10+ jaar

Toonaangevend in rechtshulp

150+

Gespecialiseerde advocaten

30.000+

Juridische zaken behandeld

Home | Verdeling na scheiding | Scheiding inboedel verdelen

Scheiding inboedel verdelen?

Als jullie gaan scheiden dan moet natuurlijk ook de inboedel verdeeld worden. Hebben jullie al een lijst gemaakt van alle spullen dat verdeeld moet worden? Of hebben jullie al een verdeling gemaakt?
Lees hieronder alle details over de verdeling van de inboedel.

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

Onder inboedel vallen alle spullen in en rond het huis die van jullie samen zijn. Als je getrouwd ben in gemeenschap van goederenn of als er sprake is van een geregistreerd partnerschap, dan is de gehele inboedel automatisch gezamenlijk bezit. Ga je scheiden, dan krijgen jij en je partner allebei de helft van de waarde van de totale inboedel.

Ben je getrouwd op huwelijkse voorwaarden dan is in de akte van huwelijkse voorwaarden vastgelegd wat van wie is en wat je moet verdelen. Bij huwelijkse voorwaarden is het meestal zo dat de spullen die al van jou waren voor het huwelijk ook van jou blijven, en de spullen die gemeenschappelijk zijn gekocht 50-50 verdeeld moeten worden.

Verknochte goederen

Er is één uitzondering: verknochte goederen. Deze persoonlijke goederen zijn geen gemeenschappelijk bezit. Ook niet als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent. Voorbeelden van verknochte goederen zijn sieraden en kleding. Ook een erfenis of schenking die jij of je partner hebt gekregen, geldt als een verknochte goed en is niet altijd automatisch ook van de andere partner.

Lijst maken van inboedel

De verdeling begint met het maken van een lijst. Ieder schrijft op wat er is en wie aanspraak kan maken op de spullen. Vergelijk de lijsten en spreek af wie wat meeneemt. Probeer dit altijd in onderling overleg te regelen. Komen jullie er namelijk niet uit, dan zal een taxateur de waarde moeten bepalen en zal uiteindelijk de rechter de knoop doorhakken en de verdeling vaststellen. Dat brengt veel extra – vaak onnodige – kosten met zich mee. Alleen als het gaat om spullen met een aanzienlijke waarde, bijv. dure kunst en antiek, kan het inschakelen van een taxateur en een rechter soms wel de juiste weg zijn.

Let er altijd op dat de kosten tegen de baten op blijven wegen. Het heeft geen zin om een taxateur te laten komen voor een uurtarief dat hoger ligt dan de waarde van de spullen.

Verdeling inboedel vastleggen in convenant

Zodra de verdeling is afgesproken kan dit worden vastgelegd in een convenant. Als jullie het samen niet eens kunnen worden over de verdeling, dan kan dit worden voorgelegd aan de rechter.

Direct advies?

Neem dan contact met ons op.

 • Gratis adviesgesprek
 • Direct een jurist aan de lijn
 • Bereikbaar op werkdagen van 8:00-21:00
085 019 2020

Of laat ons jou terugbellen.

Op werkdagen bellen we je binnen 1 uur terug.

  Wilt u ons inschakelen?

  Neem dan contact met ons op:

  • Gratis adviesgesprek
  • Direct een jurist aan de lijn
  • Bereikbaar op werkdagen van 8:00-18:00

  Of laat ons u terugbellen

   Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug