Home | Scheiden met kinderen | Ouderlijk gezag
Wat is ouderlijk gezag?

Alles wat je moet weten over ouderlijk gezag

Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben beide ouders automatisch het gezag over een kind.

Wat is ouderlijk gezag?

Gezag betekent dat beide ouders belangrijke beslissingen maken over de kinderen. Dit kan gaan over de schoolkeuze, beslissingen over de verzorging en opvoeding, en meer. Ook ben je tot een bepaalde leeftijd aansprakelijk voor eventuele schade die je kind aanricht. Dit is in ieder geval zo bij een kind jonger dan 14 jaar.

Bij gezamenlijk gezag gaan beide ouders over het opvoeden en verzorgen van het kind. Het belang van het kind dient altijd voorop te staan.

Let op! Ouderlijk gezag staat los van of een ouder het kind heeft erkend. Hier is vaak veel verwarring over op social media en internet. Erkenning van het kind door de vader is wel nodig om gezamenlijk ouderlijk gezag te krijgen.

Ouderlijk gezag aanvragen

Bij de geboorte van het kind zijn er twee biologische ouders. De biologische moeder heeft volgens de wet automatisch gezag. Is er geen huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan heeft de vader niet automatisch gezag.

Ouderlijk gezag vraag je aan als je samen een kind krijgt maar niet getrouwd bent. Het gezag is dan niet automatisch geregeld. Door dit gezamenlijk aan te vragen heb je zo als vader ook het ouderlijk gezag. 

Geeft de moeder geen toestemming om het gezag aan te vragen? Dan kan de vader geen gezamenlijk gezag aanvragen. Hij moet dan eerst vervangende toestemming vragen aan de rechter. Hierbij moet je verplicht worden bijgestaan door een advocaat. 

Wanneer geen ouderlijk gezag?

De rechter kan ervoor kiezen om het gezag aan één ouder toe te kennen. Dit kan hij doen als het kind zogenaamd klem dreigt te komen zitten tussen de twee ouders. 

Ook na de geboorte van een kind buiten huwelijk heeft vader geen ouderlijk gezag. Na het erkennen van het kind kan hij gezamenlijk gezag aanvragen met de moeder. Geeft de moeder geen toestemming? Dan kan hij zelf naar de rechter om vervangende toestemming te vragen.

Ouderlijk gezag aanvechten

Als je het niet eens bent met het gezamenlijk gezag, kun je het gezag aanvechten. Dit kan door ‘eenhoofdig’ het gezag aan te vragen. De situatie moet dan zo ernstig zijn dat de rechter één van de ouders het gezag ontneemt.

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de ouders niet meer met elkaar overweg kunnen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld als één van de ouders verslaafd is of een geestelijke stoornis heeft.

Ook bij het voeren van verweer heb je een advocaat nodig. 

Ouderlijk gezag vader weigeren

Je kunt weigeren toestemming te geven aan de vader voor het aanvragen van gezag. De vader moet dan zelf met een advocaat om toestemming vragen bij de rechter. Alleen dan kan hij nog gezag krijgen. 

Ouderlijk gezag vader ontnemen

Wil de moeder het gezag van de vader ontnemen? Dan kan ze een verzoek tot eenhoofdig gezag indienen. Ze kan dan bij de rechter onderbouwen waarom zij alleen het gezag zou moeten krijgen. De rechter kan dan beslissen om de vader uit het ouderlijk gezag te ontzetten. 

Wanneer exclusief ouderlijk gezag?

Wordt het kind geboren wordt buiten het huwelijk? Dan heeft de moeder exclusief ouderlijk gezag. De vader kan na het erkennen van het kind met toestemming van de moeder gezag aanvragen. 

Heeft de vader gezag en vindt hij dat de moeder niet goed voor het kind kan zorgen? Ook hij kan dan eenhoofdig ouderlijk gezag aanvragen. De moeder kan dan uit het ouderlijke macht worden ontzet. De vader krijgt het exclusieve ouderlijk gezag.