Home | Scheiden met kinderen | Co-ouderschap
Wat is co ouderschap?

Alles wat je moet weten over co ouderschap

Als jullie kinderen hebben, is het co-ouderschap een mooie oplossing. Jullie zijn gelijkwaardig verantwoordelijk voor de kinderen na de scheiding. Lees er hier alles over en hoe dit tot stand komt. 

Wat is co ouderschap?

Co-ouderschap is een omgangsregeling tussen de ouders en de kinderen na de scheiding. Ouders kiezen voor een gelijke verdeling van de zorg- en opvoedtaken voor de kinderen. De co-ouders hebben dan ieder 50% de opvoeding en de verzorging van de kinderen. De ouders blijven meestal dicht bij elkaar wonen zodat de kinderen niet te ver hoeven te reizen.

Verschil co ouderschap en omgangsregeling

Bij een omgangsregeling is het zo dat de zorg bij één van de twee ouders komt te liggen. Dit in tegenstelling tot het co-ouderschap. Hier blijven beide ouders verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van de kinderen. 

Kosten voor de kinderen worden bij een omgangsregeling vaak niet gelijk verdeeld. Het merendeel is voor de verantwoordelijke ouder. Bij co-ouderschap worden de kosten 50/50 verdeeld. Ook blijven beide ouders betrokken bij bijvoorbeeld schoolverplichtingen. Bij een omgangsregeling is dit vaak één ouder.

Co ouderschap nadelen

Een nadeel voor de kinderen kan zijn dat zij tussen twee huizen moeten leven. Dit kan voor kinderen moeilijk zijn. 

Een ander nadeel is dat je continu met je ex-partner wordt geconfronteerd. Dit moet je wel aankunnen. Het is in het belang van het kind om zo goed mogelijk met de ander te kunnen omgaan.

Co ouderschap aanvragen

Leg jullie afspraken omtrent co-ouderschap vast in het ouderschapsplan. Op deze manier komt het  tot stand. Ouders dienen dit te ondertekenen. 

Zijn jullie gehuwd of is er sprake van een geregistreerd partnerschap? Dan is een ouderschapsplan verplicht om het scheidingsproces te kunnen starten. Jullie hebben een advocaat nodig om de scheiding en uiteraard het co-ouderschap bij de rechter te regelen.

Co ouderschap weigeren

Als één van de ouders het co-ouderschap weigert, kan dit natuurlijk niet worden opgenomen in het ouderschapsplan. Er moet dan een andere verdeling van de taken komen. Samen met de advocaat kan er gekeken worden naar welke verdeling dan wél werkt voor jullie. 

Waarom geen co-ouderschap?

Als een ouder fulltime werkt, kan het met jongere kinderen lastig worden. Wellicht is een andere verdeling van de omgang dan beter. Er zou bijvoorbeeld besloten kunnen worden om de weekenden bij de ene ouder door te brengen en de weekdagen bij de ander. 

Ook kan het beter worden gevonden voor het kind om een andere omgang dan 50/50 te regelen. Dit is per geval natuurlijk verschillend.

Co ouderschap opzeggen

Willen jullie een andere omgang dan het co-ouderschap, dan is het belangrijk dat de nieuwe afspraken vastgelegd worden in een nieuw ouderschapsplan. Op deze manier kan het co-ouderschap dan worden gestopt, en een andere verdeling kan worden overeengekomen. 

Kinderalimentatie bij co ouderschap

Bij co-ouderschap zorgen de ouders evenveel voor de kinderen. De kinderen wonen evenveel bij de ouders. Dit betekent dat de ouders ongeveer evenveel kosten maken voor de verzorging en de opvoeding van de kinderen. In zo’n geval hoeft er in principe geen kinderalimentatie afgesproken te worden. Als een van de ouders minder verdient, dan kunnen er wel afspraken gemaakt worden over kinderalimentatie. De meest verdienende ouder zou dan toch mee kunnen betalen. Bij co -ouderschap is het gebruikelijk om een gezamenlijk bankrekening te openen. Daarop zouden ouders een bedrag kunnen storten voor eventuele extra kosten voor de kinderen.

Co ouderschap problemen?

Als het co-ouderschap problemen oplevert, is het belangrijk om eerst te proberen dit samen op te lossen. Het co-ouderschap staat en valt met onderlinge communicatie. Komen jullie er echt niet uit samen, dan is het belangrijk dat er zo snel mogelijk gekeken wordt naar een oplossing. Dit moet worden vastgelegd in een nieuw ouderschapsplan.