Home | Scheiden met kinderen
Scheiden met kinderen

Direct advies?

Neem contact met ons op.

  • Gratis adviesgesprek
  • Direct een jurist aan de lijn
  • Bereikbaar op werkdagen van 08:00 – 21:00

Scheiden met kinderen

Wanneer jij en je partner uit elkaar gaan zal er veel geregeld moet worden. Heb je samen kinderen dan zal je ook over hen afspraken moeten maken. Als ouder ben je wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Lees hier verder wat er allemaal bij komt kijken.

Wat te regelen bij scheiding met kind

Het is belangrijk om afspraken te maken over jullie kinderen. Deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan, en zullen gaan over:

  • de verdeling van zorg- en opvoedingstaken
  • kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen
  • de omgangsregeling

Omgangsregeling
Wat wordt het hoofdverblijf van jullie kind? Jonge kinderen hebben vaak een hoofdverblijf, de andere ouder heeft wel recht op omgang. Afspraken omtrent de omgang worden vastgelegd in de omgangsregeling. Jullie kunnen ook kiezen voor co ouderschap. Bij co ouderschap zal de omgang 50/50 verdeeld worden. Jullie kind zal de helft van de tijd bij vader verblijven, en de helft van de tijd bij moeder.

Kinderalimentatie
Als ouders heb je tot het 21e levensjaar van je kind een onderhoudsplicht. Deze blijft bestaan als jullie gaan scheiden. Om de kosten van verzorging te financieren bestaat er kinderalimentatie. Dit is een officiële berekening die de advocaat zal doen. Kinderalimentatie wordt vastgesteld op basis van de behoefte van het kind en de draagkracht van beide ouders. De behoefte van het kind wordt bepaald aan de hand van NIBUD tabellen. Draagkracht van ouders wordt berekend op basis van de door rechters ontwikkelde Tremanormen.

Scheiding aanvragen met kind

Het is wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen voor minderjarige kinderen. Dit geldt voor zowel ouders die getrouwd zijn of samenwonende zijn en ouderlijk gezag hebben. Bij een scheiding zal de advocaat de rechter vragen uitspraak te doen over het ouderschapsplan. Ook zal de rechter een kindgesprek voeren waarbij de kinderen vertellen wat zij vinden over de afspraken die gemaakt worden. Een scheiding heeft namelijk grote gevolgen voor kinderen en zo worden zij gehoord. Door juridische bekrachtiging van de rechter zijn beide ouders verplicht zich aan het ouderschapsplan te houden.

Kosten scheiding met kind

Over het algemeen zullen de kosten bij een scheiding met kinderen hoger zijn. Dit omdat er naast het opstellen van een echtscheidingsconvenant ook een ouderschapsplan moet worden opgesteld. Hier gaat tijd in zitten. De meeste advocaten werken op basis van een uurtarief, dit tarief verschilt per advocaat. Hoe meer tijd de advocaat aan jouw zaak moet besteden, hoe hoger de kosten zullen worden.

Scheiden met kind en koophuis

Wanneer je gaat scheiden en een koopwoning hebt zal deze ook verdeeld moeten worden. Je kan ervoor kiezen om het huis te verkopen. Je kan er ook voor kiezen om in het huis te blijven wonen en de ander uit te kopen. Tot de scheiding definitief is zal  je afspraken moeten maken over wie er met de kinderen in de woning verblijft. Kom je hier samen niet uit dan kan je de rechter vragen hier uitspraak over te doen.

Hoe om te gaan met kind na scheiding

Een scheiding is voor zowel ouders als kinderen een ingrijpende situatie. Er zal namelijk voor de kinderen ook veel veranderen. Met gescheiden ouders krijgt het kind 2 huizen om te wonen. Om het kind zo goed mogelijk door het proces te leiden zijn een aantal dingen belangrijk. Zorg allereerst voor een veilige thuishaven, een kind heeft structuur nodig. Het is ook belangrijk om als ex partners ‘normaal’ tegen elkaar te blijven doen. Dit in het belang van jullie kind. Kinderen krijgen vaak al genoeg spanningen van de scheiding mee. Wanneer ouders met ruzie uit elkaar gaan hebben kinderen soms het gevoel dat zij moeten kiezen. Door normaal met elkaar om te gaan kun je dit behoeden.