10+ jaar

Toonaangevend in rechtshulp

150+

Gespecialiseerde advocaten

30.000+

Juridische zaken behandeld

Home | Scheiden

Je wilt scheiden, hoe pak je dit aan?

Als je uit elkaar gaat of je hebt besloten om te gaan scheiden zijn er veel dingen die geregeld moeten worden. Er zullen afspraken gemaakt moeten worden over de kinderen, de woning en de financiën. Je kunt samen met je (ex-)partner een advocaat nemen of ieder een eigen advocaat. Je hebt altijd een advocaat nodig voor het aanvragen van de echtscheiding of bij het ontbinden van een geregistreerd partnerschap. 

Stap 1: Een advocaat inschakelen

Als jij en je partner uit elkaar gaan is het belangrijk dat jullie bespreken hoe jullie de echtscheiding willen aanvragen. Er is de mogelijkheid om samen naar één advocaat te gaan, dit wordt een mediator genoemd. Dit is aan te raden als jullie samen tot afspraken kunnen komen. Mediation is in dit geval meestal goedkoper omdat er geen onenigheid bestaat over de te maken beslissingen. Hierdoor kan het traject vlot verlopen. Wanneer jij en je partner er samen niet uitkomen is het verstandig om een eigen advocaat in de arm te nemen.

Stap 2: De scheiding samen aanvragen middels een advocaat/mediator

In de meest ideale situatie maak je samen met je (ex-)partner afspraken omtrent de echtscheiding. Jullie gaan dan samen naar een advocaat/mediator. Het is van belang dat jullie enigszins met elkaar kunnen overleggen en dat jullie in grote lijnen hetzelfde denken over de afwikkeling van de scheiding. Er moeten namelijk samen afspraken gemaakt worden. Samen naar een advocaat gaan zal vaak voordelig zijn omdat er gezamenlijk beslissingen worden genomen. Dit scheelt in tijd en energie en hierdoor ook kosten.

Mocht je het over een bepaald punt toch niet met elkaar eens zijn, dan is de advocaat/mediator de aangewezen persoon om tussen jullie te bemiddelen en eventueel te informeren. Als alle afspraken zijn gemaakt dan zal de advocaat deze afspraken vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Zodra het echtscheidingsconvenant is opgesteld en beide partijen het hiermee eens zijn, dan kan het verzoek tot echtscheiding ingediend worden bij de rechtbank. Meer informatie

Stap 3: De scheiding alleen aanvragen middels een advocaat

Wanneer jij en je (ex-)partner niet met elkaar overweg kunnen en het niet eens worden over bepaalde onderwerpen is het verstandig om een eigen advocaat te nemen, die alleen jouw belang behartigt bij de echtscheiding. Als je een eigen advocaat hebt dan dien je samen met je eigen advocaat een eenzijdig verzoekschrift tot een echtscheiding in bij de rechtbank. Daarna krijgt je partner de gelegenheid om – ook met een eigen advocaat – hiertegen een verweerschrift in te dienen. Vervolgens vindt er een zitting plaats waarbij de rechter jullie beide standpunten aanhoort en op basis hiervan een beslissing zal nemen. Meer informatie.

Stap 4: Ben je het niet eens met de rechter?

Als je het niet eens bent met de beslissing (of een onderdeel daarvan) van de rechter, dan kun je binnen 3 maanden in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter. Ook dan is een advocaat verplicht. Als je niet binnen de termijn van 3 maanden in hoger beroep gaat tegen de uitspraak, dan staat de uitspraak van de rechter na 3 maanden vast. Dit noemen we een onherroepelijke uitspraak. Zodra de uitspraak onherroepelijk is geworden, kun je de echtscheiding inschrijven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar je woonachtig bent.

Tip: stap voor stap scheiden

Een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed is alles behalve gemakkelijk. Een besluit hiertoe gaat vaak gepaard met veel emoties, grote veranderingen in je leven en eventueel in het leven van je kinderen. Daarom hebben wij speciaal voor jou een stappenplan echtscheiding uiteengezet. In het stappenplan staan in ieder geval de vijf stappen die door jou genomen moet worden als je gaat scheiden. 

Een tijdelijke maatregel: wat is een voorlopige voorziening?

Een voorlopige voorziening houdt in dat er bepaalde tijdelijke afspraken door de rechter wordt gemaakt, totdat de rechter de echtscheiding definitief heeft uitgesproken. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan afspraken over de minderjarige kinderen (omgangsregeling) of de woning (wie blijft in de woning) of de financiën (wie betaalt wat). Als het niet lukt om zelf deze tijdelijke afspraken samen met je partner te maken, dan kan de advocaat aan de rechter vragen om een “voorlopige voorziening”. De voorlopige voorziening geldt dan tijdelijk totdat de echtscheiding volledig is afgerond.  Tijdelijk houdt dus in dat deze maatregel niet definitief is. Als er belangrijke dingen zijn veranderd, dan is het mogelijk om een aanpassing te vragen van de voorlopige voorziening. Als je geen actie onderneemt, dan wordt de tijdelijke (voorlopige) voorziening vaak omgezet in een definitieve uitspraak. Meer informatie.

Ik kan het niet betalen, heb ik recht op gefinancierde rechtsbijstand?

Als je een bruto jaarinkomen hebt beneden de € 27.900,- en een eigen vermogen dat onder de € 15.000,- ligt, dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor een toevoeging. Een toevoeging is gefinancierde rechtsbijstand van de overheid. De overheid betaalt dan gedeeltelijk de advocaatkosten. Als je in aanmerking komt voor een toevoeging, dan moet je eenmalig een eigen bijdrage betalen aan de advocaat. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van je inkomen. Meer informatie

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug.
Bel mij terug