Home | Voorlopige voorziening
Voorlopige voorziening

Voorlopige voorziening betekenis

Met een voorlopige voorziening kun je de rechter vragen om een tijdelijke beslissing te nemen. Dit kan bij dringende gevallen, die niet langer op zich kunnen laten wachten. Denk hierbij aan afspraken omtrent de woning, de kinderen en alimentatie.

Wil jij scheiden maar kom je er niet uit met je partner? Moet er met spoed een tijdelijke beslissing worden gemaakt totdat de scheiding officieel is? Dan kan een voorlopige voorziening de oplossing zijn.

Voorlopige voorziening echtscheiding

Een voorlopige voorziening is niet voor allerlei kwesties bedoeld. Je kunt de rechter vragen om een voorlopige uitspraak te doen over de volgende onderwerpen:

  • wie in de woning mag verblijven tijdens de scheiding;
  • wie de dagelijkse spullen mag gebruiken (inboedel);
  • het verblijf van de kinderen tijdens de scheiding;
  • vaststelling van regelingen over omgang en gezag betreffende de kinderen;
  • de hoogte van partneralimentatie en kinderalimentatie.

 

Procedure voorlopige voorziening

Alleen een advocaat kan namens jou een voorlopige voorziening aanvragen door het indienen van een verzoekschrift.

Nadat de advocaat het verzoekschrift bij de rechtbank heeft ingediend, wordt door de rechtbank een zitting gepland. De zitting wordt ongeveer binnen drie tot vier weken na indiening van het verzoekschrift gepland. Je partner kan tegen het verzoek verweer voeren.

Ongeveer twee weken na de zitting doet de rechtbank uitspraak.

Voorlopige voorziening aanvragen

Allereerst moet er een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Deze moet worden ingediend door een advocaat. Deze kan alleen aangevraagd worden als onderdeel van een echtscheiding.

Als de echtscheidingsprocedure nog niet is gestart, dan kun je toch al een voorlopige voorziening aanvragen. Het echtscheidingsverzoek moet dan binnen 4 weken zijn ingediend. Gebeurt dit niet op tijd? Dan vervalt de voorlopige voorziening uitspraak en moet je weer opnieuw beginnen. 

Wij brengen je graag in contact met een familierecht advocaat. Onze advocaten kunnen je helpen bij het aanvragen van een voorlopige voorziening. Ook kunnen onze juridische adviseurs je helpen bij het aanvragen van een echtscheiding. Neem gerust contact met ons op.

Uitspraak voorlopige voorziening

Als je partner een voorlopige voorziening is gestart en de rechter een uitspraak heeft gedaan, kan je hiertegen niet in bezwaar of beroep gaan. Je kan geen bezwaar of beroepsprocedure starten. Je kan ook niet in hoger beroep gaan.

Wel kun je, met hulp van een familierecht advocaat, tussentijds om een wijziging vragen. Dit is alleen mogelijk als er is uitgegaan van verkeerde omstandigheden, of als de situatie ingrijpend is veranderd.

Daarnaast kan het zo zijn dat de rechter bij de uiteindelijke scheiding andere regelingen zal treffen.

Duur voorlopige voorziening echtscheiding

Een voorlopige voorziening is tijdelijk, de geldigheidsduur is beperkt. Hoe lang het precies duurt is afhankelijk van de duur van de echtscheiding. De beslissing is wel bindend voor de periode dat deze geldig is.

Na het aanvragen van een voorlopige voorziening, moet je binnen vier weken het verzoek voor de echtscheiding indienen. De voorziening blijft gelden totdat de scheiding rond is en er afspraken zijn gemaakt. Ontvangt de rechter het echtscheidingsverzoek niet binnen vier weken? Dan komen de voorlopige voorzieningen te vervallen, behalve als de rechter anders beslist.

Kosten voorlopige voorziening

Als je hulp krijgt van een advocaat krijgt, betaal je vaak een vast bedrag per uur. Heb je een laag inkomen en weinig spaargeld? Dan worden de kosten van de advocaat misschien (gedeeltelijk) vergoed, dit heet een toevoeging. Je betaalt dan nog wel een eigen bijdrage, in plaats van een uurtarief.

Als je zaak bij de rechter wordt ingediend, moet je griffierechten betalen. Dit zijn de proceskosten van de rechtbank. Meestal betaal je deze kosten aan je advocaat en zorgt hij/zij dat de rechtbank wordt betaald.

Krijg je een vergoeding (toevoeging) voor de advocaatkosten? Dan hoef je misschien minder griffierechten te betalen. De advocaat kan lagere griffierechten voor je aanvragen.

Een voorlopige voorziening is een aparte procedure naast de echtscheiding. Je betaalt dan, naast de kosten voor de echtscheiding, nog een keer de griffierechten en advocaatkosten. Stel dat je in aanmerking komt voor een toevoeging, dan kan je advocaat een tweede toevoeging aanvragen. Je betaalt dan dus nog een keer de eigen bijdrage.

Geldigheid voorlopige voorziening echtscheiding

Een voorlopige voorziening is geldig wanneer de rechter zijn uitspraak heeft gedaan. Na het aanvragen van een voorlopige voorziening, moet je binnen vier weken het verzoek voor de echtscheiding indienen. Als de rechtbank dit echtscheidingsverzoek niet binnen vier weken ontvangt, komt de voorziening te vervallen en is deze niet meer geldig.

De voorlopige voorziening blijft geldig totdat de rechter de echtscheiding uitspreekt. Daarna zal deze vervallen en de nieuwe uitspraak van de rechter zal gelden.