10+ jaar

Toonaangevend in rechtshulp

150+

Gespecialiseerde advocaten

30.000+

Juridische zaken behandeld

Home | Echtscheidingsblogs | Gesubsidieerde rechtsbijstand

Heb ik recht op gesubsidieerde rechtsbijstand?

Iedereen die in Nederland woont en rechtsbijstand nodig heeft, maar dit niet kan betalen, heeft recht op een bijdrage van de Raad voor Rechtsbijstand in de kosten. Dit wordt gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. De Raad voor rechtsbijstand is een overheidsinstantie. De Raad voor rechtsbijstand regelt de subsidies voor rechtsbijstand. Wil jij bijvoorbeeld scheiden, maar kan je geen advocaat of mediator betalen? Lees dan verder Je zou in aanmerking kunnen komen voor gesubsidieerde mediation en rechtsbijstand. Ook de website van de Raad voor rechtsbijstand biedt alle informatie voor burgers. 

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Wil je weten of jij in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand? De toevoegingsgrenzen en eigen bijdragen vind je op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Je komt in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand als je inkomen en vermogen onder een bepaalde grens liggen. Het inkomen van je partner speelt hierbij ook een rol. Als uitgangspunt geldt jouw jaarinkomen van 2 jaar terug (het peiljaar). Als je inkomen of vermogen echter is gedaald, kan jouw advocaat ook vragen vorig jaar of dit jaar als grondslag te nemen. Als je inkomen onder de pro deo inkomensgrens ligt dan ben je alleen een (verplichte) eigen bijdrage verschuldigd aan de advocaat. De inschakeling van een advocaat is in dat geval verder gratis voor jou. Je advocaat zal je graag informeren over jouw situatie en kan je helpen met je pro deo aanvraag. Je advocaat zal je overigens altijd uit zichzelf informeren over het recht op Pro Deo rechtshulp.

Onderstaand tref je 3 aandachtspunten aan voor een mediation bij echtscheiding of beëindiging samenwoning.

1. Bij echtscheidingszaken en beëindiging samenwoning wordt het inkomen van uw partner door de Raad voor Rechtsbijstand buiten beschouwing gelaten. Er wordt alleen naar het eigen inkomen gekeken.

2. Heb je minderjarige kinderen, dan word je als alleenstaande ouder beschouwd als je bij de BRP (GBA) op hetzelfde adres staat ingeschreven als tenminste één van je kinderen. Staan de ouders nog op hetzelfde adres ingeschreven, dan worden beiden beschouwd als alleenstaande ouders en geldt voor beiden dus de hogere inkomensgrenzen. Daardoor komen meer mensen in aanmerking voor een toevoeging dan soms wordt gedacht.

3. Bij mediation is in veel gevallen de eigen bijdrage veel lager dan bij ieder een eigen advocaat.