Home | Scheiden van tafel en bed
Wat is scheiden van tafel en bed?

Scheiden van tafel en bed?

Waarom scheiden van tafel en bed? Het kan zijn dat scheiden wegens religieuze redenen geen optie is. Of als je ex partner en jij om financiële redenen uit elkaar gaan.

Je blijft dan wel officieel getrouwd maar na de scheiding van tafel en bed is de financiële situatie niet meer hetzelfde. Jullie zijn dan namelijk geen fiscaal partners meer van elkaar.

Het proces lijkt op een gewone scheiding. Het belangrijkste verschil is dat je bij scheiden van tafel en bed voor de wet getrouwd blijft.

Wat is een scheiding van tafel en bed?

Scheiden van tafel en bed is een vorm van scheiden waarbij het huwelijk niet beëindigd wordt. Je bent wel financieel uit elkaar maar wettelijk gezien blijf je getrouwd. Je kunt dus niet trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Dingen die je regelt zijn:

  • de verdeling van de (beperkte) gemeenschap van goederen;
  • een ouderschapsplan voor de minderjarige kinderen;
  • de partneralimentatie;
  • wie de huurwoning of de koopwoning krijgt.

Procedure scheiding van tafel en bed

De procedure verloopt hetzelfde als een gewone echtscheidingsprocedure. Je hebt een scheidingsadvocaat nodig om het scheidingsverzoek in te dienen bij de rechtbank. Deze afspraken kunnen gemaakt worden onder begeleiding van een mediator of jullie kunnen beiden een eigen advocaat benaderen.

Je maakt afspraken over:

  • de verdeling van bezittingen en schulden;
  • partneralimentatie;
  • de minderjarige kinderen (ouderschapsplan);
  • de verdeling van de huurwoning of de koopwoning;
  • ! De rechter spreekt de scheiding van tafel en bed uit, maar je blijft wel officieel gehuwd.

Je kunt bij een scheiding van tafel en bed ook huwelijkse voorwaarden opstellen. Huwelijken vóór 1 januari 2018 zijn meestal tot stand gekomen op basis van gemeenschap van goederen.

Scheiden van tafel en bed omzetten naar een echtscheiding

Drie jaar na de scheiding van tafel en bed kun je overgaan tot ontbinding van het huwelijk. Dan eindigt het huwelijk definitief. Voor die tijd kun je dus nog niet trouwen met een nieuwe partner.

Om de scheiding officieel te maken moet er alsnog een verzoek bij de rechter worden ingediend. De rechter kan de ontbinding van het huwelijk alsnog uitspreken. Vaak zijn bij een echtscheiding van tafel en bed de meeste zaken al geregeld.

Zijn er toch nog afspraken die gemaakt moeten worden zoals een omgangsregeling? Dan kun je daarvoor een advocaat of een mediator benaderen.

Hoe lang duurt scheiding van tafel en bed?

Neem je na de uitspraak van de rechter geen actie onderneemt? Dan blijf je van tafel en bed gescheiden. Je kunt er wel voor kiezen om de scheiding in te trekken. In dat geval blijf je getrouwd.

Je kunt er na drie jaar ook voor kiezen om de scheiding definitief te regelen. Dat doe je met een advocaat die een aanvraag indient bij de rechter.

Wat kost scheiden van tafel en bed?

Bij een scheiding van tafel en bed is een advocaat verplicht. Advocaten werken op basis van een uurtarief of gesubsidieerde rechtsbijstand. De uurtarieven variëren tussen de 150 en 220 euro per uur en zijn afhankelijk van de ervaring en specialisatie van de advocaat. Een scheidingsadvocaat zal samen met jou een plan van aanpak bespreken en een schatting maken van de kosten.

De hoogte van de rekening is afhankelijk van de tijd die de advocaat nodig heeft om de scheiding voor jou te regelen. Heb je recht op gesubsidieerde rechtsbijstand? Dan betaal je een vaste eigen bijdrage aan de advocaat. De eigen bijdrage is afhankelijk van jouw inkomen en ligt ergens tussen de €208 en €875.

Tip! Het scheelt in de kosten als je samen met je partner een advocaat inschakelt. Je betaalt dan met z’n tweeën 1 advocaat. Je kunt op onze website kijken voor een gespecialiseerde mediator.

Scheiden van tafel en bed nadelen

Scheiden van tafel en bed werd vroeger vooral veel gebruikt toen het nog verplicht was om samen te wonen als je was getrouwd.

Tegenwoordig is dit niet meer het geval. Het kan wel een nadeel met zich meebrengen. Als je namelijk van tafel en bed gescheiden bent, mag je de echtscheiding voor drie jaar niet definitief maken. Dit houdt dus ook in dat je gedurende drie jaar geen nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap mag aangaan.

Aanvraag scheiding van tafel en van bed

De aanvraag voor een scheiding van tafel en bed wordt op dezelfde manier gedaan als die van een echtscheiding. Eerst worden alle afspraken en verdelingen gemaakt. Daarna dient de advocaat een verzoek in bij de rechter om de scheiding van tafel en bed uit te spreken.