Er moet dan een andere verdeling van de taken komen. Samen met een advocaat kan er gekeken worden naar welke verdeling dan wél werkt voor jullie. 

Waarom geen co-ouderschap?

Werkt een ouder fulltime? Dan kan het met jongere kinderen lastig worden. Een andere verdeling van de omgang is dan misschien beter. Kinderen kunnen om de weekenden bij de ene ouder doorbrengen en de weekdagen bij de ander. 

Ook is het soms beter voor het kind om een andere omgang dan 50/50 te regelen. Dit is per geval natuurlijk verschillend.

Co ouderschap opzeggen

Willen jullie een andere omgang dan het co ouderschap? Het is dan belangrijk dat de nieuwe afspraken vastgelegd worden in een nieuw ouderschapsplan. Op deze manier kan het co ouderschap dan worden gestopt. Een andere verdeling kan worden overeengekomen. 

Kinderalimentatie bij co ouderschap

Bij co ouderschap zorgen de ouders evenveel voor de kinderen. De kinderen wonen dan verdeeld over beide ouders. Dit betekent dat ouders ongeveer gelijke kosten maken voor de verzorging en de opvoeding van de kinderen. In dit geval hoeft er in principe geen kinderalimentatie afgesproken te worden.

Verdient een van de ouders minder? Dan kunnen wel afspraken gemaakt worden over kinderalimentatie. De meest verdienende ouder zou dan mee kunnen betalen. De bedragen moeten worden aangegeven bij de belastingdienst.

Bij co ouderschap is het gebruikelijk om een gezamenlijke bankrekening te openen. Daarop zouden ouders een bedrag kunnen storten voor eventuele extra kosten voor de kinderen.

Heb je vragen over financiële diensten bij kinderen? Dan kun je terecht bij sociale verzekeringsbank svb. Denk hierbij aan kinderbijslag, kindgebonden budget en inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Co ouderschap problemen?

Levert het co ouderschap problemen op? Dan is het belangrijk om eerst te proberen dit samen op te lossen. Het co ouderschap staat en valt met onderlinge communicatie.

Komen jullie er echt niet uit samen? Dan is het belangrijk dat er zo snel mogelijk gekeken wordt naar een oplossing. Dit moet worden vastgelegd in een nieuw ouderschapsplan.