10+ jaar

Toonaangevend in rechtshulp

150+

Gespecialiseerde advocaten

30.000+

Juridische zaken behandeld

Home | Scheiden met kinderen | Meerderjarige kinderen

Meerderjarige kinderen bij scheiding

Meerderjarige kinderen spelen nauwelijks een rol bij de echtscheiding. Vanaf de leeftijd van 18 jaar zijn de kinderen meerderjarig en vervalt het ouderlijk gezag. Het kind mag dan zelf weten waar het wil wonen en met wie het omgang heeft. Heb je kinderen van 18, 19 of 20 jaar? Dan moeten beide ouders na de scheiding wel blijven bijdragen in het levensonderhoud van de kinderen. Het is dan belangrijk om in overleg met de kinderen de hoogte van de kinderalimentatie vast te stellen en de bijdrage van de ouders hierin. 

Kinderalimentatie voor meerderjarige kinderen

In principe loopt de kinderalimentatie door tot de 18e verjaardag van het kind. Maar als jouw kind 18 jaar wordt houdt de verplichting om financieel voor je kind te zorgen nog niet op. Voor kinderen van 18, 19 en 20 jaar geld een ‘voortgezette onderhoudsplicht’. Dat betekent dat de ouders de kosten van levensonderhoud en studie van het kind moeten betalen. Als het kind 18 jaar of ouder is moet de alimentatie aan het kind zelf worden betaald. Afspraken over alimentatie moeten van de leeftijd vanaf 18 jaar dus met het kind zelf worden gemaakt.

Als het kind in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien doordat het kind zelf een baan heeft kan de alimentatie in overleg met het kind worden stopgezet. Als ouders en kinderen het niet eens worden kan de ouder aan de rechter vragen om beëindiging van de onderhoudsplicht. Omgekeerd kan het kind aan de rechter vragen om vaststelling van de bijdrage van de ouder (s). Raadpleeg een advocaat. Als het kind 21 jaar wordt kan de ouder nog steeds verplicht zijn om bij te dragen in de kosten voor levensonderhoud van het kind, het kind moet dan wel aantonen dat er nog behoefte is aan een bijdrage. Dat geldt bijvoorbeeld als het kind nog studeert. Ook kan er hierbij rekening worden gehouden met de woonsituatie. Woont jouw kind nog bij jou in huis of heeft hij of zij al een eigen plaatsje gevonden.

Hoogte van de kinderalimentatie voor meerderjarige kinderen 

Totdat het kind de leeftijd van 21 heeft bereikt hebben ouders een onderhoudsplicht voor het meerderjarige kind. Deze onderhoudsplicht bestaat uit een bijdrage in het levensonderhoud en aan de studiekosten. Deze kosten verschillen in de praktijk niet zoveel van de kosten die worden gemaakt bij de opvoeding van minderjarige kinderen. Maar hoe wordt deze ouderlijke bijdrage in het levensonderhoud van het meerderjarige kind precies bepaald? 

Bij de berekening voor de hoogte van de alimentatie wordt met verschillende factoren rekening gehouden. Aan de hand van de situatie van ouder en kind wordt bepaald hoe hoog de bijdrage in het onderhoud van het kind moet zijn. Van belang is of het kind nog thuis woont of al op zichzelf. Zijn de ouders gescheiden, hertrouwd of hebben zij een nieuw geregistreerd partnerschap? Zijn er broertjes of zusjes waarmee rekening gehouden moet worden? Wat zijn de uitgaven van het kind?

Bij de berekening van de bijdrage staat de behoefte van het meerderjarige kind voorop. De behoefte van het meerderjarige kind wordt bepaald aan de hand van zijn of haar kosten. Deze bestaan onder andere uit de kosten voor eten/drinken, wonen, kleding en studie.

Na het bepalen van de behoefte van het kind wordt er gekeken naar de draagkracht van de ouders. Aan de hand van de inkomsten van de ouders wordt bepaald wat de hoogte van de alimentatie moet worden. Onder de inkomsten van de ouder wordt niet alleen het netto inkomen verstaan, maar ook bijvoorbeeld het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering. Ook inkomen uit vermogen wordt meegeteld bij de berekening van de draagkracht van de ouders. 

De onderhoudsplicht geldt ook voor de stiefouder van het kind. Dit geldt als de stiefouder is getrouwd of een geregistreerd partnerschap met de ouder van het kind is aangegaan. Hiervoor doet het er niet toe of de stiefouder het gezag over het kind heeft. De onderhoudsplicht stopt wanneer de stiefouder niet meer getrouwd is of geen geregistreerd partnerschap meer heeft met de ouder van het kind.

Matigingsrecht 

Is de hoogte van de alimentatie overeengekomen, maar wil je dit bedrag wijzigen? Dit kan bij de rechter worden afgedwongen in het enkele geval dat het kind de studie niet serieus neemt of zich ernstig misdraagt. Dit gebeurt alleen in het geval dat een kind zich zodanig ernstig heeft misdragen dat het niet reëel is om de ouderbijdrage te continueren. Het slagen van zo’n matigingsverzoek bij de rechter wordt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen toegewezen.

Financiële steun voor meerderjarige kinderen ouder dan 21 jaar

Bij het bereiken van 21 jarige leeftijd wordt verlangd dat het meerderjarige kind zelf in het eigen levensonderhoud gaat voorzien. Het kind is niet langer “behoeftig”. Een alimentatieverzoek van een kind van 21 jaar of ouder wordt alleen toegewezen indien het kind wel ‘behoeftig’ is. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het kind een handicap heeft. Het zal dus niet altijd zo zijn dat na de 21ste verjaardag de kinderalimentatie stopt. 

Direct advies?

Neem dan contact met ons op.

  • Gratis adviesgesprek
  • Direct een jurist aan de lijn
  • Bereikbaar op werkdagen van 8:00-21:00
085 019 2020

Of laat ons jou terugbellen.

Op werkdagen bellen we je binnen 1 uur terug.