Home | Scheiden met kinderen | Ouderlijk gezag
Wat is ouderlijk gezag?

Alles wat je moet weten over ouderlijk gezag

Als jullie zijn getrouwd of geregistreerd partners zijn, hebben jullie allebei automatisch het ouderlijk gezag over de kinderen. Samen maak je dan de belangrijke beslissingen.

Wat is ouderlijk gezag?

Gezag betekent dat beide ouders belangrijke beslissingen maken over de kinderen. Dit kan gaat over de schoolkeuze, beslissingen over de verzorging en opvoeding, et cetera. Ook ben je tot een bepaalde leeftijd aansprakelijk voor eventuele schade die je kind aanricht.

Bij gezamenlijk gezag gaan beide ouders over het opvoeden en verzorgen van het kind. Het belang van het kind dient altijd voorop te staan.

Ouderlijk gezag aanvragen

Bij de geboorte van het kind zijn er twee biologische ouders. De biologische moeder heeft volgens de wet automatisch gezag. Is er geen huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan heeft de vader niet het automatische gezag.

Dit moet de vader aan de rechter vragen. Dit kan gezamenlijk als de moeder hiermee instemt. De vader moet wel eerst het kind erkennen.

Ouderlijk gezag aanvragen vader

Geeft de moeder geen toestemming om het gezag aan te vragen, dan kan de vader geen gezamenlijk gezag aanvragen. Hij moet dan eerst vervangende toestemming vragen aan de rechter. Hierbij moet je verplicht worden bijgestaan door een advocaat. 

Wanneer ouderlijk gezag aanvragen?

Ouderlijk gezag vraag je aan als je samen een kind krijgt maar niet getrouwd bent. Het gezag is dan niet automatisch geregeld. Door dit gezamenlijk aan te vragen heb je zo als vader ook het ouderlijk gezag. 

Zijn jullie niet op goede voet en wil je als vader gezag aanvragen? Vraag dan vervangende toestemming bij de rechter aan met een advocaat.

Ouderlijk gezag aanvechten

Als u het niet eens bent met het gezamenlijk gezag, kan je het gezag aanvechten. Dit kan door eenhoofdig het gezag aan te vragen. De situatie moet dan zo ernstig zijn dat de rechter één van de ouders het gezag ontneemt.

Dit kan bijvoorbeeld zijn als de ouders niet meer met elkaar overweg kunnen. Ook als één van de ouders bijvoorbeeld verslaafd is of een geestelijke stoornis heeft.

Vader eist ouderlijk gezag

Als de vader het gezag eist zal hij dit moeten aanvragen bij de rechter. Hij zal eenhoofdig gezag moeten aanvragen en moeten onderbouwen waarom hij dit moet krijgen. Samen met een advocaat moet hij de rechter ervan overtuigen. Ook om verweer te voeren heb je een advocaat nodig. 

Ouderlijk gezag vader weigeren

Je kan weigeren de toestemming te geven aan de vader voor het aanvragen van gezag. De vader moet dan zelf met een advocaat de toestemming gaan vragen bij de rechter. Alleen dan kan hij nog gezag krijgen. 

Ouderlijk gezag vader ontnemen

Als de moeder het gezag van de vader wilt ontnemen, kan ze een verzoek tot eenhoofdig gezag indienen. Ze kan dan bij de rechter onderbouwen waarom zij alleen het gezag zou moeten krijgen. De rechter kan dan beslissen om de vader uit het ouderlijk gezag te ontzetten. 

Wanneer exclusief ouderlijk gezag?

Wanneer het kind geboren wordt buiten het huwelijk, heeft de moeder exclusief ouderlijk gezag. De vader kan na het erkennen van het kind met toestemming van de moeder gezag aanvragen. 

Heeft de vader gezag en vindt hij dat de moeder niet goed voor het kind kan zorgen, dan kan hij eenhoofdig ouderlijk gezag aanvragen. De moeder kan dan uit het ouderlijke macht worden ontzet en de vader krijgt het exclusieve ouderlijk gezag.

Ouderlijk gezag na echtscheiding

Als je kind tijden het huwelijk is geboren, dan houden jullie ook na de echtscheiding gezamenlijk gezag. Als je geen gezamenlijk gezag na de scheiding wilt, kun je om eenhoofdig gezag vragen. De rechter bepaalt dan wie het gezag uiteindelijk krijgt. 

Wanneer geen ouderlijk gezag?

De rechter kan ervoor kiezen om het gezag aan één ouder toe te kennen. Dit kan hij doen als het kind zogenaamd klem dreigt te komen zitten tussen de twee ouders. 

Ook na de geboorte van een kind buiten huwelijk heeft vader geen ouderlijk gezag. Na het erkennen van het kind kan hij gezamenlijk gezag aanvragen met de moeder. Geeft zij hier geen toestemming voor dan kan hij zelf naar de rechter om vervangende toestemming te vragen.