Home | Scheiden met kinderen
Scheiden met kinderen

Direct advies?

Neem contact met ons op.

  • Gratis adviesgesprek
  • Direct een jurist aan de lijn
  • Bereikbaar op werkdagen van 08:00 – 21:00

Scheiden met kinderen

Ouderschapsplan

Zijn er kinderen betrokken bij de echtscheiding, dan is een ouderschapsplan verplicht om te kunnen gaan scheiden. Zonder een ouderschapsplan neemt de rechter de zaak niet in behandeling en kunnen jullie niet uit elkaar gaan. Het is dus belangrijk om voordat jullie de echtscheiding aanvragen een ouderschapsplan op te stellen. Dit kan gedaan worden onder begeleiding van een advocaat of jullie kunnen zelf een ouderschapsplan opstellen en deze door de advocaat laten nakijken. 

Omgangsregeling

Na de echtscheiding zullen (de minderjarige) kinderen vaak hun vaste woon- en verblijfplaats bij één van de ouders hebben. De kinderen en de ouder bij wie de kinderen niet wonen hebben recht op omgang met elkaar. De omgangsregeling wordt vastgelegd in een ouderschapsplan. Er zijn meerdere mogelijkheden in de verdeling van dagen en de omgang.

Kinderalimentatie

Ben jij de verzorgende ouder na de scheiding? Dan heb je meestal recht op kinderalimentatie. Het maakt niet uit of jullie gehuwd zijn geweest of een samenwoning hebben beëindigd. Beide ouders zijn verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen. Hoeveel kinderalimentatie de verzorgende ouder kan ontvangen hangt af van wat de behoefte is en wat de (ex-)partner kan betalen. Ook kunnen jullie samen afwijkende afspraken maken. Jullie kunnen ook een afwijkend  alimentatie bedrag afspreken of bijvoorbeeld afspreken dat de niet verzorgende ouder bijvoorbeeld de kleding en /of de schoolboeken betaald.

Ouderlijk gezag over de kinderen

Op het moment dat je getrouwd bent hebben beide ouders van het kind gezag. Dat wil zeggen dat beide ouders gezamenlijk de belangrijke beslissingen nemen over de kinderen. Dit verandert niet door de echtscheiding. Het uitgangspunt is dat beide ouders ook na de scheiding belast blijven met het ouderlijk gezag. Als jullie niet getrouwd zijn maar wel samen kinderen hebben heeft de moeder automatisch gezag. De vader van de kinderen kan bij de erkenning van het kind ook gezag aanvragen. Als de moeder hier toestemming  voor heeft zal dit simpel gaan.

Ouderlijk gezag aanvragen of wijzigen

Op het moment dat jullie getrouwd zijn hebben de ouders beiden het gezag over de kinderen. Daar hoef je niets aan te doen en gaat dus automatisch. Ouderlijk Gezag betekent dat de ouders gezamenlijk de belangrijke beslissingen nemen over de kinderen. Als één van de ouders het gezag niet kan uitoefenen, bijvoorbeeld in verband met vertrek naar het buitenland, dan kun je de rechter verzoeken om alleen met het ouderlijk gezag te worden belast. Dat kan bijvoorbeeld ook als de verhouding tussen de gescheiden ouders dusdanig slecht is dat er niet meer gezamenlijk afspraken te maken valt en het belang van de kinderen hierdoor in de knel komt. Zo’n belangrijke beslissing kan op verzoek van één van de ouders worden genomen door de rechtbank.

Meerderjarige kinderen

Meerderjarige kinderen spelen bij de scheiding van de ouders nauwelijks een rol. Vanaf de leeftijd van 18 jaar zijn de kinderen meerderjarig en vervalt het ouderlijk gezag. Het kind mag dan zelf weten bij welke ouder het wil wonen en met wie het omgang heeft. Wel heeft het meerderjarige kind recht op alimentatie tot het 21ste levensjaar.

Co-ouderschap

Bij een echtscheiding wordt er meestal voor gekozen dat de kinderen bij een van de ouders gaat wonen en dat er een omgangsregeling komt. Maar dat hoeft niet altijd. Je kunt er ook voor kiezen om de kinderen de helft van de tijd bij de moeder en de helft van de tijd bij de vader te laten wonen. Deze verdeling van de omgang heet co-ouderschap. Als je voor deze regeling kiest is het van belang dat er goede afspraken gemaakt worden. Maak bijvoorbeeld van te voren duidelijke afspraken over hoe jullie informatie met elkaar delen en hoe de kosten verdeelt worden. In een co-ouderschap is het namelijk de bedoeling dat het kind (ongeveer) de helft van de tijd bij de ene ouder is en de andere helft van de tijd bij de andere verblijft. Of dat de ouders om de week de verzorging op zich nemen. Verder moeten de kosten  van het kind ongeveer gelijk verdeeld worden onder de ouders. Ook bij een co-ouderschap kan er sprake zijn van kinderalimentatie als het inkomen tussen de ouders ver uit elkaar ligt. Dit wordt gedaan om het verschil in financiële situatie in de twee huishoudens beperkt te houden.