10+ jaar

Toonaangevend in rechtshulp

150+

Gespecialiseerde advocaten

30.000+

Juridische zaken behandeld

Home | Echtscheidingsblogs | Echtscheidingsconvenant

Het echtscheidingsconvenant

Een echtscheidingsconvenant is een document waarin alle afspraken rondom de echtscheiding en de omgangsregeling worden vastgelegd.

Als je gaat scheiden worden alle afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Dit heet een echtscheidingsconvenant. Het gaat bijvoorbeeld over afspraken die jullie hebben gemaakt omtrent de partneralimentatie, kinderalimentatie, de kinderen, de verdeling, afspraken over een eigen bedrijf en het pensioen. Jouw gegevens en die van je partner staan hierin vermeld.

Het echtscheidingsconvenant kun je samen met een mediator of advocaat opstellen. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken zodat wordt voorkomen dat er na de echtscheiding problemen ontstaan. Laat je daarom altijd professioneel adviseren en bijstaan bij het opstellen van een convenant.

Is een echtscheidingsconvenant verplicht?

Je kunt scheiden zonder echtscheidingsconvenant. Het is wel verstandig om afspraken op te stellen en vast te laten leggen in een convenant. Hier staan alle gemaakte afspraken in en dan kunnen deze afspraken niet zomaar van tafel geveegd worden. Om te kunnen scheiden is het  verplicht om een advocaat in te schakelen. Een advocaat dient het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank in. Vaak wordt het echtscheidingsconvenant meegestuurd met het echtscheidingsverzoek. De rechtbank wordt dan gevraagd om het convenant onderdeel te laten uitmaken van de uitspraak. Op die manier krijgt het echtscheidingsconvenant dan een executoriale titel. Dit betekent dat de gemaakte afspraken juridisch kunnen worden afgedwongen. Bijvoorbeeld via een deurwaarder.

Het scheidingsconvenant bij een geregistreerd partnerschap

Voor het ontbinden van een geregistreerd partnerschap wordt het ook aangeraden om afspraken vast te leggen in een scheidingsconvenant. Wanneer er kinderen in het spel zijn is het verplicht om het verzoek tot ontbinding van een geregistreerd partnerschap bij de rechter in te dienen. Bij dit verzoek wordt meestal het scheidingsconvenant gestuurd.

Ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant

Wanneer jij en je partner uit elkaar gaan en jullie hebben samen minderjarige kinderen ben je verplicht om een ouderschapsplan te maken, ook als je niet getrouwd bent. In het ouderschapsplan staan alle afspraken die er tussen jou en je partner zijn  gemaakt over de kinderen. Bijvoorbeeld afspraken over de omgangsregeling, de verzorging en opvoeding van de kinderen. Beide partijen geven aan welke afspraken ze willen maken omtrent de kinderen. Deze afspraken worden op papier gezet en in het ouderschapsplan opgenomen.