Privacy – en cookieverklaring

Home | Privacy – en cookieverklaring

Privacy – en Cookie Verklaring

Via de website www.echtscheiding.nl van Het Juridisch Netwerk Nederland B.V. (hierna: “JNN”), worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. JNN acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij: duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring; proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist; passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; je recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website en diensten, laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij jij daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. Zo kan jij je via onze website registreren, zowel als bezoeker van de website als aanbieder van juridische diensten.

Ook zonder account kun jij bij gebruik van onze diensten jouw gegevens achterlaten. Zo vragen wij enkele gegevens bij het sturen van een bericht aan de aanbieders van juridische diensten.

Verder biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier op onze contactpagina, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om jouw vraag te kunnen behandelen. Ook kan je reviews achterlaten op de website, waarbij je gevraagd wordt om enkele gegevens in te vullen.

Wij verwerken van jou de volgende gegevens (mede-afhankelijk van je gebruik van de website, bijvoorbeeld het registreren voor een account of het gebruik van het contactformulier):

– voor- en achternaam;
– adresgegevens;
– e-mailadres;
– specialisatie- en opleidingsgegevens;
– bedrijfsnaam;
– telefoonnummer;
– pasfoto;
– IP-adres.

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

– Het afsluiten van abonnementen via de website en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
– het toegankelijk maken van de diensten en het verlenen van toegang tot jouw account;
– het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;
– het opslaan en publiceren van reviews;
– het afhandelen en doorsturen van vragen;
– het verbeteren van onze dienstverlening.

Bewaartermijnen
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan je te leveren met een maximale bewaartermijn van 2 jaar na de laatste activiteit.

Verstrekking aan derden
De door jou verstrekte gegevens worden aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van de door jou opgevraagde diensten. Zo worden je gegevens doorgegeven aan de betreffende aanbieder van juridische diensten waarnaar jij een bericht heeft gestuurd. Daarnaast worden je gegevens doorgegeven aan onze technische partners die diensten leveren om je gegevens op te slaan of onze website te onderhouden.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Cookies
Op onze website wordt in de eerste plaats gebruik gemaakt van functionele cookies. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor de dienst en maken geen inbreuk op jouw privacy. Verder gebruiken wij enkel het statistiekenprogramma Google Analytics voor het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door bezoekers. Wij zorgen ervoor dat de herleidbaarheid van bezoekers van onze website zoveel mogelijk wordt beperkt.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kan jij ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kan je indienen via e-mail: info@hetjnn.nl.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij jou daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kan deze terugvinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kan je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij jou graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Als jij vragen hebt over jouw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kan je deze stellen door een e-mail te sturen naar info@hetjnn.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 085 – 876 94 75.