10+ jaar

Toonaangevend in rechtshulp

150+

Gespecialiseerde advocaten

30.000+

Juridische zaken behandeld

Home | Echtscheidingsblogs | Kosten echtscheidingsadvocaat

Kosten echtscheidingsadvocaat

Een echtscheiding kost natuurlijk geld. Zowel de procedure als een echtscheidingsadvocaat kosten geld. Denk bijvoorbeeld aan griffierecht (kosten rechtbank), de kosten van uittreksels, (eventueel) de gerechtsdeurwaarder en de kosten van de door jou ingeschakelde advocaat of mediator.

Griffierechten

Een overzicht van de griffierechten die je verschuldigd bent bij het indienen van een echtscheidingsverzoekschrift vindt je op de website van de rechtspraak. Kom je in aanmerking voor gesubsidieerde rechtshulp? Dan krijg je een fikse korting op het griffierecht. Bel ons en wij geven je wat meer informatie.

Kosten uittreksels

Wanneer je gaat scheiden en er een echtscheidingsverzoek wordt ingediend, moeten daar uittreksels uit het persoonsregister, huwelijksregister en geboorteregister (als er minderjarige kinderen zijn) worden gevoegd. De kosten van de uittreksels variëren per gemeente. Je moet hierbij denken aan gemiddeld zo’n EUR 10,– tot 15,– per uittreksel.

Kosten gerechtsdeurwaarder

Bij het indienen van een eenzijdig echtscheidingsverzoek schakelt de advocaat een gerechtsdeurwaarder in die het verzoek officieel bekendmaakt (wordt ook wel “betekening” genoemd) aan je ex-partner. De kosten van de gerechtsdeurwaarder zijn vastgelegd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. In 2015 is het tarief EUR 61,58 voor het verzoekschrift. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. Kom je in aanmerking voor gesubsidieerde rechtshulp? Dan vallen de werkzaamheden van de deurwaarder onder het bereik van de toevoeging en zijn deze kosteloos.

Kosten advocaat-mediator

Wat de kosten van rechtsbijstand door een advocaat zijn, hangt sterk af van de specifieke echtscheidingssituatie (zijn er veel dingen die geregeld moeten worden of juist niet) en van jouw inkomen en vermogen. Maak altijd van tevoren een duidelijke financiële afspraak met de advocaat of mediator. Een advocaat rekent kosten per uur of er wordt vooraf overeengekomen hoeveel de zaak in kwestie zal bedragen. Dit hangt af van de hoeveelheid tijd een advocaat aan je zaak besteedt.

 

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug.
Bel mij terug

Wilt u ons inschakelen?

Neem dan contact met ons op:

  • Gratis adviesgesprek
  • Direct een jurist aan de lijn
  • Bereikbaar op werkdagen van 8:00-18:00

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Mogelijk kom je in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Op basis van je inkomen wordt gekeken of je in aanmerking komt voor een subsidie voor de rechtsbijstandskosten. Wanneer je hiervoor in aanmerking komt is te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Hier staan de toevoegingsgrenzen en eigen bijdragen vermeld.

Drie aandachtspunten voor een mediation bij echtscheiding of beëindiging samenwoning.

1. Bij echtscheidingszaken en beëindiging samenwoning wordt het inkomen van je partner buiten beschouwing gelaten: er wordt alleen naar het eigen inkomen gekeken.
2. Zijn er minderjarige kinderen, dan word je als alleenstaande ouder beschouwd als je bij de BRP (GBA) op hetzelfde adres staat ingeschreven als tenminste een van de kinderen. Staan de ouders nog op hetzelfde adres ingeschreven, dan worden beiden beschouwd als alleenstaande ouders en geldt voor beiden dus de hogere inkomensgrenzen. Daardoor komen meer mensen in aanmerking voor een toevoeging dan soms wordt gedacht.
3. Bij mediation is in veel gevallen de eigen bijdrage veel lager dan bij ieder een eigen advocaat.

Wij adviseren daarom altijd om in overweging te nemen om samen via mediation te gaan scheiden. Dat kan namelijk flink in de kosten schelen. Natuurlijk hangt het af van de omstandigheden.

Uurtarieven en vaste tarieven

Als je niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand dan word je altijd vooraf door uw advocaat of mediator geïnformeerd over de kosten. Het uitgangspunt is dat het tarief in verhouding moet staan tot de omvang en kwaliteit van de verleende diensten. Centraal staat het belang van de zaak en de wensen van de cliënt.

Deze factoren leiden door gezamenlijk overleg tot een passende en concurrerende vergoeding voor de te verrichten diensten.

Advocaten en mediators werken op basis van een uurtarief of op basis van vaste tarieven. Informeer bij jouw advocaat of mediator naar de mogelijkheden.

Tags: gaat scheiden, per uur, hangt af, per persoon