10+ jaar

Toonaangevend in rechtshulp

150+

Gespecialiseerde advocaten

30.000+

Juridische zaken behandeld

Home | Scheiden | Mediation

Mediation tijdens een scheiding

Kunnen jij en je partner nog goed met elkaar communiceren? Regel de echtscheiding in dat geval via een mediator. Een mediator helpt jullie en kan goede begeleiding bieden bij het regelen van alle zaken omtrent de scheiding.

Wat is mediation?

Mediation is het voeren van gesprekken tussen jou, je ex-partner en een bemiddelaar (de mediator). De mediator is gespecialiseerd in conflictoplossing. Hij of zij is bemiddelingsdeskundige in een geschil tussen twee partijen en probeert er met beide partijen samen uit te komen.

Wat doet een mediator?

Een mediator kan jullie helpen om samen tot overeenstemming te komen omtrent onderwerpen die geregeld moeten worden bij de scheiding. Hij/zij laat jullie beiden het verhaal doen en probeert een middenweg hiertussen te vinden. Door de hulp van een mediator kunnen jullie er toch uitkomen zonder dat het een vechtscheiding wordt. Verder zorgt de mediator ervoor dat alle afspraken vast worden gelegd in een echtscheidingsconvenant. Een echtscheidingsconvenant is een document waarin alle afspraken staan omtrent de scheiding. Dit wordt ook wel een vaststellingsovereenkomst genoemd.

Waarom mediation?

Een van de voordelen van mediation is dat het goedkoper is. Meestal is het sneller om voor mediation te kiezen, omdat jij en je partner samen proberen om het probleem op te lossen. Een mediator is neutraal en ondersteunt en adviseert tijdens de mediation over alle belangrijke zaken inzake de scheiding. Als de overeenkomst is ondertekend is de echtscheidingsprocedure alleen nog maar een formaliteit. De kosten zijn hierdoor lager dan wanneer u een advocaat inschakelt. Door hiervan gebruik te maken gaat dit schelen in de tijd, de kosten en jullie energie.

Wanneer is mediation aan te raden?

Als je gaat scheiden heb je de keuze tussen een mediator of advocaat. Als je on speaking terms bent en jullie zitten over het algemeen op één lijn betreft de afwikkeling van de scheiding dan raden wij je aan om samen naar een mediator te gaan.

Echtscheidingsconvenant: wat komt er in te staan?

Alle gemaakte afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Dit convenant moet door beide partijen worden ondertekend. De belangrijkste afspraken in een convenant zijn:

  • de afspraken over de kinderen zoals, ouderlijk gezag, omgang en kinderalimentatie;
  • de afspraken over partneralimentatie;
  • de afspraken over de woning;
  • de verdeling van de bezittingen en de schulden;
  • de verdeling van de pensioenrechten;
  • eventueel andere zaken of juridische problemen.

Als jullie minderjarige kinderen hebben dan is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Het ouderschapsplan stel je ook samen met je (ex-)partner op. Hierin staan alle afspraken omtrent de  kinderen. De mediator kan hier ook bij helpen.

Gemeenschappelijk verzoekschrift

Zodra jullie beiden een handtekening onder het convenant hebben gezet, is de echtscheiding nog slechts een formaliteit. De mediator stuurt het convenant en (indien van toepassing) het ouderschapsplan naar een advocaat (tenzij hij/zij zelf familierecht advocaat is) om het gezamenlijk echtscheidingsverzoek in te dienen bij de rechtbank.

Wat als mediation niet lukt?

Als mediation niet lukt, dan moeten jullie beiden apart een advocaat inschakelen om de echtscheiding voort te zetten. Mediation lukt alleen als jullie samen zien tot een oplossing te komen en akkoord gaan met de gemaakte afspraken. Kom je in aanmerking voor een toevoeging? Wanneer je een advocaat inschakelt na een mislukte mediation kan je waarschijnlijk weer in aanmerking komen voor een nieuwe toevoeging.

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug.

Wilt u ons inschakelen?

Neem dan contact met ons op:

 • Gratis adviesgesprek
 • Direct een jurist aan de lijn
 • Bereikbaar op werkdagen van 8:00-18:00

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

Gesubsidieerde rechtsbijstand bij mediation

Bij een echtscheiding of een ander juridisch probleem waarbij een gerechtelijke procedure nodig is, kun je misschien in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand of gesubsidieerde mediation. Dit is subsidie vanuit de overheid waarmee de kosten voor een advocaat of mediator worden betaald. Het enige dat jij hoeft te betalen is een eigen bijdrage aan de advocaat of mediator. De inkomensgrenzen en de hoogtes van de eigen bijdragen voor een mediator of een advocaat vind je op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Drie aandachtspunten voor mediation bij echtscheiding:

1. Als je gaat scheiden en je wilt weten of je in aanmerking komt voor toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand) dan wordt er alleen gekeken naar het inkomen van jou alleen. Het inkomen van je (ex-)partner wordt niet mee geteld.
2. Als je minderjarige kinderen hebt en zij staan op hetzelfde adres ingeschreven als jou, dan wordt er gekeken naar de inkomensgrens van een alleenstaande met kinderen. Ook als beide ouders op hetzelfde adres ingeschreven staan. Ook dan wordt voor beide ouders apart gekeken naar de inkomensgrens van een alleenstaande met kinderen. Veel mensen weten dit niet en denken daardoor dat zij niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, terwijl dit wel zo is!
3. De eigen bijdrage bij mediation is veel lager dan de eigen bijdrage in geval beiden een eigen advocaat nemen.