10+ jaar

Toonaangevend in rechtshulp

150+

Gespecialiseerde advocaten

30.000+

Juridische zaken behandeld

Home | Echtscheidingsblogs | Scheiden met eigen bedrijf

Scheiden met eigen bedrijf

Heb jij besloten om te gaan scheiden? En heb jij een eigen zaak? Het hangt er vanaf of je in gemeenschap van goederen bent getrouwd of op huwelijkse voorwaarden, hoe het dan verder moet met je eigen zaak. Binnen ons netwerk hebben wij gespecialiseerde echtscheidingsadvocaten die jou kunnen helpen om ervoor te zorgen dat de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd blijft. Daarnaast kunnen zij je helpen om jouw persoonlijke- en bedrijfsbelangen op een goede manier te regelen.

Als je bent getrouwd in gemeenschap van goederen of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dan valt de onderneming binnen de gemeenschap van jullie samen. Je ex-partner heeft dan recht op. Maar ook als je getrouwd bent op huwelijkse voorwaarden kan het zo zijn dat de onderneming bij de verdeling betrokken moet worden. Dit is afhankelijk van wat er in de huwelijkse voorwaarden is opgenomen. Net als de verdeling van alle andere bezittingen en schulden, moet de waarde van de onderneming op een zorgvuldige manier worden vastgesteld.

Huwelijkse voorwaarden

Heb je een eigen bedrijf en ben je al getrouwd of ben je van plan om te trouwen? Dan is het verstandig om op huwelijkse voorwaarden te trouwen. Huwelijkse voorwaarden is bedoeld om je bedrijf te beschermen, maar ook om ervoor te zorgen dat je partner niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schulden die binnen het bedrijf zijn ontstaan. Neem altijd een gespecialiseerde familierecht advocaat in de arm om je scheiding goed te laten verlopen. Wanneer je gaat scheiden en er sprake is van een eigen belang, vooral dan is een ervaren en een gespecialiseerde familierecht advocaat van belang!

Waarderen van de onderneming bij echtscheiding

Er zijn verschillende manieren voor het waarderen van de onderneming bij een echtscheiding. Een onderneming kan bijvoorbeeld gewaardeerd worden op basis van het eigen vermogen (dit is de boekwaarde) maar ook op basis van de toekomstige winst. Bij een echtscheiding worden alle vermogensbestanddelen gewaardeerd naar de actuele vrije marktwaarde (dus de actuele verkoopprijs).

Er zal een beslissing genomen moeten worden over de waarde van de onderneming. Die beslissing kan door een rechter genomen worden maar ook door jou en je partner samen. Dat laatste is alleen mogelijk als jullie met elkaar in gesprek blijven.

Hoe het ook is in jullie geval, er zal overeenstemming moeten worden bereikt over onder andere:

* De waarde van het bedrijf;
* Aan wie het bedrijf toevalt;
* De opstelling van de jaarrapporten;
* De daadwerkelijke winst;
* Alimentatie uit de bedrijfswinst.

Bij de zakelijke afhandeling van een scheiding waarbij een eigen bedrijf betrokken is, komt erg veel bij kijken. Het zelf afhandelen van zo’n echtscheiding is niet echt raadzaam.

Wij kunnen jou helpen bij het maken van afspraken over de waardering van de onderneming en de verrekening van de waarde van de onderneming als die waarde is vastgesteld. Soms is de waardering eenvoudig. Sommige advocaten zijn mediators die financieel deskundig zijn. De mediator/advocaat kan in de mediation-procedure vaststellen of er aanspraak gemaakt kan worden op de waarde van de onderneming en een scan maken van de omvang van de onderneming. Op basis daarvan kunnen jullie dan verder overleggen. Op een betrokken en resultaatgerichte wijze gaat de advocaat aan de slag met je zaak. Samen met jou, al dan niet samen met je partner, kijken ze naar de verschillende mogelijkheden om snel tot de beste oplossing te komen. Zowel mediation als procederen behoren tot de mogelijkheden. Met onze vele vestigingen zitten we altijd wel bij jou in de buurt!

Tags: ex partners, gemeenschap van goederen, continuïteit van het bedrijf, geregistreerd partnerschap, scheiden met eigen bedrijf