10+ jaar

Toonaangevend in rechtshulp

150+

Gespecialiseerde advocaten

30.000+

Juridische zaken behandeld

Home | Echtscheidingsblogs | Belasting scheiding

Belasting scheiding

Een echtscheiding heeft grote financiële gevolgen. De echtscheidingsprocedure kost geld en er worden afspraken gemaakt over kinderalimentatie, partneralimentatie en de woning. De belastingdienst komt ook om de hoek kijken.

Fiscaal partnerschap

Gehuwd of een geregistreerd partnerschap? Geen fiscale partners meer indien je aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

  • Je advocaat of de advocaat van de ex-partner heeft een verzoek gedaan tot scheiding, scheiding van tafel en bed of ontbinding van het geregistreerd partnerschap.
  • Jullie staan niet meer samen op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeente. 

Kosten echtscheiding en belasting

De kosten van de echtscheidingsprocedure zijn niet aftrekbaar van de belasting. Denk hierbij ook aan de administratiekosten die je hebt moeten maken bij de bank om de alimentatiebetaling te starten is niet aftrekbaar. 

Partneralimentatie en belasting

Ben jij degene die partneralimentatie betaalt aan je ex-partner? Dan mag je die partneralimentatie in je aangifte inkomstenbelasting aftrekken. Partneralimentatie is deels aftrekken. Je mag 46% van het bedrag aan partneralimentatie aftrekken van de aangifte inkomstenbelasting. Voor het jaar 2021 is dit tarief 43%.Ben je degene die partneralimentatie ontvangt? Dan moet je partneralimentatie in je aangifte inkomstenbelasting aangeven als inkomen. 

Kinderalimentatie en belasting

Als ouders zijn jullie verplicht om jullie kinderen te onderhouden. Dat geldt ook voor beiden als jullie uit elkaar gaan. Daarom betaalt jij of je ex-partner soms kinderalimentatie. Dit is een financiële bijdrage dat jij of je ex-partner betaalt aan de ouder die de fulltime zorg over het kind heeft. Kinderalimentatie levert voor de partner die het ontvangt geen fiscale voor of nadelen op. De belastingdienst ziet kinderalimentatie namelijk niet als inkomen, maar als bijdrage in de kosten van de verzorging en de opvoeding van de kinderen. Voor degene die de kinderalimentatie betaalt is er wel een fiscaal voordeel. De kosten die u maakt voor het levensonderhoud van de kinderen zijn gedeeltelijk aftrekbaar van de belastingen. 

Eigen woning

Is er sprake van een eigen woning en een scheiding? Dan heeft dit fiscale gevolgen. Degene die het huis verlaat heeft nog vaan 2 jaar recht op hypotheekrenteaftrek voor de woning waar diegene niet langer woont. Een mogelijkheid is om de betaalde rente en het bedrag van het eigenwoningforfait kunt opgeven als partneralimentatie. 

Indien direct na het verlaten van de woning een andere woning wordt gekocht, dan kan diegene gedurende maximaal 2 jaar voor beide woningen de rente aftrekken. Of de partner die in de woning blijft wonen ook hypotheekrenteaftrek kan aftrekken is geheel afhankelijk van de situatie. Het kan namelijk zo zijn dat een gedeelte van door de ex-partner betaalde rente of een deel van het bedrag van het eigenwoningforfait als ontvangen partneralimentatie moet opgeven. Afhankelijk van wat daarover is afgesproken kan hypotheekrenteaftrek ook plaatsvinden. Overweeg daarom goed wat je wilt doen. 

Toeslagen

Krijgen jullie toeslagen? Dan moeten jullie wellicht daarvoor een wijziging doorgeven.