10+ jaar

Toonaangevend in rechtshulp

150+

Gespecialiseerde advocaten

30.000+

Juridische zaken behandeld

Home | Hulp bij scheiding | Advocaat of mediator

Advocaat of mediator, wat is het verschil?

Wat is een advocaat

Een advocaat wordt ook wel raadsman of raadsvrouw genoemd. Om in Nederland advocaat te worden, moet een beëdigingsverzoek worden gedaan aan de rechtbank. Nadat de beëdiging heeft plaatsgevonden, wordt de advocaat ingeschreven op het tableau van de rechtbank. Om beëdigd te kunnen worden geldt de eis dat er een universitaire juridische opleiding Rechtsgeleerdheid met succes is gevolgd. Tijdens de eerste drie jaar mag de advocaat zijn beroep niet zelfstandig uitoefenen, maar werkt hij/zij onder begeleiding van een ervaren advocaat, ook wel patroon genoemd. Ook volgt de advocaat tijdens de eerste 3 jaar van zijn loopbaan door de Orde van Advocaten voorgeschreven opleidingen. Pas na 3 jaar mag de advocaat zijn/haar beroep  zelfstandig uitoefenen.

Rechten en plichten van de advocaat

De Advocatenwet en de Gedragsregels voor Advocaten zijn van toepassing op de advocaat. De advocaat is verplicht lid van de Nederlandse Orde van Advocaten, welke organisatie bevoegd is om regels te stellen aan de beroepsuitoefening. Zo moet de advocaat altijd een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering regelen en zich houden aan specifieke gedragsregels. De advocaat is verplicht om ieder jaar de nodige opleidingen te volgen. Daar wordt streng op gecontroleerd. De advocaat heeft een wettelijk beroepsgeheim. Hij mag – tenzij de cliënt daar uitdrukkelijk toestemming voor verleent – geen vertrouwelijke  informatie naar buiten brengen.

Orde van advocaten

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) is een rechtspersoon en houdt toezicht op de advocatuur in Nederland. De Nederlandse Orde van Advocaten is tevens de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van de advocatuur. De advocaat moeten zich altijd zo gedragen dat “het vertrouwen in de advocatuur of in zijn/haar eigen beroepsuitoefening” niet wordt geschaad.

Wanneer moet je een advocaat in de arm nemen?

Wanneer je hebt besloten om te scheiden heb je verplicht een advocaat nodig. Een eerste stap na een definitieve scheidingsbesluit is dan ook in contact komen met een advocaat. De advocaat maakt een echtscheidingsconvenant waarin alle afspraken komen met betrekking tot de scheiding. Het is belangrijk om goede afspraken te maken over bijvoorbeeld de minderjarige kinderen en de verdeling van het vermogen. In het geval van problemen na het scheiden van uw ex-partner is het in de meeste gevallen ook de juiste keuze een advocaat in te schakelen die je van gespecialiseerd advies zal voorzien.

Wanneer je wil gaan scheiden en jij en je partner denken alle afspraken in goed overleg overeen te kunnen komen, bestaat er de mogelijkheid om een mediator in te schakelen. Dit betekent dat jij en je partner samen naar een mediator gaan om de overeengekomen afspraken vast te leggen.

Kosten van een advocaat of mediator

Er zijn verschillende mogelijkheden om de advocaat of mediator te betalen. Meestal worden de werkzaamheden verricht op basis van een uurtarief. Voor mensen met beperkt inkomen en vermogen kan er subsidie voor de advocaatkosten worden aangevraagd. Meer informatie: lees deze blog over de kosten van een echtscheiding.

Direct advies?

Neem dan contact met ons op.

 • Gratis adviesgesprek
 • Direct een jurist aan de lijn
 • Bereikbaar op werkdagen van 8:00-21:00
085 019 2020

Of laat ons jou terugbellen.

Op werkdagen bellen we je binnen 1 uur terug.

  Wilt u ons inschakelen?

  Neem dan contact met ons op:

  • Gratis adviesgesprek
  • Direct een jurist aan de lijn
  • Bereikbaar op werkdagen van 8:00-18:00

  Of laat ons u terugbellen

   Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

   Wat is een mediator

   Een mediator is een deskundige neutrale derde partij die de gesprekken tussen de partners begeleidt. Een mediator is een professioneel conflictbemiddelaar. De mediator heeft een bemiddelende rol en waakt er voor dat hij/zij geen inhoudelijke sturing geeft aan gesprekken. Daarvoor is de mediator opgeleid. Dit betekent dat de scheidende partners als het ware zelf tot afspraken moeten komen. Mediator is geen beschermde titel. Een aantal mediators is gecertificeerd door het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Deze mediators zijn gebonden aan de gedragsregels van het NMI.

   Mediation overeenkomst

   De afspraken met de mediator worden meestal vastgelegd in een mediationovereenkomst. In dit contract, dat afgesloten wordt door de partijen én de mediator, worden de zaken zoals de spelregels, vertrouwelijkheid, de verdeling van de kosten, de rol van derden (bijv. advocaten en adviseurs) vastgelegd.

   De vaststellingsovereenkomst

   Wanneer de mediation gesprekken voor beide partners tot een succesvolle eindresultaat hebben geleid, worden de gemaakte afspraken in een echtscheidingsconvenant opgenomen. Een mediator is geen advocaat. Dit betekent dat, zodra de mediation is afgerond met een overeenkomst, het echtscheidingsverzoek ingediend moet worden bij de rechtbank door een advocaat. Dit is vaak nog een formaliteit. Veel mediators werken samen met advocaten. Zodra de uitspraak van de rechtbank is ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand ben je officieel gescheiden.

   Waarom mediation?

   Een procedure voor de rechter is altijd mogelijk, maar in veel gevallen niet de beste oplossing. Na een procedure is de verhouding tussen partijen er meestal niet beter op geworden. Zeker in echtscheidingszaken loont het de moeite te nemen om samen met en mediator naar oplossingen van de gerezen geschillen te zoeken. Door een mediationtraject in te treden probeer je samen de bestaande geschillen op te lossen. Medewerking van beide partners is uiteraard van belang.