10+ jaar

Toonaangevend in rechtshulp

150+

Gespecialiseerde advocaten

30.000+

Juridische zaken behandeld

Home | Echtscheidingsblogs | Hoe lang moet ik partneralimentatie betalen?

Hoe lang moet ik partneralimentatie betalen?

Je kunt altijd zelf afspreken met jouw ex-partner hoe lang de partneralimentatie duurt. Wanneer de vastgestelde periode eindigt, stopt de betalingsverplichting. Als je over de duur van de betaling geen afspraken hebt gemaakt, gelden er andere regels. De wettelijke duur van de partneralimentatie is gewijzigd vanaf 1 januari 2020.

Partneralimentatie vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 is de maximale duur van de partneralimentatie 5 jaar. Als het huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan 10 jaar duurde, is de maximale duur korter. In dat geval is de maximale duur van de partneralimentatie gelijk aan de helft van de duur van huwelijk of partnerschap. Voorbeeld: je bent 6 jaar getrouwd, dan is de maximale duur 3 jaar.

Er zijn 3 uitzonderingen op deze regel:

 1. Als je samen kinderen hebt.
  -> de partneralimentatie stopt pas als het jongste kind 12 is.
 2. Je bent langer dan 15 jaar getrouwd en jouw ex-partner krijgt binnen 10 jaar AOW.
  -> de alimentatie duurt totdat de alimentatieplichtige AOW ontvangt.
 3. Je bent geboren op of voor 1 januari 1970 en je bent langer dan 15 jaar getrouwd. En je krijgt over meer dan 10 jaar AOW.
  -> De alimentatieduur is 10 jaar.

Zijn meerde situaties van toepassing? Dan geldt de langste termijn.

Partneralimentatie voor 1 januari 2020

Voor de maximale duur van de partneralimentatie voor 1 januari 2020 maakte het verschil of de regeling is ingegaan voor of na 1 juli 1994.

Alimentatiebetaling ingegaan na 1 juli 1994 maar voor 1 januari 2020

Vanaf 1 juli 1994 gelden de volgende wettelijke termijnen voor de maximale duur van partneralimentatie. Wanneer de termijn die op jouw situatie van toepassing is verstreken, dan houdt jouw betalingsverplichting automatisch op. De termijnen zijn:

 • Periode van 12 jaar
  Deze periode geldt voor een huwelijk met kinderen of voor een huwelijk zonder kinderen dat langer heeft geduurd dan 5 jaar.
 • Periode van maximaal 5 jaar
  Deze periode geldt voor een huwelijk zonder kinderen dat korter heeft geduurd dan 5 jaar. Uw betalingsverplichting duurt net zo lang als uw huwelijk heeft geduurd.

Alimentatiebetaling ingegaan voor 1 juli 1994

Als de alimentatiebetaling is ingegaan voor 1 juli 1994 en er geen einddatum is vastgelegd, dan eindigt de betalingsverplichting niet automatisch. Als je de betaling wilt stopzetten, dan kun je een verzoek indienen bij de rechter.

Start betaling partneralimentatie

Je begint met het betalen van alimentatie als de scheiding officieel is. Een echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap is officieel wanneer de scheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Bij een scheiding van tafel en bed is dit wanneer de scheiding is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister.

Wijziging situatie ex-partner

Als de situatie van de ex-partner wijzigt, is het mogelijk om de partneralimentatie te wijzigen. Dit is het geval in de volgende situaties dat jouw ex-partner:

 • meer gaat verdienen en daardoor in zijn of haar eigen onderhoud kan voorzien.
 • opnieuw trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen met een nieuwe partner.
 • is overleden.