Home | Ouderschapsplan
Hoe lang is een ouderschapsplan geldig?

Ouderschapsplan opstellen

Wanneer je gaat scheiden en kinderen hebt, zul je in ieder geval een ouderschapsplan op moeten stellen. Dit is een document waarin alle afspraken over de kinderen worden vastgelegd. Denk aan afspraken over belangrijke onderwerpen: verzorging en opvoeding van de kinderen, de omgangsregeling en de kinderalimentatie. In Nederland ben je verplicht om een ouderschapsplan op te stellen bij een scheiding. 

Ouderschapsplan verplicht

Sinds 2009 ben je wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen voor je kinderen. Dit geldt wanneer sprake is van een van de volgende punten:

  • Je partner en jij zijn getrouwd.
  • Je partner en jij zijn geregistreerd partners.
  • Je partner en jij zijn samenwonend en hebben ouderlijk gezag.

Is een van het bovenstaande niet op jou van toepassing omdat je geen gezag hebt? Dan raden wij alsnog aan om een ouderschapsplan te maken. In het ouderschapsplan staan taken over de zorg en opvoeding. Dit doe je namelijk in het belang van je kind.

Het is belangrijk om afspraken goed vastgelegd te hebben. Zo is iedereen op de hoogte van de afspraken. Je voorkomt op deze manier problemen in de toekomst.

Ouderschapsplan tot welke leeftijd

Een ouderschapsplan stel je op voor minderjarige kinderen voor wanneer ouders uit elkaar gaan. Dit is tot zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Voor de kinderalimentatie kunnen je een kinderrekening openen en hierop het desbetreffende bedrag storten.

Let op! De onderhoudsplicht is tot 21 jaar. Dit betekent dat je kinderalimentatie moet betalen tot jouw kind 21 jaar is. Van de leeftijd 18 tot 21 jaar zul je dan de kinderalimentatie op de rekening van je kind kunnen storten.

Hoe lang is een ouderschapsplan geldig?

Een ouderschapsplan is in principe geldig totdat het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt. Zij zijn dan meerderjarig en kunnen zelf beslissen hoe ze het contact met hun ouders willen onderhouden. Ook kunnen ze zelf bepalen waar ze willen wonen.

De plicht om in het levensonderhoud van je kind te voorzien loopt echter langer. Dit is namelijk tot het 21e levensjaar. Tot dan zul je kinderalimentatie moeten betalen aan je kind.

Ouderschapsplan wijzigen

Een ouderschapsplan kan aangepast worden. Dit is mogelijk wanneer er een dusdanige wijziging van omstandigheden heeft plaatsgevonden. Het opstellen van een ouderschapsplan doe je meestal bij een scheiding. Het komt vaak voor dat de situatie 5 jaar later niet meer hetzelfde is als wanneer het ouderschapsplan werd opgesteld.

Hoe ouder het plan is hoe minder dit overeenkomt met de huidige situatie. Kinderen worden ouder en krijgen andere behoeftes. Een van beide ouders is mogelijk verhuisd.

Het kan ook zijn dat het inkomen van een van hen is gedaald. Hierdoor moet de alimentatie worden veranderd. Grote veranderingen geven genoeg redenen om het ouderschapsplan te wijzigen.

Bemiddeling ouderschapsplan

Een ouderschapsplan kan je opstellen met behulp van een advocaat of mediator. Je bent echter niet verplicht om dit samen met een van hen te doen. Wel raden wij het altijd sterk aan.

Advocaten en mediators zijn namelijk gespecialiseerd in het maken van ouderschapsplannen. Zij kunnen hulp bieden en advies geven over wat belangrijk is om in het ouderschapsplan op te nemen. De advocaat kan de rechter vragen het ouderschapsplan juridisch te bekrachtigen.

Niet nakomen afspraken ouderschapsplan

In principe is het bedoeling dat beide ex partners zich houden aan de afspraken in het ouderschapsplan. Soms komt het voor dat jij dit wel doet maar de andere ouder niet. Probeer hier eerst samen uit te komen.

Wijs de ander op zijn verantwoordelijkheden. Het is immers in het belang van jullie kinderen.

Komen jullie hier samen niet uit? Dan kun je de hulp van een advocaat of mediator inschakelen. Deze kan samen met jou naar de rechter stappen om nakoming van het ouderschapsplan te vorderen.

Dit kun je niet alleen. Hier heb je een advocaat of mediator voor nodig. Vanuit de rechtbank komt er dan uiteindelijk een uitspraak.