Echtscheiding

Bent u op zoek naar hulp bij uw echtscheiding, verbreking samenleving, het aanvragen of wijzigen van alimentatie of een ander familierechtelijk probleem? Onze mediators en advocaten staan u graag bij. Echtscheiding.nl is een landelijk netwerk van advocaten en mediators met als specialisatie echtscheiding. Aan ons netwerk zijn meer dan 100 advocaten en mediators verbonden, verspreid door heel Nederland. Voor professionele hulp bij echtscheiding bent u bij ons aan het goede adres.

Echtscheiding.nl

Op onze website vindt u veel juridische - en praktische informatie. Wilt u snel weten wat u moet doen? Neem dan direct contact met ons op. Onze juridische medewerkers helpen u graag kosteloos verder. Zij kunnen uw situatie goed beoordelen en u direct in contact brengen met een advocaat of mediator bij u in de buurt. Bij ons netwerk zijn uitsluitend advocaten en mediators aangesloten met als specialisme familierecht.

Echtscheiding aanvragen

Als u en uw partner definitief hebben besloten uit elkaar te gaan kan de echtscheiding worden aangevraagd. Het hangt van uw persoonlijke situatie af welke procedure het beste bij u past.

Samen scheiden

Wilt u in goed overleg van elkaar scheiden? Maak dan samen een afspraak bij één advocaat of mediator. Ook als u het over bepaalde onderwerpen (nog) niet eens bent, dan kunt u samen scheiden en dit op een goede manier laten begeleiden en vastleggen door één advocaat of mediator. Laat u professioneel juridisch begeleiden zodat de afspraken over het huis, de financiën en de alimentatie goed worden vastgelegd en rechtsgeldig zijn. Alle afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Zijn er minderjarige kinderen? Dan legt u de afspraken over de kinderen, zoals de omgangsregeling, het ouderlijk gezag, het co-ouderschap en de kinderalimentatie vast in een ouderschapsplan. Bent u het (uiteindelijk) eens? Dan is de afwikkeling van de echtscheiding via de advocaat en de rechtbank alleen nog maar een formaliteit.
Lees meer over samen scheiden (mediation).

Alleen scheiden

Denkt u dat u er samen niet uit gaat komen of is er sprake van een ernstig conflict met uw partner? Dan kunt u ervoor kiezen om allebei één advocaat in te schakelen. Uw eigen advocaat behartigt dan uw belangen en zal samen met u de juiste strategie bepalen. Dat kan bijvoorbeeld zijn het in onderhandeling treden met uw (ex-)partner over de onderwerpen waar u over van mening verschilt. Komt u er vervolgens samen met uw (ex-)partner toch uit? Dan legt u de afspraken vast in een echtscheidingsconvenant. Blijft u over bepaalde zaken verdeeld? Dan rest niets anders dan die zaken voor te leggen aan de rechter. Uw advocaat zal dan namens u een verzoekschrift bij de rechtbank indienen met daarin uw eisen/verzoeken. Uiteindelijk neemt de rechter de beslissing.
Lees meer over alleen scheiden: ieder een eigen advocaat.

Echtscheidingsconvenant

Een echtscheidingsconvenant is een overeenkomst waarin u de belangrijkste zaken die spelen rond de echtscheiding samen met uw partner regelt. In het convenant kunt u bijvoorbeeld de volgende zaken regelen: de woning, verdeling bezittingen en schulden, partneralimentatie en pensioen. Nadat het echtscheidingsconvenant door beide partners is ondertekend, kan een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek worden ingediend. De echtscheidingsprocedure wordt dan verder door de advocaat via de rechtbank schriftelijk (formeel) afgewikkeld.
Lees meer over het echtscheidingsconvenant.

