10+ jaar

Toonaangevend in rechtshulp

150+

Gespecialiseerde advocaten

30.000+

Juridische zaken behandeld

Home | Echtscheidingsblogs | Echtscheidingsconvenant

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Een echtscheidingsconvenant is een document waarin alle afspraken rondom de echtscheiding en de omgangsregeling worden vastgelegd.

Als je gaat scheiden dan leg je alle afspraken met je (ex-)partner vast in een overeenkomst. Deze overeenkomst wordt een echtscheidingsconvenant genoemd. Het gaat bijvoorbeeld over afspraken die jullie hebben gemaakt omtrent de partneralimentatie, kinderalimentatie, de kinderen, de verdeling, afspraken over een eigen bedrijf en het pensioen. Jouw gegevens en die van je partner staan hierin vermeld.

Wie maakt het echtscheidingsconvenant?

Het echtscheidingsconvenant kun je samen met een mediator of advocaat opstellen. Samen met jou worden de mogelijkheden besproken om alles zo goed mogelijk vast te leggen. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken zodat wordt voorkomen dat er na de echtscheiding problemen ontstaan. Laat je daarom altijd professioneel adviseren en bijstaan bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant.

Is een echtscheidingsconvenant verplicht?

Je kunt scheiden zonder echtscheidingsconvenant. Het is wel verstandig om afspraken op te stellen en vast te laten leggen in een convenant. Hier staan alle gemaakte afspraken in en dan kunnen deze afspraken niet zomaar van tafel geveegd worden. Verder is het voor de scheiding wel verplicht om een advocaat in te schakelen. Een advocaat is namelijk bevoegd om een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank in te dienen. Vaak wordt het echtscheidingsconvenant meegestuurd met het echtscheidingsverzoek. De rechtbank wordt dan gevraagd om het convenant onderdeel te laten uitmaken van de uitspraak. Op die manier krijgt het echtscheidingsconvenant dan een executoriale titel. Dit betekent dat de gemaakte afspraken juridisch kunnen worden afgedwongen. Bijvoorbeeld via een deurwaarder.

Het scheidingsconvenant bij een geregistreerd partnerschap

Voor het ontbinden van een geregistreerd partnerschap wordt het ook aangeraden om afspraken vast te leggen in een scheidingsconvenant. Wanneer er kinderen in het spel zijn is het verplicht om het verzoek tot ontbinding van een geregistreerd partnerschap bij de rechter in te dienen. Bij dit verzoek wordt meestal het scheidingsconvenant gestuurd.

Ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant

Wanneer jij en je partner uit elkaar gaan en jullie hebben samen minderjarige kinderen ben je verplicht om een ouderschapsplan te maken, ook wanneer je niet getrouwd bent. In het ouderschapsplan staan alle afspraken die er tussen jou en je partner zijnĀ  gemaakt over de kinderen. Bijvoorbeeld afspraken over de omgangsregeling, de verzorging en opvoeding van de kinderen. Beide partijen geven aan welke afspraken ze willen maken omtrent de kinderen. Deze afspraken worden op papier gezet en in het ouderschapsplan opgenomen.