10+ jaar

Toonaangevend in rechtshulp

150+

Gespecialiseerde advocaten

30.000+

Juridische zaken behandeld

Home | Echtscheidingsblogs | Scheiden met huurwoning

Scheiden met huurwoning, wat moet je doen?

Als jullie samen in een huurhuis wonen, dan kunnen jullie wellicht in goed overleg bepalen wie in de huurwoning mag blijven wonen. Een van beiden zet dan de huurovereenkomst voort. Als jullie samen niet tot een overeenstemming kunnen komen, dan kun je dit voorleggen aan de rechter. Wanneer de overeenkomst op naam van je partner staat is deze de hoofdhuurder. Wanneer je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, ben je automatisch medehuurder, ook als je niet op de huurovereenkomst staat.

Wanneer zowel jij als je partner op het huurcontract staan, is er sprake van contractuele medehuur. Je kunt de verhuurder vragen de overeenkomst met jou of je partner alleen voort te zetten. Hierbij is het belangrijk om alles nauwkeurig op papier te zetten.

Als je een huis huurt, is het aan te raden om bij een echtscheiding de rechter te vragen uitdrukkelijk te bepalen wie na de scheiding de huurder is. Hiermee voorkom je dat er onzekere situaties ontstaan. Bijvoorbeeld als de ex-partner die in de huurwoning blijft wonen de huur niet voldoet. Heeft de rechter expliciet benoemd dat deze ex-partner de huurder is, dan hoeft de andere ex-partner namelijk niet te vrezen dat de achterstallige huur op hem/haar wordt verhaald. Wie er, volgens de beslissing van de rechter, in de woning mag blijven wonen hangt af van wat redelijk is.