Ouderschapsplan

Zijn er minderjarige kinderen? Dan bent u verplicht om bij de echtscheiding alle afspraken over de kinderen vast te leggen in een ouderschapsplan. U maakt in dit plan afspraken over de omgangsregeling, co-ouderschap en kinderalimentatie. Samen met uw advocaat of mediator stelt u het ouderschapsplan op. Het ouderschapsplan wordt samen met het echtscheidingsconvenant ingediend bij de rechtbank.
Lees meer over het ouderschapsplan.

Gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek

Heeft u de afspraken samen vastgelegd? Het echtscheidingsconvenant en - als er minderjarige kinderen zijn - ouderschapsplan kan dan door uw advocaat met een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek worden ingediend bij de rechtbank. De rechtbank doet vervolgens schriftelijk uitspraak en verklaart alle gemaakte afspraken wettelijk geldig. U bent pas officieel gescheiden nadat de echtscheiding definitief is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.
Lees meer over samen scheiden (mediation).

Eenzijdig echtscheidingsverzoek

Heeft u een eigen advocaat gekozen? Het eenzijdig verzoekschrift wordt door uw advocaat namens u ingediend bij de rechtbank met daarin alle zaken die u graag wilt laten vastleggen door de rechter. U kunt de rechtbank verzoeken om de echtscheiding uit te spreken, de partneralimentatie en de verdeling van uw bezittingen en schulden vast te stellen. En u kunt een omgangsregeling met de kinderen en de kinderalimentatie laten bepalen.
Lees meer over alleen scheiden.

Verweerschrift

Heeft uw (ex-)partner een eenzijdig echtscheidingsverzoek ingediend? U kunt hier tegen samen met uw advocaat verweer voeren. Dat verweerschrift wordt door uw eigen advocaat schriftelijk bij de rechtbank ingediend. In het verweerschrift reageert u op de stellingen en verzoeken in het verzoekschrift. Ook kunt u tegenverzoeken indienen over alle onderwerpen waar u over van mening verschilt.

Zitting

Als de rechtbank een verweerschrift ontvangt is er sprake van een echtscheiding op tegenspraak. In dat geval zal de rechtbank u beiden uitnodigen voor een zitting. Op de zitting kunt u samen met uw advocaten een mondelinge toelichting geven zodat de rechter een beter beeld krijgt van de situatie en een goed onderbouwde beslissing kan nemen. De uitspraak van de rechter wordt ook wel “echtscheidingsbeschikking” genoemd.

Hoger beroep

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank? Dan kunt u uiterlijk binnen 3 maanden na de uitspraak in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof.

Kosten echtscheiding

De kosten die u moet maken bij een echtscheiding zijn bijvoorbeeld het griffierecht dat u aan de rechtbank moet betalen, de kosten van uittreksels, (eventueel) de gerechtsdeurwaarder en de advocaatkosten. Wij adviseren om een advocaat te kiezen die gespecialiseerd is in familierecht. Een specialist kan uw echtscheiding efficiënt voor u afhandelen. Dat kan u veel kosten besparen.
Lees meer over de kosten van een scheiding.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand? De toevoegingsgrenzen en eigen bijdragen vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Drie aandachtspunten voor een mediation bij echtscheiding of beëindiging samenwoning.
1. Bij echtscheidingszaken en beëindiging samenwoning wordt het inkomen van uw partner buiten beschouwing gelaten: er wordt alleen naar het eigen inkomen gekeken.
2. Zijn er minderjarige kinderen, dan wordt u als alleenstaande ouder beschouwd als u bij de BRP (GBA) op hetzelfde adres staat ingeschreven als tenminste één van de kinderen. Staan de ouders nog op hetzelfde adres ingeschreven, dan worden beiden beschouwd als alleenstaande ouders en geldt voor beiden dus de hogere inkomensgrenzen. Daardoor komen meer mensen in aanmerking voor een toevoeging dan soms wordt gedacht.
3. Bij mediation is in veel gevallen de eigen bijdrage veel lager dan bij ieder een eigen advocaat.